Dela den här sidan: 

Parlamentet spelar en nyckelroll vid tillsättningen av ny kommissionsordförande. Kolla in vår nyhetsgrafik om hur det går till.

Under toppmötet i Europeiska rådet den 20-21 juni kommer stats- och regeringscheferna att diskutera vilka personer som ska leda EU-institutionerna.

Efter mötet och i beaktande av EU-valresultatet, diskuterar Europeiska rådets ordförande möjliga kandidater till posten som kommissionsordförande med Europaparlamentet.

Parlamentet förväntas rösta om ett förslag till ny kommissionsordförande under den andra plenarsessionen i juli.

Nyhetsgrafik  

Medlemsländerna föreslår kommissionärer
Därefter är det upp till medlemsländerna att föreslå kommissionärer, i dialog med den nyvalde kommissionsordföranden.

De föreslagna kommissionärerna kommer att granskas av de parlamentsutskott som ansvarar för deras respektive politikområden. Därefter kommer ledamöterna att rösta om de ska godkänna kommissionen i sin helhet vid ett kommande plenarsammanträde.

Den nya EU-kommissionen ska enligt planerna starta sin verksamhet den 1 november.