Dela den här sidan: 

Artiklar 

EU:s fleråriga budget: Redo för nya förhållanden        

Europaparlamentet efterlyser större flexibilitet i EU:s fleråriga budgetram för att bättre kunna hantera oförutsedda händelser. Ett nytt avtal mellan parlamentet och medlemsstaterna ska bana väg för förbättrad krishantering i exempelvis frågor som rör säkerhet, migration och naturkatastrofer.

Lamassoure intervjuas        

EU bör i framtiden vara mindre beroende av direkta budgetära bidrag från medlemsländerna och istället anta ett förnyat system med “egna medel”, såsom har varit fallet tidigare under flera årtionden. Det föreslår ett betänkande som kommer att presenteras i parlamentet på torsdag. Den franske EPP-ledamoten Alain Lamassoure är medförfattare till rapporten, och berättade inför presentationen att förslagen inte innebär någon förflyttning av makt från de nationella parlamenten till Bryssel.