Dela den här sidan: 

Artiklar 

Barn i flyktingläger © UNHCR/Andrew McConnell        

Det stora antalet migranter och asylsökande som kommit till Europa under de senaste åren har visat behovet av en rättvisare och mer effektiv europeisk asylpolitik. Se mer i vår nyhetsgrafik.

Grafik om migration        

Den rekordstora migrationen som vi upplevde i EU 2015 och 2016 har minskat, men hur ser den ut idag? Få den senaste statistiken i vår nyhetsgrafik.

I förgrunden, en man och en kvinna, i det grunda vattnet med flytvästar. I bakgrunden  ytterligare flyktingar samt räddningspersonal ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Migration innebär utmaningar och möjligheter för Europa. Läs mer om hur EU hanterar flykting- och asylsituationen.

En liten flicka i förgrunden, bakom henne anhöriga lutade mot en bil ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Under de senaste åren har Europa tvingats tackla en av de största migrationsutmaningarna sedan andra världskrigets slut. Läs mer om vad det handlar om.

Flyktingbåt fotograferad genom räddningsfartygets styrhytt © UNHCR/Andrew McConnell        

Flyktingutmaningen har visat brister i EU:s asylsystem, vilket tvingar unionen att agera. Läs mer om hur Europaparlamentets åtgärder för att hantera frågan.

Najah i skolbänk, dottern Amenah sitter bredvid © UNHCR/Achilleas Zavallis        

År 2016 ansökte 1,2 miljoner människor om asyl i EU. Läs mer om Europaparlamentets roll i att integrera flyktingar i Europa.

Artiklar 

EuroparlTV om integration av flyktingar        

Antalet flyktingar som sökt sig till Europa de senaste åren har visat bristerna i EU:s asylsystem. Svenska ledamoten Cecilia Wikström är föredragande för förslaget till ett nytt system.

Artiklar 

Ledamöterna Kashetu Kyenge och Roberta Metsola, författare till ett brett migrationsbetänkande, bemöter farhågor om att flyktingar skickas tillbaka till Turkiet och andra frågor.
       

Migrationskrisen är en stor politisk fråga i flera av EU:s medlemsländer. Vi ställde därför frågor som våra följare ställt på Facebook till den italienska socialdemokraten Kashetu Kyenge och den maltesiska liberalen Roberta Metsola. De har skrivit betänkandet om ett helhetsgrepp på migration. Frågorna handlade om såväl flyktingkrisen som om avtalet EU ingått med Turkiet i syfte att hantera den. Se videon med deras svar, och följ debatten och omröstningen i kammaren live på tisdag från kl 8.30.

Serbia. Refugees and migrants transit through the Balkans        
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

EU:s asylsystems misslyckanden den senaste tiden att klara av det ständigt ökande antalet flyktingar, leder till behovet av en radikal omarbetning av de så kallade Dublinreglerna. Det fastslog ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter på onsdagen. De föreslår inrättandet av ett centralt system för att samla in och fördela asylansökningar. Systemet, som skulle kunna omfatta en kvot för varje EU-land, skulle utgå från så kallade "hotspots" varifrån flyktingar skulle fördelas.

Photo reportage on women refugees by photojournalist Marie Dorigny who travelled to Greece, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Germany. © Marie Dorigny / European Union 2015        
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

En reform av EU:s migrations- och asylpolitik måste innehålla jämställdhetsmedvetna åtgärder för att åstadkomma bättre säkerhet och trygghet för flyktingkvinnor, som ofta reser tillsammans med små barn och andra behövande personer, säger parlamentet i en resolution som antogs på tisdagen.

Bild från ett flyktingläger        

Frågan om Syrien och den humanitära krisen har toppat Europaparlamentets agenda på sistone. Över 2,5 miljoner syriska flyktingar befinner sig i Turkiet, och de flesta av den dryga miljonen migranter och flyktingar som nådde EU under år 2015 kom via Turkiet. I januari uppmanade ledamöterna medlemsländer att börja uppfylla sina åtaganden för den 3 miljarder euro stora flyktingmekanismen för Turkiet. Medan EU söker sätt att tackla krisen, besöker två ledamotsdelegationer Turkiet.

Artiklar 

EuroparlTV om toppmötet 
       

”För att vara till nytta för flyktingarna måste vi samarbeta med Turkiet”, sade Europaparlamentets talman Martin Schulz, efter ett möte med den turkiske premiärministern Ahmet Davutoğlu på måndagen den 7 mars. De diskuterade flyktingkrisen, gränskontroller, visumliberalisering för turkiska medborgare likväl som pressfrihet i Turkiet. Mötet skedde inför det särskilda EU-toppmötet då EU-ledarna möter Turkiets premiärminister i Bryssel för att diskutera åtgärder för att tackla migrationsflödet.

Pojke i sin mors armar ©UNHCR/Mark Henley        

Europa fortsätter söka efter ett effektivt svar på en flykting- och migrationskris som, vilket kommissionär Avramopoulos varnade ledamöter för, ”blir värre och värre”. I en debatt i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter den 14 januari, sade han att enigheten är i fara vid ökande ”populism och nationalism” och uppmanade länderna att fullfölja sina egna löften och visa solidaritet mot varandra. ”Om Schengen kollapsar blir det början till slutet för det europeiska projektet”, sade han.

Schulz skakar hand med UNHCR-anställd        

Europaparlamentets talman Martin Schulz besökte på onsdagen Aten för den första omflyttningen av flyktingar från Grekland till Luxemburg. På torsdagen reste han vidare till den grekiska ön Lesbos, där han besökte registrerings- och identifieringscentret för flyktingar. ”Det brådskar med att förstärka insatserna för att få dessa ’hotspots’ på plats, men för att de ska bli effektiva måste alla medlemsländer delta i omflyttningen”, sade talmannen under sitt besök vid centret i Moria.

European Parliament plenary debate on recent terrorist attacks in Paris        
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

Publikfrieri där flyktingar likställs med terrorister ger bara näring åt det hat och den hopplöshet som inspirerar dem som ansluter sig till terroristgrupper, var budskapet från många ledamöter i onsdagsmorgonens debatt. I stället för att urholka Europas frihet och tolerans bör EU-länderna öka säkerheten genom underrättelsesamarbete och informationsdelning samt investera i de kunskaper och den teknik som behövs för att bekämpa terrorismen, sa ledamöterna.

EU_:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos, vänster, och EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans        
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

Ett nödförslag om att omplacera 120 000 asylsökande från Italien, Grekland och Ungern till andra EU-länder fick på torsdagsmorgonen stöd av Europaparlamentet. De första tillfälliga omplaceringsreglerna, för 40 000 asylsökande under en tvåårsperiod, antogs av parlamentet den 9 september. Parlamentets godkännande är nödvändigt för att ministerrådet sedan ska kunna anta förslaget.

Nyhetsgrafik om illegala gränspasseringar        

Alltmedan migranter dagligen når EU:s gränser, presenterar EU-kommissionen nu en ny uppsättning förslag som parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter ska diskutera tisdagen den 22 september. Förslagen omfattar en permanent omplaceringsmekanism, en gemensam EU-förteckning över säkra ursprungsländer och en effektiv återvändandepolitik. Inför debatten har de politiska grupperna gett sin syn på krisen. Se debatten live på vår webbplats, och se migrationsvägarna i vår nyhetsgrafik.