Dela den här sidan: 

Artiklar 

Eurobarometre: tax-fraud ©AP Images/ European Union-EP        

Man skulle kunna tro att enbart specialiserade ekonomijournalister intresserar sig för skatterelaterade frågor. Men det stämmer inte - skattefrågor generar ett genuint intresse bland EU-medborgarna. En ny eurobarometerundersökning som gjorts på begäran av parlamentet visar att 75 procent av européerna tycker att EU bör göra mer än i nuläget för att bekämpa skattebedrägeri.

MEP Markus Ferber        

EU-kommissionens slutsats att Irland bör betala 13 miljarder euro i skatt har väckt liv i diskussionerna om hur mycket skatt stora företag bör betala. Konkurrenskommissionären Margrethe Vestager fick igår, onsdagen den 14 september, stort stöd från ledamöterna då hon inför plenaren förklarade EU-kommissionens tillvägagångssätt. För en vecka sedan pratade vi med Markus Ferber (EPP, Tyskland), en av de centrala EU-parlamentarikerna när det gäller skattefrågor.

Nyhetsgrafiken visar de högsta lagstadgade bolagsskattesatserna i varje medlemsland. Den andra delen visar hur mycket skatt länderna får in från bolagen, samt respektives bidrag till BNP.        

Tisdagen den 7 juni kommer åtgärder för att bekämpa de vanligaste metoderna för företags skatteflykt diskuteras i kammaren i Strasbourg. Ett exempel är begränsningar för avdragsgilla räntebetalningar. Parlamentets rekommendationer för direktiv mot skatteflykt är de mest långtgående förslagen hittills i kampen mot aggressiv skatteplanering. Läs mer om lagstiftningen och se vår nyhetsgrafik som visar bolagsskattesatser och skatteintäkter i varje medlemsland.

Pressmeddelande 

EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager mottog stort stöd från parlamentet under onsdagens debatt i kammaren om EU-kommissionens dom mot skatteuppgörelsen mellan Irland och techgiganten Apple. Enligt EU-kommissionen är de skattelättnader som Irland beviljat Apple, vilket gjort att företaget kunnat betala avsevärt lägre skatt än andra företag under många år, olagliga.

Pressmeddelande 

Uppförandekoden för EU-kommissionärer borde skärpas ordentligt, för att bättre kunna motverka intressekonflikter inom EU:s exekutiva organ, och för att hjälpa till att vinna tillbaka EU-medborgarnas förtroende för dagens politiska institutioner. Detta var budskapet från ledamöterna under tisdagskvällens gemensamma debatt med EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici i Strasbourg - en diskussion som också handlade om de så kallade ”Bahamasdokumenten”.

Pressmeddelande 

Europaparlamentet beslutade genom en omröstning på onsdagen att tillsätta en särskild utredningskommitté som ska granska avslöjandena i de så kallade “Panamadokumenten”. Dessa dokument innehåller både uppgifter om finansiella upplägg genom skalbolag och de slutgiltiga förmånstagarna. Kommittén ska undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid EU-kommissionens tillämpning av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande.

Artiklar 

Pressmeddelande 

EU-kommissionens förslag om ett direktiv mot skatteflykt välkomnades av parlamentet i en resolution på onsdagen. Ledamöterna vill dock se strängare gränser för avdrag för räntebetalningar och tuffare regler för utländska inkomster. De vill även öka öppenheten i förvaltningsfonder och stiftelser, ha gemensamma regler för skatterabatter kopplade till inkomster från upphovsrättsskyddat material, samt inrätta en EU-omfattande svart lista på skatteparadis och sanktioner mot motvilliga jurisdiktioner.

Pressmeddelande 

EU-ländernas överenskommelse om att sinsemellan utbyta information om skatteavtal med multionationella företag innebar en "förlorad chans" att nå vidare framgång i kampen mot aggressiv skatteplanering och illojal skattekonkurrens. Det slår parlamentet fast i ett yttrande som ledamöterna röstade om på tisdagen. En majoritet av dem är missnöjda med att uppgörelsen med EU:s finansministrar den sjätte oktober begränsar omfattningen av det kommande direktivet och minskar EU-kommissionens insyn.

Artiklar 

Pressmeddelande 

På onsdagen antog parlamentet sitt icke-bindande förslag på hur man ska göra bolagsskatter i Europa rättvisare. Ledamöterna uppmanar EU-länderna att enas om att multionationella företag ska rapportera in vinster och skatter från varje verksamhetsland, om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, gemensamma definitioner av olika skattetermer, samt mer öppenhet och ansvar vad gäller länders hittills hemliga skatterbjudanden till företag. Ett av företagen som hördes av parlamentet är Ikea.

Lamassoure intervjuas        

EU-kommissionen har startat en serie utredningar om skattebeslut i de 28 medlemsländerna som potentiellt gagnar multinationella företag. Nu har Europaparlamentet också upprättat ett särskilt utskott som ska titta närmare på dessa påstådda skattelättnader. Franske ledamoten Alain Lamassoure (EPP) som leder utskottet, ger sin syn.

Artiklar 

EC President Jean Claude Juncker is pictured during the debate on the fight against tax avoidance        
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kom på onsdagseftermiddagen till en extrainsatt debatt med parlamentet om kampen mot skattesmitning. Debatten hade satts in efter den senaste tidens avslöjanden om hemliga avtal om skatteförmåner för multinationella företag i Luxemburg.

Motion of censure against the Commission rejected by a large majority        
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

Europaparlamentet avslog på torsdagen, med 101 ja-röster, 461 nej-röster och 88 nedlagda röster, ett förslag till misstroendeförklaring mot EU-kommissionen. Det var 76 ledamöter, dels medlemmar i EFDD-gruppen, dels grupplösa, som hade föreslagit omröstningen efter en parlamentsdebatt om ”Lux leaks” den 12 november. Kammaren debatterade misstroendeomröstningen i måndags.