Minnesdag för terrorismens offer: 11 mars 

 
 

Dela den här sidan: 

11 mars minnesdag för terrorismens offer ©Belga/AFP 

11 mars är en dag för att hedra och minnas offer för terroristattacker, deras familjer och deras vänner. Den 11 mars är årsdagen av terrordådet i Madrid 2004, som dödade över 190 personer och skadade 1 800. Drygt ett år senare i juli 2005 återupprepades de förfärliga händelserna i morgonrusningen i London, och förra sommaren drabbades Norge fruktansvärt.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (EPP, Spanien) förlorade sin bror och svägerska, de dödades av ETA:

- Offrens röster och minnet av dem är det bästa vapnet i kampen mot terrorism. Terroristerna vill ha vår tystnad, så att samhället ska glömma det fruktansvärda de har gjort och deras brott. Men om vi fortsätter att minnas, då tvingar vi dem att ta ansvar och offrens vittnesmål kommer slutligen att bringa rättvisa, vilket är vad alla offer vill.


Sajjad Karim (ECR, Storbritannien) konstaterar att "terrorism är en av dagens globala utmaningar". Karim hamnade i skottlossningen vid attentatet på Taj Mahal hotell i Bombay 2008. Han var tillsammans med en delegation från utskottet för internationell handel i Indien.

- Jag har mött extremisters kulor utomlands, och också bevittnat min familjs rädsla när vi attackerades i vårt hem. Alla som fallit offer för illgärningar måste veta att de inte är ensamma. Det är minnesdagens styrka.


Att förebygga - prioritering i kampen mot terrorism


EU kan göra mycket mer för att stoppa terrorism anser Teresa Jiménez-Becerril Barrio och betonar att det är viktigt att ligga steget före och förebygga.


- Säkerhet och skydd av våra medborgares liv ses ibland som en attack på friheter. Jag tycker att det är tvärtom. Rätten till liv är den främsta mänskliga rättigheten, och den ska alltid skyddas.


Den 12 mars, i samband med plenarsammanträdets öppnande i Strasbourg kommer Europaparlamentets talman Martin Schulz att göra ett uttalande med anledning av den europeiska minnesdagen för terrorismens offer.