Anders Fogh Rasmussen: "Vi måste gå vidare med politiska konsultationer" 

 
 

Dela den här sidan: 

NATO:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen besökte Europaparlamentet för att diskutera det fortsatta samarbetet. 

Från fredsbevarande arbete i Afghanistan och Kosovo till att motverka pirater utanför den Somaliska kusten, NATO och EU arbetar regelbundet nära tillsammans. Och samarbetet ska intensifieras. NATO:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen diskuterade framtiden för det Europeiska försvaret med utskotten för utrikesfrågor och för säkerhet och försvar under ett besök på parlamentet den 6 maj. Vi passade på att fråga honom vad som väntar härnäst för partnerskapet mellan de två organisationerna.

Hur skulle du utvärdera det nuvarande strategiska partnerskapet mellan NATO och EU?


Där vi agerar tillsammans sköter vårt folk det dagliga samarbetet på ett väldigt effektivt sätt. När det gäller att utveckla kapacitet så tror jag att vi även lyckats försäkra oss om att vi kompletterar varandra så att vi undviker att slösa med pengar. När det kommer till det politiska samrådet så försöker vi att övervinna några av de politiska hindren genom ett pragmatiskt samråd. Jag har regelbundna möten med ledarna för EU:s institutioner, inklusive Europaparlamentets talman. Så jag tycker att det, ur ett helhetsperspektiv, fungerar väldigt bra.


Hur skulle du förvänta dig att det här partnerskapet utvecklas i framtiden? Vad behöver fortfarande förbättras?


Vi behöver gå vidare när det kommer till politiska konsultationer. I dag har vi formella möten om en enda fråga: Bosnien. Under formella möten kan vi inte diskutera andra frågor. Det är självklart en absurd situation. Medan Bosnien är viktigt så tror jag att det finns ett bredare spektrum av frågor som vi borde kunna diskutera med varandra.


Hur ser du Europaparlamentets roll, som ett direktvalt organ, i det här partnerskapet?


Vi bör komma ihåg att 21 länder är medlemmar av båda organisationerna så självklart har våra befolkningar ett vitalt intresse av ett mycket nära samarbete mellan NATO och EU. När jag träffar parlamentariker är jag väldigt glad över att konstatera att det här är en fråga som vi ofta diskuterar. Det gläder mig även att se att parlamentariker är engagerade i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Jag tror att det här är en fråga, inte bara för regeringar, utan även för parlamentariker, inklusive Europaparlamentet.