Turkiet: Ledamöter på plats för att bedöma hanteringen av flyktingkrisen 

 
 

Dela den här sidan: 

Två delegationer från Europaparlamentet ledda av Sylvie Guillaume och Jean Arthuis besökte flyktinganläggningar i Turkiet. Läs om deras intryck från mötena med de drabbade.

Gülhan studerade fysik vid Latakias Tishreen-universitetet när inbördeskriget startade i Syrien, och bromsade hennes lovande karriär. Vid 32 års ålder har hon redan spenderat fyra år i flyktinglägret Osmaniye i södra Turkiet, en tillvaro som blivit rutin för henne och hennes tre små barn. Konflikten i Syrien har resulterat i världens största humanitära katastrof sedan andra världskriget, och förra veckan besökte två delegationer ledda av Sylvie Guillaume och Jean Arthuis några av de drabbade. 


Gülhan är syrier av turkisk härkomst: Hennes historia var bara en av de många som ledamöterna i utskotten för medborgerliga fri- och rättigheter respektive för budgetfrågor fick lyssna på när de besökte flyktingläger i Turkiet den 8-11 februari. Efter närmare fem år av strider har fler än 250 000 syrier förlorat sina liv, och Gülhan är bara en av över 11 miljoner syrier som tvingats fly.

Bara Turkiet huserar över 2,5 miljoner syriska flyktingar. Därför enades EU:s medlemsländer den 3 februari om en 3 miljarder euro stor stödmekanism för att hjälpa landet hantera det enorma inflödet flyktingar. Dessutom har under de två senaste veckorna tiotusentals människor flytt våldet i Aleppo-området, och samlats längs Turkiets södra gräns, vilket ytterligare ökar trycket på landet.

Delegation från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter

Det var också i det sammanhanget som ledamöter besökte flyktinganläggningar i Turkiet under förra veckan. En sju ledamöter stor delegation från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, ledd av parlamentets vice-talman Sylvie Guillaume (S&D, Frankrike) besökte flyktinglägret Nizip den 9 februari. Under besöket på lägret, där cirka 15 000 syrier lever och som ligger cirka 45 kilometer från gränsen till Syrien sade Guillaume att:

– Parlamentets budskap handlar om förståelse och erkännande av de insatser som turkiska myndigheter och lokala samhällen gör.

Ledamöterna hyllade turkiska insatser för att erbjuda skydd, mat, sjukvård och utbildning i flyktinglägren. De underströk däremot att så få som 10 procent av de syriska flyktingarna i Turkiet faktiskt bor på lägren.

Efter besöket i Nizip besökte ledamöter i utskottet också familjer som mottagit EU-finansierade så kallade e-vouchers för flyktingar som bor utanför flyktinglägren.

– Det är en väldigt tydlig skillnad mellan villkoren för dem som bor i container-läger, och de som bor utanför lägren, sade vice-talman Guillaume när hon besökte Gaziantep.
– Situationen för flyktingar utanför lägren är ytterst osäkert och de är i brådskande behov av hjälp, särskilt när det gäller skola och sysselsättning, sade hon vidare. Ungefär 50 procent av syriska flyktingar är barn, medan bara 14 procent av barn i grundskoleålder utanför lägren är inskrivna på en skola.

Då Turkiet nu är det land med den största flyktingbefolkningen i världen, mötte utskottet även turkiska myndighetstjänstemän och representanter från FN:s flyktingorgan i Ankara för att få en fullständig bild av omfattningen. De besökte även ett registreringscenter för flyktingar från över 80 länder.

Budgetutskottsdelegation granskade EU-finansiering

En 11 ledamoter stor delegation från budgetutskottet var också i Turkiet förra veckan för att utvärdera hur EU-finansiering för att hjälpa flyktingar används på plats. Delegationen mötte bland annat en familj av syriska flyktingar i Osmaniye-lägret den 10 februari.

– Jag kan känna deras otålighet för att återvända till deras land. Vår prioritering måste vara att återetablera freden i Mellanöstern, då bara fred kan lösa migrationsproblemet, sade ordföranden i budgetutskottet Jean Arthuis (ALDE, Frankrike).

Arthuis pratade även om den 3 miljarder euro stora stödmekanismen för Turkiet, och underströk att finansieringen måste användas omgående.

– Vi behöver öppenhet och tydlighet från den turkiska sidan. Det är en verklig nödsituation här, och förtroende är nödvändigt om vi ska kunna svara snabbt, sade han.

I Osmaniye-lägret kunde ledamöterna besöka en livsmedelsbutik finansierad av EU, likväl som ett EU-finansierat bibliotek. Medan de befann sig i Turkiet träffade utskottsdelegationen även representanter från FN:s flyktingorgan, World Food Programme, Unicef och turkiska regeringsrepresentanter.

EU främsta givaren

EU är den främsta givaren internationellt för att avhjälpa den humanitära krisen i Syrien. Unionen och medlemsländerna har givit över 5 miljarder euro i form av humanitärt, utvecklings- och ekonomiskt stöd. Förhoppningen är att den nya 3 miljarder euro stora EU-stödmekanismen, som debatterades av ledamöterna i Strasbourg den 2 februari, kommer att hjälpa Turkiet ytterligare för att hantera flyktingarnas behov.

 

Förutom att husera flyktingarna har Turkiet också blivit en genomfartsled under de senaste åren. Vid slutet av 2015 hade över en miljon människor nått Europa via havet, varav 49 procent var syrier. Den stora majoriteten reste från Turkiet, och bara på den grekiska ön Lesbos ankom över en halv miljon människor.

Och flyktingströmmen visar inga tecken på att avta. Enligt de senaste siffrorna från FN:s flyktingorgan ankom över 80 000 flyktingar och migranter till Europa med båt under de första sex veckorna 2016. Det är fler än antalet som kom under de första fyra månaderna 2015. Dessutom har redan mer än 400 människor förlorat sina liv när det försökt komma till Europa via havet i år.