Samhälle 

Artiklar i denna kategori 

Cecilia MALMSTRÖM, Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, Iratxe GARCÍA PÉREZ, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Angelika MLINAR, 
Malin BJÖRK, Terry REINTKE, Daniela AIUTO, Mylène TROSZCZYNSKI, Diane JAMES        

Samhälle 
 

I kölvattnet av Weinstein-skandalen men också av de anklagelser som genom media riktats mot parlamentets egna medlemmar diskuterade kammaren idag den 25 oktober sexuella trakasserier

Nyhetgrafik över utstationerad arbetskraft per land        

Samhälle 
 

Allt du behöver veta om utstationering inom EU och hur parlamentet vill förhindra orättvis konkurrens och skydda arbetstagarna. Läs mer och dyk ner i siffrorna i vår interaktiva grafik.

Ett gult flygplan sprider bekämpningsmedel över ett fält ©AP Images/European Union-EP        

Bekämpningsmedel ska kontrolleras för hormonstörande kemikalier. Det kräver Europaparlamentet, som även utreder huruvida företaget Monsanto otillbörligt påverkat EU:s bedömning av glyfosat.