Samhälle 

Artiklar i denna kategori 

Young people are working in a coworking space. Photo by CoWomen on Unsplash        

Samhälle 
 

Ungdomsarbetslöshet fortsätter vara en prioriterad utmaning för Europa. Ta reda på vad EU gör för att hjälpa till att tackla det.

Klimatförändringarna kommer att påverka alla. Bild som illustrerar hur klimatförändringarna påverkar isarna vid nord- och sydpolen så att havsnivåerna stiger när de smälter. Foto: Ezra Comeau-Jeffrey/Unsplash        

Samhälle 
 

Europaparlamentet prioriterar kampen mot klimatförändringarna. Här kan du läsa mer om de lösningar som EU och parlamentet arbetar på.

Fordon i trafikolycka ©AP images/European Union-EP        

Den 17 april röstade kammaren om nya åtgärder för att förbättra säkerheten på vägarna och minska antalet trafikolyckor, genom att göra vissa säkerhetsfunktioner obligatoriska i nya bilar.

cover picture for road safety infographic        

EU har kunnat redovisa ett relativt gott resultat för trafiksäkerheten, men vilka länder är säkrast? Lär dig mer om vilka siffor som gäller baserat på land, ålder, kön, med mera.