Dela den här sidan: 

Efterfrågan på högutbildad arbetskraft ökar. ©BELGA/Monkey/R.Thomas 

Bara 200 av EU:s 4000 högskolor finns med i rankningen av de 500 främsta högskolorna i världen. För att förbättra den siffran, och för att behålla Europas globala konkurrenskraft, så antog Europaparlamentet ett betänkande i plenum den 20 april 2012. EP uppmuntrar medlemsländer och högskolor att modernisera sina utbildningar genom att utöka tillgängligheten, främja rörligheten och uppmuntra samarbeten mellan högskolor och lokala företag och myndigheter.

Det antagna initiativbetänkandet, som rumänske ledamoten László Tőkés (EPP) ansvarade för i utbildningsutskottet, är en reaktion på ett meddelande från kommissionen om utmaningarna som europeisk högre utbildning står inför. Det fokuserar på steg för att förbättra kvaliteten på högre utbildning.


Flera utmaningar för medlemsländer och högskolor


En av utmaningarna är att allt fler personer måste avsluta högre utbildningar för att möta framtida behov. Fram till år 2020 kommer 35 procent av alla jobb att behöva högutbildad personal och idag har bara 26 procent av arbetskraften den kvalifikationsnivån.


En annan utmaning som beskrivs i den antagna texten är att anställda, som en följd av den tid vi lever i med snabba tekniska förändringar och behov av nya kvalifikationer, konstant måste uppdatera sina kvalifikationer och kunskaper. Det innebär att nya typer av studenter växer fram, som till exempel äldre personer och vuxna, vilket gör att högskolor måste anpassa sina kursplaner och utbildningsmetoder.


Ökad rörlighet för europeiska studenter


EP vill ha en större samordning mellan medlemsländerna när det gäller etableringen av gemensamma grundläggande kursplaner och väldefinierade lärandemål, samt stödjer språkundervisning. Den antagna texten ger också stöd till kommissionens förslag av åtgärder för att förbättra erkännandet av utlandsstudier.


Mer samarbete med företag och myndigheter


Parlamentet uppmanar högskolor att utveckla fler samarbeten med företag, inklusive små och medelstora företag, och regionala och lokala myndigheter. I den antagna texten poängteras också att mer än 21 procent av unga människor i EU är arbetslösa. Därför vill parlamentet att högskolor ska följa trender på arbetsmarknaden. Parlamentet välkomnar även kommissionens åtagande att förbättra tillgängligheten till uppgifter om utexaminerades sysselsättningsresultat.