Dela den här sidan: 

Utskottet för den inre markanden sa på onsdagen ja till Bernadette Vergnauds förslag om erkännande av yrkeskvalifikationer 

Fri rörlighet på arbetsmarknaden är förmodligen en av EU:s största bedrifter, men när man som arbetstagare söker jobb i ett annat medlemsland kan det ibland vara svårt att bevisa sin kompetens. Nu ska det bli ändring på det - den 23 januari röstade utskottet för den inre marknaden ja till ett betänkande om just erkännande av yrkeskvalifikationer.

Vi fick en pratstund med rapportören som skrivit betänkandet, den franska socialdemokraten Bernadette Vergnaud, bara några minuter efter att utskottet röstat ja till hennes förslag.


Varför behövs en uppdatering av det nuvarande direktivet?

Tack vare ny teknik och forskning så utvecklas de flesta yrken numera så snabbt att det gamla direktivet blivit fullkomligt föråldrat. Målet med den här moderniseringen är att införa mer likriktade krav på utbildning, praxis och kompetens i hela EU - då kommer det också gå snabbare och lättare att få yrkeskvalifikationer erkända i andra medlemsländer. För tillfället är det bara 7 av 800 yrken vars kvalifikationer godkänns automatiskt.


En övergripande målsättning med det här direktivet är att återta medborgarnas förtroende, vare sig de är yrkesverksamma, konsumenter eller patienter. På det här sättet kan vi visa att Europa är högst involverat i deras dagliga liv, och att vi genomför förändringar i syfte att skydda dem.


Vad har européerna att vinna på detta?

Den här reformen främjar rörlighet. Just nu är det många unga från Spanien, Grekland och Portugal som söker jobb utomlands, inte nödvändigtvis för att de vill men för att de praktiskt taget tvingas till det. Med det här direktivet införs nya regler som skyddar såväl dem som arbetsgivarna, inte minst inom sjukvården. Förhoppningen är att fler ska komma i arbete, vilket även sporrar tillväxten.


Med det här direktivet införs ett körkort för yrkeskvalifikationer, vad innebär det?

Det är ett redskap som stärker såväl arbetstagarnas som konsumenters rättigheter. Yrkeskvalifikationskörkortet ger oss större möjligheter att få professionella kvalifikationer erkända, det kommer också att snabba på processen. Systemet innehåller också en varningsmekanism som ger utslag om det skulle uppstå ett professionellt problem. För tillfället finns inget system som på