Dela den här sidan: 

En ny fond ska förse de mest utsatta med mat, kläder och tak över huvudet ©BELGA/MAXPPP/Marlene Awaad  

Förslag om att ersätta EU:s nuvarande matprogram med en fond som ska förse de mest utsatta med mat, kläder och tak över huvudet behandlas just nu av Europaparlamentet. Den 7 maj kommer sysselsättningsutskottet att diskutera en rekommendation av irländskan Emer Costello från den socialdemokratiska gruppen om att godkänna fonden. Ungefär 2 miljoner människor skulle enligt beräkningar kunna få hjälp genom fonden varje år.

Fonden föreslås få en budget på sammanlagt 2,5 miljarder euro för åren 2014-2020.


"Kan lindra några av de värsta formerna av fattigdom"

I betänkandet påpekar föredragande Costello att de medel som enligt förslaget ska tilldelas fonden är extremt begränsade och långt ifrån tillräckliga. Trots det rekommenderar hon att förslaget godkänns eftersom hon anser att fonden skulle bidra till att minska några av de allra värsta utslagen av fattigdom och socialt utanförskap i Europa. Den ska särskilt hjälpa hemlösa och fattiga barnfamiljer.


Vad innebär förslaget?

Grunden för planerna på en ny fond för de mest utsatta är förslaget från kommissionen. De huvudsakliga målsättningarna är att dela ut mat och kläder, bekämpa barnfattigdomen och hjälpa de hemlösa. Men EU:s främsta verktyg för att bekämpa fattigdom är även i fortsättningen den Europeiska Socialfonden.


Vad händer härnäst?

Sysselsättningsutskottet kommer att diskutera Costellos betänkande den 7 maj för att därefter rösta om betänkandet vid ett senare tillfälle. Sedan kommer alla Europaparlamentariker att få ta ställning till betänkandet vid en plenarsession.