Dela den här sidan: 

Endast 15 procent av de icke-verkställande styrelseposterna innehades av kvinnor år 2012 © BELGA/EASYFOTOSTOCK 

År 2020 ska minst 40 procent av alla icke-verkställande styrelseposter innehas av kvinnor, enligt nya EU-regler som ledamöter i utskotten för jämställdhet och för rättsliga frågor röstade för den 14 oktober. Målet bör nås av alla börsnoterade företag. Börsnoterade offentliga företag ska uppnå målet senast år 2018. Reglerna fyller ett behov då endast 15 procent av de icke-verkställande styrelseposterna innehades av kvinnor år 2012.

Förslaget som Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) samt Utskottet för rättsliga frågor (JURI) gav sitt stöd till omfattar alla börsnoterade företag, även de där det underrepresenterade könet utgör mindre än 10 procent av de anställda. Små- och medelstora företag kommer inte tvingas följa bestämmelserna.


De företag som inte lyckas uppfylla målsättningen 2020 måste förklara detta för nationella myndigheter. Sanktioner, exempelvis uteslutning från alla offentliga upphandlingar, kan införas för dem som inte följer en öppen tillsättningsprocess.