"Egenföretagande ska inte användas som ursäkt för att slippa sociala skyddsregler" 

 
 

Dela den här sidan: 

Föredragande Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Lettland) ger sin syn om social trygghet för egenföretagare.. 

Att arbeta för sig själv snarare än som anställd på ett företag kan ha många fördelar, exempelvis flexibla arbetstider och större kontroll över dina projekt. Egenföretagande utgör mer än 15 procent av den totala sysselsättningen i EU. Men, som egenföretagare har du ofta sämre socialt skyddsnät än anställda. 14 januari godkände Europaparlamentet en resolution som efterlyser tillräckligt socialt skydd för de allt fler egenföretagarna. Föredragande Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Lettland) gav sin syn.

Vilka är de största problemen kopplade till egenföretagarnas sociala skydd?

– I många länder omfattas egenföretagare inte fullt ut av pensionssystem, vilket gör att de riskerar fattigdom när de blir äldre. De har också sämre skydd vid föräldraledighet och arbetslöshet.


– Ett annat problem är fiktivt egenföretagande där anställda felaktigt anses vara egenföretagare för att de ska betala mindre sociala avgifter. Detta snedvrider konkurrensen, bryter mot arbetstagarens rättigheter och riskerar att orsaka social dumping.

 

Hur ska man tackla de här problemen?

– EU-länderna borde bli bättre på att samordna de sociala trygghetssystemen för egenföretagare då skillnaderna begränsar den fria rörligheten för arbetstagare.


– Social trygghet avseende pensioner, handikapp, föräldraledighet och arbetslöshet måste utvecklas på ett sådant sätt att reglerna för egenföretagare är bättre anpassade för deras behov.


– Det är också nödvändigt att tydligt definiera fiktivt egenföretagande och införa sanktioner mot arbetsgivare för detta brott. Egenföretagande ska inte användas som ursäkt för att slippa sociala skyddsregler och för att förvägra arbetstagare sina rättigheter.