Livskvalitet: från säkra livsmedel till dataskydd 

 
 

Dela den här sidan: 

Vad innebär livskvalitet för dig? - ©BELGA/EASYSTOCKPHOTO/B.ARAPOVIC 

Vad innebär livskvalitet för dig? Säker mat? Tillgång till sjukvård? Luft man kan andas och ren miljö? Stärkta konsumenträttigheter? Eller att du vet att din privata information är skyddad? Europaparlamentet har bättre livskvalitet inom EU högt på dagordningen. Läs mer här följ den fjärde ReACT-konferensen, som handlar om livskvalitet och går av stapeln i Rom den 23 januari live!

Under de senaste åren har Europaparlamentet arbetat med en rad olika regler som ska förbättra livskvaliteten i Europa: tillgängligare och säkrare läkemedel och medicinska behandlingar, stärkta passagerarrättigheter, tydligare och tillförlitligare livsmedelsmärkning, minskade koldioxidutsläpp och stopp för andra typer av nedsmutsning av naturen, men även att starkare skydd för EU-medborgarnas personliga information och privatliv. Läs mer i vårt Aktuella ämne.


Miljö, hälsa och livsmedelsäkerhet på ”europeiskt vis”

Tre av ämnena: miljö, hälsa och livsmedel och hur vi skyddar dem på ett ”europeiskt sätt” är ämnet som ska debatteras under den fjärde ReACT-konferensen ”Livskvalitet: igår, idag, imorgon” som äger rum den 23 januari i Rom. Kocken Carlo Cracco, klimatologen Riccardo Valentini och professor Michele Mirabella presenterar sina synpunkter och debatterar dem med publiken. Konferensen modereras av geologen Mario Tozzi. Följ live och kommentera med #Reactroma via länkarna till höger.


ReACT i Rom är den fjärde i en serie av fem interaktiva konferenser om ämnen centrala för EU, inför de kommande EU-valen i maj 2014. De pågår i olika europeiska städer där opinionsbildare kommer att dela med sig av sina perspektiv på dagens frågor. Tidigare evenemang har handlat om jobb och sysselsättning, den 15 oktober i Paris förra året, EU i världen, den 14 november i Warszawa, och EU och dess finanser, den 5 december i Frankfurt. Det femte evenemanget kommer att handla om EU och ekonomisk politik och kommer att hållas i Madrid den 20 februari.


Den fjärde interaktiva konferensen

ReAct Roma is the fourth in a series of five interactive conferences on subjects vital to the EU, ahead of the European elections in May 2014. They take place in different European cities where opinion leaders will share their ideas about today's issues. Previous events were dedicated to jobs and employment (15/10 Paris), EU in world (14/11 Warszawa), EU and finances (5/12 Frankfurt). The fifth event will be about EU and economy and will take place on 20/2 in Madrid.