Utsläppsrätterna blev för billiga – nu kan systemet ändras  

 
 

Dela den här sidan: 

Systemet med utsläppsrätter kan ändras 2018. © BELGA_AGEFOTOSTOCK 

Parlamentets miljöutskott stödjer reformen av reglerna för utsläppsrätter, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringar. Förslaget som godkändes den 24 februari ska hantera den obalans mellan tillgång och efterfrågan som har gjort att syftet med utsläppsrättigheter – att motivera till investering i grön energi – har satts ur spel.

Utsläppsrättigheter är ett verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Det innebär att kraftverk, flygbolag och företag kan köpa eller sälja så kallade "utsläppsrätter" för att släppa ut föroreningar, till ett pris som ska motivera dem att minska sina utsläpp.


Obalans på marknaden

Men på grund av den ekonomiska krisen har efterfrågan på utsläppsrätterna fallit, vilket har gjort att det idag är väldigt billiga. 2013 fanns ett överskott på 2 miljarder utsläppsrätter, och om inget görs kan det finnas 2,6 miljarder år 2020. Det stora överskottet minskar incitamenten för gröna investeringar och effektiviteten i systemet för att bekämpa klimatförändringarna.


Lösningen

Det nya förslaget går ut på att man skapar en tröskel för hur stort överskottet av utsläppsrätter får vara. Om antalet överskider en viss gräns så tas de överflödiga utsläppsrätterna bort från marknaden. Parlamentet föreslår att en sådan mekanism introduceras i slutet av 2018. Nu följer förhandlingar med ministerrådet för att nå en slutgiltig överenskommelse.