Utbildning i strålkastarljuset när parlamentet firar Internationella kvinnodagen  

 
 

Dela den här sidan: 

”Att stärka kvinnor och flickor genom utbildning” är temat för Internationella kvinnodagen 2015 © Getty Images 

”Att stärka kvinnor och flickor genom utbildning” är ämnet för Internationella kvinnodagen 2015. Det understryker två olika aspekter, tillgången till utbildning i utvecklingsländer, och klyftan mellan den höga utbildningsnivå som kvinnor har i EU, och de professionella möjligheter som erbjuds dem. Europaparlamentet uppmärksammar internationella kvinnodagen med flera olika evenemang, bland annat ett möte med nationella parlamentariker, och ett journalistseminarium. Följ evenemangen live.

Jämställdhetsutskottet håller ett gemensamt möte med kulturutskottet tillsammans med nationella parlamentsledamöter torsdagen den 5 mars. De samlade förtroendevalda kommer att diskutera hur man kan stärka kvinnor och flickor genom utbildning.


Jämlik tillgång till utbildning

Mötet kommer att bland annat att fokusera på betydelsen av att få bort skillnaderna mellan könen när det gäller utbildning, och jämlik tillgång till fortlöpande och högkvalitativ utbildning. Bland annat medverkar vice talman Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, Grekland) som öppnar debatten. Iratxe García-Pérez (S&D, Spanien), ordförande i jämställdhetsutskottet och Silvia Costa, (S&D, Italien), ordförande i kulturutskottet leder gemensamt debatten. Kommissionär Věra Jourová kommer att hålla en presentation, och 2005 års Sacharovprisvinnare Hauwa Ibrahim medverkar genom en videohälsning.


På onsdagen den 4 mars arrangerar Europaparlamentets presstjänst även ett seminarium för journalister på samma tema, det vill säga hur man kan stärka kvinnor och flickor genom utbildning. Vid seminariet medverkar ledamöter och experter. Utbildning i förhållande till jobbmöjligheter, och hur man ska gå vidare med en EU-strategi jämställdhet inom EU är andra frågor på agendan.


Kvinnors politiska deltagande i anslutningsländer

Jämställdhetsutskottet organiserar tillsammans med anslutningsländers parlament ett interparlamentariskt seminarium om ”Kvinnors politiska deltagande i västra Balkan och Turkiet”. Vid seminariet den 4 mars kommer deltagarna att diskutera underrepresentationen av kvinnor inom politiken i utvidgningsländer.


Ordföranden i jämställdhetsutskottet Iratxe García-Pérez (S&D, Spanien) kommer även att medverka i en Facebook-intervju, där EP:s följare på Facebook kan ställa frågor om kvinnor och utbildning. Frågorna kommer att sammanställas och ställas till García-Pérez som en intervju. Vill du ställa en fråga till henne? Ställ dem fram till onsdag via vår Facebook-sida. Intervjun kommer att publiceras under veckan.