Nya regler om paketresor: Fler rättigheter för resenärer  

 
 

Dela den här sidan: 

Birgit Collin-Langen intervjuades om överenskommelsen om paketresor  

Internet har underlättat för resenärer att själva sätta ihop delar till en resa, istället för att som vid traditionella paketresor, köpa färdigplanerade. Den 5 maj enades förhandlare från Europaparlamentet och rådet om en gemensam text för att uppdatera reglerna, så att den som köper sådana resor på nätet har samma skydd som för resor köpta via traditionella resebyråer. Tack vare parlamentet ska reglerna också omfatta köp från olika leverantörer via länkade tjänster, exempelvis flyg och hotell.

Vi frågade föredragande Birgit Collin-Langen (EPP, Tyskland) om förändringarna.

 

Hur kommer de nya reglerna att stärka resenärernas rättigheter?

– Det kommer att stärkas markant – genom omfattande information inför att avtalet skrivs under, möjligheten att upphäva köpet om priset ökar med minst 8 procent, och skyddsåtgärder vid oundvikliga eller extraordinära situationer (organisatören ska bära kostnaden för fortsatt boende, upp till tre nätter).


– Dessutom kommer det reviderade direktivet att reglera bokningar gjorda på nätet, och nya bokningsmodeller som inte omfattas av nuvarande bestämmelser.

Läs fler nyheter från Europaparlamentet


Vilken effekt förväntar du dig att reglerna kommer att få för Europas reseindustri?

Industrin kommer att dra nytta i form av en rättvis spelplan som ger samma regler för den inre marknaden, och för erbjudanden på nätet eller över disk.

 

Vad är det främsta parlamentet lyckades uppnå i förhandlingarna med medlemsländerna i rådet?

Sammanlänkade bokningstjänster inom definitionen av ett paket är parlamentets främsta framgång i förhandlingarna med rådet.


Sammanlänkade köp, där konsumenten köper en del, till exempel flyg från en webbplats, och sedan klickar på en hyperlänk till webbplatsen för ett partnerföretag, för att köpa till exempel hotellboende. Enligt de nya reglerna ska sådana sammanlänkade köp anses vara del av det ursprungliga paketet, om resenärens namn, betalningsuppgifter och e-mailadress överförs mellan handlarna inom 24 timmar från att det ursprungliga köpet genomfördes.