Ledamöter besöker Turkiet för att bedöma svaret på flyktingkrisen i Syrien 

 
 

Dela den här sidan: 

Hur kan situationen för syriska flyktingar förbättras?  

Frågan om Syrien och den humanitära krisen har toppat Europaparlamentets agenda på sistone. Över 2,5 miljoner syriska flyktingar befinner sig i Turkiet, och de flesta av den dryga miljonen migranter och flyktingar som nådde EU under år 2015 kom via Turkiet. I januari uppmanade ledamöterna medlemsländer att börja uppfylla sina åtaganden för den 3 miljarder euro stora flyktingmekanismen för Turkiet. Medan EU söker sätt att tackla krisen, besöker två ledamotsdelegationer Turkiet.

Konflikten i Syrien har blivit världens största humanitära katastrof sedan Andra världskriget. Efter närmare fem år av strider är 6,5 miljoner människor på flykt inom landet, och 4,6 miljoner människor har tvingats fly till grannländer. Närmare 35 000 människor beräknas ha flytt från Syriens största stad Aleppo under de senaste dagarna, och ingen lösning på kort, eller medellång sikt, tycks finnas i sikte för de drabbade.

 

Flyktingar i Turkiet

Enligt statistik från FN:s flyktingorgan UNHCR fanns i slutet av december 2015 fler än 2,5 miljoner registrerade syriska flyktingar i Turkiet. Det gör det till landet med världens största flyktingbefolkning.


Cirka 90 procent av de syriska flyktingarna i Turkiet bor utanför lägren, och mer än varannan syrisk flykting beräknas vara barn. EU arbetar nära turkiska myndigheter, FN-organ och andra aktörer för att hjälpa de mest sårbara med brådskande humanitär hjälp.


Med den pågående konflikten i Syrien har Turkiet blivit en genomfartsled för flyktingar. Förra året registrerades mer än 850 000 ankomster i Grekland från Turkiet. De flesta var syrier. Den 3 februari enades EU:s medlemsländer om att finansiera en 3 miljarder euro stor EU-fond för att hjälpa Turkiet att hantera flyktingbehovet.


Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter

Europaparlamentets vice-talman Sylvie Guillaume (S&D, Frankrike) leder en grupp på sju ledamöter från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter som besöker Turkiet för att besöka stödprojekt för flyktingar och möta frivilligorganisationer och andra partners för att bedöma situationen på plats.


Huvudsyftet med besöket är enligt Guillaume att skapa sig ”en bättre uppfattning för att kunna agera bättre”.
– Listan på frågor att diskutera kommer att vara lång: skyddet, mottagandet och integrationen av flyktingar, omflyttning, gränshantering, återtagande, visumliberalisering och kampen mot smugglare och så vidare, sade hon.

Efter besöket hoppas hon att ledamöterna kommer att ha en “överblick över frågorna som star på spel” för att gå framåt med de lämpligaste förslagen avseende inflödet av flyktingar och särskilt partnerskapet mellan EU och Turkiet.


Utskottet för budgetfrågor

En delegation från budgetutskottet kommer också att besöka Turkiet i veckan för att diskutera hur EU-stödet appliceras av myndigheterna där, och undersöka hur EU:s stödåtgärder används när det gäller flyktingarna från Syrien och Irak. Ledamöterna kommer även att besöka ett flyktingläger under resan.


– Vi åker till Turkiet för att lyssna till huvudaktörerna, att se över hur projekt som medfinansieras av EU implementeras, samt utvärdera hur effektiva de är. Krisen kräver ett ambitiöst och koordinerat svar, i samarbete med FN-organ, medlemsländer, frivilligorganisationer och självklart de turkiska myndigheterna, sade ordföranden i budgetutskottet Jean Arthuis (ALDE, Frankrike) inför besöket.

2,5 miljoner  ; registrerade syriska flyktingar befinner sig i Turkiet