Djursjukdomar: Priset för att agera för sent  

 
 

Dela den här sidan: 

Gör bilden större: Nyhetsgrafik 
Nyhetsgrafik        
Läs mer om djursjukdomar i vår nyhetsgrafik 

Såsom utbrottet av fågelinfluensan visade kan djursjukdomar visa sig farliga för såväl människor som djur. Europaparlamentet enades om nya åtgärder för att förhindra och stoppa framtida utbrott av sjukdomarna. Förutom hälsorisken finns även en ekonomisk dimension. Kolla in vår nyhetsgrafik för mer information.

Åtgärderna för att tackla djursjukdomar omfattar att låta EU-kommissionen be att medlemsländerna vid behov kan upprätta en nationell databas över husdjur, samtidigt som EU-institutionen får mandat att omedelbart vidta åtgärder om det sker ett utbrott. Men alla insatser för att kontrollera sjukdomar måste ta djurens vämående i beaktande så att inte de drabbade djuren, inklusive herrelösa djur, utsätts för onödig smärta eller lidande. 


Vid plenarsessionen den 8 mars godkände ledamöterna i kammaren de nya bestämmelserna.


Registrering av husdjur

Under tiden granskar parlamentet även andra åtgärder för att hålla djur friska. Den 25 februari godkände ledamöter en resolution som efterlyser en databas på EU-nivå för registrering av katter och hundar i syfte att bekämpa illegal handel med husdjur. Olaglig handel med husdjur är Europas mest vinstgivande illegala handel efter narkotika och vapen. Den resulterar ofta i dåligt avlade djur och ökad risk för sjukdomsspridning.