Nya EU-regler skyddar visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse bättre 

 
 

Dela den här sidan: 

EU-regler ska skydda personer som rapporterar överträdelser av EU-lagstiftning och erbjuda stimulansåtgärder för de som har kännedom om felaktigheter att agera i allmänhetens intresse.

Under de senaste åren har visselblåsare spelat en nyckelroll i att belysa skandaler som varit relaterade till skatteflykt (såsom Luxleaks och Panamadokumenten) eller missbruket av personliga uppgifter (Cambridge Analytica). Andra felaktiga handlingar kan ha förblivit dolda eftersom folk ofta är rädda att bli av med jobbet, eller att någonting ännu värre sker, om de skulle rapportera överträdelserna.

Kammaren antog den 16 april minsta gemensamma standarder för att skydda personer som meddelar lagöverträdelser inom EU. Hittills har visselblåsarskyddet varit fragmentariskt bland medlemsstaterna och har bara täckt in vissa politiska områden.

– Vi behöver skydda de som försvarar Europas intressen, visselblåsarna, sade parlamentarikern och föredraganden Virginie Rozière (S&D, Frankrike).

– De försvarar oss, de skyddar europeisk demokrati och Europas gemensamma bästa.

Lagen i stora drag

Åtgärderna som antogs provisoriskt av rådet i mars, ämnar göra det enklare och säkrare för potentiella visselblåsare att rapportera oegentligheter.

Reglerna inbegriper en bredd av områden - skattefusk, penningtvätt, offentlig upphandling, produkt- och transportsäkerhet, miljöskydd, folkhälsa, konsumentskydd och skyddet av personuppgifter.

Offentliga och privata verksamheter med över 50 anställda kommer att behöva ordna interna rapporteringskanaler som gör det möjligt för personer att uppmärksamma om något inom själva organisationen. Nationella myndigheter kommer också att behöva etablera fristående externa rapporteringskanaler. Visselblåsare ska skyddas oavsett om de väljer att rapportera internt eller externt till nationella organ eller EU:s organ.

Direktivet innefattar också underlag för att någon ska kunna rapportera till offentligheten, till exempel till media i vissa fall, om deras initiala rapport exempelvis inte har följts upp, om överhängande fara för allmänheten finns, eller vid risk för repressalier.

Alla former av repressalier för rapportering är förbjudna (degradering, avstängning, uppsägning o.s.v.). Skyddet innefattar också personer som hjälper visselblåsare.

Medlemsstaterna borde förse visselblåsare med tillgång till information om vilka kanaler och processer - lagliga, finansiella och psykologiskt stöd - som finns.

Kammarens överlåtelse till visselblåsarskydd

Kammaren har sedan flera år gett sitt stöd till introducerandet av gemensamma EU-regler för visselblåsarskydd och denna angelägenhet har lyfts fram i utredningarna av skatteflyktskandaler. I en resolution från februari 2017 vädjade ledamöter till Europeiska kommissionen att föreslå lagstiftning för att skydda EU:s ekonomiska intressen. I oktober samma år återupprepade de sin efterfrågan.

Nästa steg

Reglerna behöver rent formellt godkännas av EU:s ministrar. Sedan har medlemsstaterna två år på sig att implementera dem.