Världen 

Artiklar i denna kategori 

Barn i flyktingläger © UNHCR/Andrew McConnell        

Världen 
 

Det stora antalet migranter och asylsökande som kommit till Europa under de senaste åren har visat behovet av en rättvisare och mer effektiv europeisk asylpolitik. Se mer i vår nyhetsgrafik.

USA:s och EU:s flagga ©AP images/European Union-EP        

EU och USA väntas påbörja förhandlingar i ett försök att lösa deras meningsskiljaktigheter. Fortsätt att läsa om vad saken gäller och vilken viktig roll Europaparlamentet har.

Fotot föreställer ett barn som läser en karta        

Världen 
 

Länder på Västra Balkan står näst på tur att erbjudas medlemskap i EU. Vad gör EU för att underlätta processen för dem och vilka framsteg har gjorts hittills?