Dela den här sidan: 

©BELGA/EPA/I.Langsdon 

Det krävs fortfarande en hel del mod och saker är kvar att göra, sa den gröna EU-ledamoten Ulrike Lunacek i en utfrågning om diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Hennes med-ordförande i intergruppen för HBT-rättigheter Michael Cashman (S&D) uppmanade EU att bryta med länder som inte respekterar mänskliga rättigheter och påminde att sexuella minoriteter är vanliga människors söner och döttrar, som blir ovanliga genom vad stater gör.

Diskriminering mot homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) är vanligt i många delar av världen, och enligt den internationella organisationen för homosexuellas rättigheter (ILGA) skiljer sig situationen i EU-länderna, men inget europeiskt land kan hävda att det är helt fritt från diskrimination.


- I fem länder i världen kan homosexualitet bestraffas med dödsstraff [Iran, Mauretanien, Saudiarabien, Sudan och Yemen] och i 76 länder är det kriminellt. Det krävs fortfarande en hel del mod och saker är kvar att göra – för att ge alla friheten att få älska den de har blivit kär i, utan rädsla och med lika rättigheter, sa Ulrike Lunacek (De Gröna/EFA) från Österrike.


I utfrågningen talade personer om situationen i olika delar av världen. Mauro Cabral, aktivist för transpersoners rättigheter i Argentina, sa att EU-länderna har en nyckelroll för att försäkra att mänskliga rättigheter inte kränks. Han sa att det är dags för optimism och talade om en "historisk tid där HBT-livsstil inte längre ses som en sjukdom".


Underutskottet för mänskliga rättigheters utfrågning den 30 juni är ett exempel på verktyg EU-ledamöter har för att öka kunskapen om HBTI-frågor och främja rättigheter. Resolutioner som fördömer kränkningar och att ställa frågor är exempel på andra sätt. Att Europaparlamentets talman Jerzy Buzek var positiv till den internationella dagen mot homofobi (17 maj) beskrev Lunacek som mycket värdefullt.