Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Bättre ekonomisk styrning

Förebygga och lösa makroekonomiska obalanser

 
Demonstrationer i Aten den on 27 maj 2011 mot regeringens åtstramningspaket.  ©BELGA/AFP/A.Messinis   Demonstrationer i Aten den on 27 maj 2011 mot regeringens åtstramningspaket. ©BELGA/AFP/A.Messinis

Ekonomiska obalanser mellan EU-länderna och inom den privata sektorn är en förklaring bakom den aktuella ekonomiska och finansiella krisen. För att förebygga och korrigera obalanserna på ett tidigt stadium föreslår parlamentet ett system för tidig varning - en del av paketet om ekonomisk styrning. Några EU-ledamöter som arbetar med förslaget berättar mer.


Varför är skillnader mellan medlemsstaternas ekonomier ett problem?


Gröna ledamoten Philippe Lamberts från Belgien säger att länderna har samma valuta - det leder till att sociala obalanser i ett land påverkar ekonomin i andra länder.


Nikolaos Chountis (GUE/NGL) från Grekland konstaterar att när en medlem i en ekonomisk och monetär union har stora strukturella problem, då innebär alla makroekonomiska obalanser extrema socioekonomiska obalanser.


Är obalanserna orsaken till eurozonens nuvarande kris?


Ansvar för rapporten om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet har Carl Haglund (ALDE) från Finland. Han säger att ingen enskild faktor kan pekas ut som orsaken till krisen, men makroekonomiska obalanser mellan medlemsstaterna har bidragit till vissa länders dåliga offentliga finanser. Portugal är exempelvis ett land som under åratal har kämpat med låg konkurrenskraft, vilket har bidragit till dagens situation. I andra länder kan problemen härledas till oansvarig utlåning och ohållbara offentliga finanser, säger Haglund.


Philippe Lamberts säger att flera faktorer ligger bakom krisen: bostadsbubblor i Irland och Spanien, produktivitetsskillnader till exempel mellan Tyskland och Grekland. Löneskillnader är bara en liten del av bilden, men de har spelat en stor roll för Tysklands överskott: två tredjedelar av Tysklands export går till andra medlemsstater. På sätt och vis hjälper Grekland Tyskland genom att främja tysk export.


Kan obalanserna förebyggas?


Herbert Dorfmann (EPP, Italien) anser att ständig övervakning av olika indikatorer på den makroekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna kan vara användbart, som huspriser, exporttrender, hur offentliga och privata skulder utvecklas. Då ser vi om något är på väg i fel riktning. Han tillägger att efter att kommissionen har lagt fram sina rekommendationer måste de genomföras av medlemsstaterna.


Portugisiska S&D-ledamoten Elisa Ferreira, som ansvarar för frågan om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser, säger att kommissionen måste ta hänsyn till sociala faktorer, som arbetslöshet och investeringar i utbildning, i sina utvärderingar av länder - vilket Ferreira beskriver som ett stort framsteg för hennes grupp.


Carl Haglund anser att ramverket för övervakning ska ses som ett instrument för framtiden - för att vända besvärliga trender innan de leder till ekonomiska svårigheter. Han säger att rätt riktade åtgärder kan förebygga obalanser eller vända ohållbara trender.


Vilka länder kommer att få det tufft?


Enligt Carl Haglund handlar det inte om att tvinga på åtgärder som kan skada länderna eller deras invånare eller att straffa länder som redan är under stor press. Han anser att det gör mer skada att inte ta itu med stora makroekonomiska obalanser, eftersom de kan få enorma effekter på ekonomin som helhet.


För Nikolaos Chountis kan försök att svänga obalanserna till förmån för europeiska arbetstagare svänga krisbördan till ansvariga för krisen, och inte individuella länder. De ansvariga är enligt Chountis banker och företag som störtade Grekland i en djup skuld på grund av alltför dyra upphandlingar.


Vilket ansvar har länder med stora överskott, som Finland och Tyskland? Bör främjande av konsumtion stimuleras i dessa länder?


Elisa Ferreira konstaterar att övervakning också kommer att inkludera överskottsländer. Hon tillägger att även dessa länder måste övervakas noga eftersom deras överskott ofta speglar svagheter i den inhemska efterfrågan.


Philippe Lamberts anser att obalanser kan förhindras genom att se till en bättre överstämning av produktivitet och utveckling mellan medlemsstaterna. Lamberts säger att detta också ska omfatta distribution av löner och makt. Han förklarar att Tyskland håller artificiellt låga löner - en stor del av överskottet har producerats på bekostnad av arbetstagarna.


Lamberts menar att det finns något riktigt ogeneröst i hela debatten mellan länder. Han tycker att vi måste erkänna att vi har ett gemensamt ansvar, på olika sätt, och till olika grader, men ingen kan påstå sig vara perfekt och skylla på alla andra.