Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Strasbourg 26-29 september: ekonomisk styrning, Palestina

Långsiktig strategi behövs för EU:s utrikeshandel

  • Initiativbetänkande
  • om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin
  • Debatt: tisdag, 27 september
 
36 miljoner arbetstillfällen (18 procent av alla jobb) är beroende av utrikeshandeln.©BELGA/AFP/R.Magunia   36 miljoner arbetstillfällen (18 procent av alla jobb) är beroende av utrikeshandeln.©BELGA/AFP/R.Magunia

Utrikeshandel är en viktig del av EU:s ekonomi. Världen har förändrats dramatiskt vilket handelspolitiken måste ta hänsyn till i sin utveckling. Det säger EU-ledamoten Daniel Caspary (EPP, Tyskland) som i ett initiativ ger förslag på hur en framtidsorienterad handelspolitik ska se ut. Initiativet bygger på ett meddelande från kommissionen, som enligt Caspary saknar en långsiktig strategi.


Utmaningar för EU:s handelspolitik


  • Minskad andel av BNP: EU och USA, svarade år 2000 för 48 procent av världens BNP. De beräknas att stå för 35 procent 2020.


  • EU stod för 19 procent av världens varuexport 1999 och 17,1 procent av exporten 2009.


  • Demografiska utmaningar: EU:s befolkning ökar, men befolkningen i arbetsför ålder har börjat att minska.


  • Stort handelsberoende: 36 miljoner arbetstillfällen (18 procent av alla jobb) är beroende av utrikeshandeln. 2009 uppgick EU:s export till ett värde motsvarande 13 procent av BNI. 2015 kommer uppskattningsvis 90 procent av världens tillväxt att skapas utanför EU.


Framtidsstrategier saknas


Kommissionen presenterade i november 2010 ett meddelande om den framtida handelspolitiken för EU. Daniel Caspary konstaterar att det "innehåller goda idéer för de kommande månaderna, men inga riktiga framtidsstrategier".


- Export är den bästa förutsättningen för mer ekonomisk tillväxt och för att säkra arbetstillfällen, säger Caspary som vill att utrikeshandel ska ses som en prioriterad fråga.


Hänsyn till andra politikområden


Caspary anser att handelspolitiken också ska ta hänsyn till andra politikområden, exempelvis mänskliga rättigheter, klimatpolitiken och arbetstagares rättigheter. Han förespråkar dessutom fler frihandelsavtal och vill se bättre resultat från dialoger på hög nivå med viktiga handelspartner som USA, Kina, Japan och Ryssland för att avskaffa handelshinder.   


Debatt och frågestund med kommissionen


  • Diskussion om Daniel Casparys initiativbetänkande: tisdag förmiddag.


  • Tisdagens frågestund, kl. 11.00-12.30, kommer att handla om EU:s handel och förbindelser med tredjeländer. Deltar gör kommissionsledamöter: Karel De Gucht, Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva, Štefan Füle