Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sessionsinfo

30-11-2016 - 09:09
 
Kontaktpersoner
 
 
 
   
 

Albrecht: Dataskyddsavtalet mellan EU-USA viktigt för förtroendet

Plenarsammanträde Rättsligt samarbete / Rättsliga och inrikes frågor02-12-2016 - 10:51
Jan Albercht i närbild  

Ramverket för dataskydd mellan EU och USA när det gäller brottsbekämpning som parlamentet röstade igenom igår, syftar till att återupprätta förtroendet efter Snowden-fallet, konstaterar föredragande Jan Philipp Albrecht (De gröna/EFA, Tyskland). Avtalet, känt som ”paraplyavtalet” omfattar all transatlantisk överföring av personliga uppgifter när det gäller hantering av brott, inklusive terrorism. Reglerna möjliggör ”höga standarder och höga skydd” förklarar Albrecht i vår intervju. (Läs mer: Albrecht: Dataskyddsavtalet mellan EU-USA viktigt för förtroendet )

 

Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria

Plenary Session Budget01-12-2016 - 15:01

MEPs approved €31.5 million in EU aid to repair flood damage in Bavaria in a plenary vote on Thursday. Seven people died in the May and June 2016 floods, which affected more than 47,000 people in Lower Bavaria. Over 2,000 were still unable to return to their homes two months later. Hardest hit was the Rottal-Inn district in Lower Bavaria. The aid will come from the EU Solidarity Fund (EUSF). (Read more: Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria )

 

Parlamentet godkände ”paraplyavtalet” om uppgiftsskydd mellan EU och USA

Plenarsammanträde Rättsliga och inrikes frågor01-12-2016 - 12:32

”Paraplyavtalet" om uppgiftsskydd på brottsbekämpningsområdet mellan EU och USA godkändes av en bred majoritet i kammaren på torsdagen. Det syftar till att införa tydliga och bindande bestämmelser om skydd av datauppgifter som utbyts mellan polis- och brottsbekämpande myndigheter och organ på olika sidor av Atlanten. (Läs mer: Parlamentet godkände ”paraplyavtalet” om uppgiftsskydd mellan EU och USA )

 

Commission code of conduct: MEPs call for detailed declarations of interest

Plenary Session Justice and home affairs01-12-2016 - 12:30

The European Commission should revise its code of conduct for Commissioners, to ensure that their declarations of interests give a complete picture of the financial situation and activities of a Commissioner and his or her family, said MEPs in a non-binding resolution voted on Thursday. The “cooling off” period for ex-Commissioners should be prolonged to 36 months, they added. (Read more: Commission code of conduct: MEPs call for detailed declarations of interest )

 

Parlamentet antog EU:s budget för 2017

Plenarsammanträde Budget01-12-2016 - 12:27
President Schulz signs the Budget for 2017_  

I nästa års budget har parlamentet säkrat bättre stöd till arbetslösa ungdomar och ytterligare medel till nyckelinitiativ som hjälper små- och medelstora företag, transportinfrastrukturprojekt, forskningsprojekt och studentrörligheten i Erasmus +. De preliminära siffrorna är 157,8578 miljarder euro i åtagandebemyndiganden och 134,49 miljarder euro i betalningsbemyndiganden. (Läs mer: Parlamentet antog EU:s budget för 2017 )

 

Parliament demands better protection for small investors

Plenary Session Economic and monetary affairs01-12-2016 - 12:00

Small investors need better information about the possible risks and fees for investment products they might buy, say MEPs. They voted on Thursday, by 561 votes to 9 with 75 abstentions, to delay the introduction of a key explanatory document supplied by investment providers to consumers, while the EU Commission comes up with better proposals. (Read more: Parliament demands better protection for small investors )

 

Plenaröppnandet: två nya omröstningar på agendan

Plenarsammanträde Institutioner30-11-2016 - 16:31
Kristalina Georgieva, commissioner for Budget & Human Resources, smiles during the Budget 217 debate, this will be her last appearance in Plenary before taking up the duty as CEO of the World Bank.  

I samband med plenarsammanträdets öppnande meddelade Europaparlamentets talman Martin Schulz att två nya utkast till betänkanden lagts till agendan. De syftar till att begära ett yttrande från EU-domstolen om ”paraplyavtalet” om uppgiftsskydd mellan EU och USA:s förenlighet med EU:s fördrag. Kammaren väntas rösta i morgon, precis innan omröstning om själva avtalet (som utarbetats av den tyske miljöpartisten Jan Philipp Albrecht). (Läs mer: Plenaröppnandet: två nya omröstningar på agendan )

 

Debatt om ”paraplyavtalet” om uppgiftsskydd mellan EU och USA klockan 19.00

Plenarsammanträde Rättsligt samarbete30-11-2016 - 14:00

”Paraplyavtalet" om uppgiftsskydd på brottsbekämpningsområdet mellan EU och USA debatteras i kammaren i kväll, med start cirka klockan 19.00. Avtalet syftar till att införa tydliga och bindande bestämmelser om datauppgifter som utbyts mellan polis- och brottsbekämpande myndigheter. I debatten deltar också EU:s kommissionär för rättsliga frågor Věra Jurová. (Läs mer: Debatt om ”paraplyavtalet” om uppgiftsskydd mellan EU och USA klockan 19.00 )

 
 
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
30-11-2016 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag
Betänkande:A8-0353/2016
Föredraganden: Indrek Tarand
Föredraganden: Jens Geier
BUDE
 
Revidering av den fleråriga budgetramen
 
Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap
Betänkande:A8-0328/2016 ***
Föredraganden: Christofer Fjellner
INTA
 
Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott
Betänkande:A8-0354/2016 ***
Föredraganden: Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
Överföringen av IANA-förvaltningen till det globala internetsamfundet i oktober 2016 och det kommande forumet för förvaltning av internet i Mexiko (6-8 december 2016)
 
Gemensam debatt - Solidaritetsfonden
Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering
Betänkande:A8-0341/2016
Föredraganden: Salvatore Cicu
REGI
Situationen i Italien efter jordskalven
Betänkande:O-000146/2016 Europakommissionen
Betänkande:O-000141/2016 Europakommissionen
Betänkande:O-000140/2016 Europakommissionen
Betänkande:O-000139/2016 Europakommissionen
 
Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer
Betänkande:A8-0315/2016
Föredraganden: Pascal Durand
JURI
 
Kortfattad redogörelse för följande betänkande:
Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs
Betänkande:A8-0308/2016
Föredraganden: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 
 
 
01-12-2016 -
09:00 - 11:00
Debatt
 
 
Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans
 
Situationen i Demokratiska republiken Kongo
 
 
01-12-2016 -
11:00 - 11:30
Högtidligt möte
 
 
Anförande av Beji Caid Essebsi, Republiken Tunisiens president
 
 
01-12-2016 -
11:30 - 13:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg
Betänkande:A8-0329/2016 ***I
Föredraganden: Maria Grapini
IMCO
 
Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller tillämpningsdagen
Betänkande:A8-0356/2016 ***I
Föredraganden: Pervenche Berès
ECON
 
Avtal mellan EU och Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser
Betänkande:A8-0334/2016 ***
Föredraganden: Mariya Gabriel
LIBE
 
Avtal mellan EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser
Betänkande:A8-0336/2016 ***
Föredraganden: Mariya Gabriel
LIBE
 
Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare vistelser
Betänkande:A8-0337/2016 ***
Föredraganden: Mariya Gabriel
LIBE
 
Avtal mellan EU och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser
Betänkande:A8-0333/2016 ***
Föredraganden: Mariya Gabriel
LIBE
 
Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser
Betänkande:A8-0335/2016 ***
Föredraganden: Mariya Gabriel
LIBE
 
Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering
Betänkande:A8-0341/2016
Föredraganden: Salvatore Cicu
REGI
 
Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen
 
Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott
Betänkande:A8-0354/2016 ***
Föredraganden: Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap
Betänkande:A8-0328/2016 ***
Föredraganden: Christofer Fjellner
INTA
 
Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2016
Betänkande:A8-0347/2016
Föredraganden: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Förslag till ändringsbudget nr 4/2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden
Betänkande:A8-0350/2016
Föredraganden: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Förslag till ändringsbudget nr 5/2016: Genomförande av beslutet om egna medel
Betänkande:A8-0348/2016
Föredraganden: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland
Betänkande:A8-0352/2016
Föredraganden: Monika Hohlmeier
BUDG
 
Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland
Betänkande:A8-0349/2016
Föredraganden: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017
Betänkande:A8-0346/2016
Föredraganden: Jens Geier
BUDG
 
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen
Betänkande:A8-0351/2016
Föredraganden: Jens Geier
BUDG
 
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017
Betänkande:A8-0323/2016
Föredraganden: Patricija Šulin
BUDG
 
Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag
Betänkande:A8-0353/2016
Föredraganden: Indrek Tarand
Föredraganden: Jens Geier
BUDE
 
Situationen i Italien efter jordskalven
Betänkande:O-000146/2016 Europakommissionen
Betänkande:O-000141/2016 Europakommissionen
Betänkande:O-000140/2016 Europakommissionen
Betänkande:O-000139/2016 Europakommissionen
 
Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer
Betänkande:A8-0315/2016
Föredraganden: Pascal Durand
JURI
 
Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs
Betänkande:A8-0308/2016
Föredraganden: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Situationen i Demokratiska republiken Kongo
 
Tillgång till energi i utvecklingsländer
Betänkande:O-000134/2016 Europakommissionen DEVE
 
Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet
Betänkande:A8-0299/2016
Föredraganden: Kostas Chrysogonos
JURI
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen
 
 
BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2016 för budgetåret 2016: Uppdatering av anslag för att återspegla den senaste utvecklingen på migrations- och säkerhetsområdet, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden till följd av den samlade överföringen, utvidgning av Efsi, ändring av Frontex tjänsteförteckning och uppdatering av intäktsanslagen (egna medel)
Referens: A8-0350/2016

Datum:
25-11-2016
José Manuel Fernandes
BUDG