Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)
 

Social dumpning: Ledamöterna kräver social rättvisa och bättre löner

Plenarsammanträde Sysselsättningspolitik21-09-2016 - 15:34
 

Inom EU har arbetstagare inte samma arbetsvillkor eller samma sociala skyddsnivå. Den ekonomiska konkurrensen är hög och företag försöker skära ner sina kostnader för arbetskraft, exempelvis genom social dumpning. Detta kan leda till att arbetstagare blir utnyttjade som billig arbetskraft. Under förra veckans plenarsession krävde ledamöterna att man stoppar denna orättvisa konkurrens. Åtgärder för att teckna kollektivavtal och införa minimilön stod också på programmet. (Läs mer: Social dumpning: Ledamöterna kräver social rättvisa och bättre löner )

 

Ninth EuroLat plenary session: migration, trade and research

Plenary Session External relations16-09-2016 - 12:02

Managing global migration flows, trade relations between the EU and Latin American countries, and between both regions and China, plus the setting-up of an EU-CELAC Common Research Area, will be key agenda items at the ninth plenary session of the Euro-Latin American parliamentary Assembly (Eurolat) next week in Montevideo (Uruguay). (Read more: Ninth EuroLat plenary session: migration, trade and research )

 
 
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
03-10-2016 -
17:00 - 21:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020
Betänkande:A8-0263/2016
Föredraganden: Norbert Neuser
DEVE
 
Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning
Betänkande:O-000099/2016 Europakommissionen DEVE
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer
Betänkande:A8-0245/2016
Föredraganden: Marie-Christine Vergiat
AFET
Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer
Betänkande:A8-0243/2016
Föredraganden: Ignazio Corrao
AFET
Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga
Betänkande:A8-0234/2016
Föredraganden: Isabelle Thomas
PECH
 
Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 
 
 
04-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
Eventuellt: Omröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 154 i arbetsordningen)
 
Rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för personer som utgör föremål för en europeisk arresteringsorder
Betänkande:A8-0165/2015 ***I
Föredraganden: Dennis de Jong
LIBE
 
Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
Betänkande:A8-0267/2015 ***I
Föredraganden: Marietje Schaake
INTA
 
 
04-10-2016 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Begäran om fastställelse av Jane Collins parlamentariska immunitet
Föredraganden: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet
Föredraganden: José Manuel Fernandes
Föredraganden: Gérard Deprez
BUDG
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - EGF/2016/001 FI/Microsoft
Föredraganden: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/002 SE/Ericsson
Föredraganden: Esteban González Pons
BUDG
 
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015
Föredraganden: Georgios Kyrtsos
BUDG
 
Avtal Europol-Kina om strategiskt samarbete
*
Föredraganden: Claude Moraes
LIBE
 
Färdigbehandlade texter
 
 
04-10-2016 -
15:00 - 21:00
Debatt
 
 
Den makroekonomiska situationen i Grekland, strukturreformer och deras inverkan samt utsikterna för framtida förhandlingar inom programmet
 
Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust
Betänkande:O-000093/2016 Europakommissionen LIBE
Betänkande:O-000092/2016 Europeiska unionens råd LIBE
 
Undvika intressekonflikter bland tidigare och nuvarande kommissionsledamoter – Europaparlamentets roll
 
 
 
05-10-2016 -
09:00 - 11:50
PRIORITERAD DEBATT
 
 
Förberedelse av Europeiska rådets möte den 20-21 oktober 2016
 
 
05-10-2016 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
*
Föredraganden: Angel Dzhambazki
JURI
 
Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
*
Föredraganden: Angel Dzhambazki
JURI
 
Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
*
Föredraganden: Angel Dzhambazki
JURI
 
Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom
 
Färdigbehandlade texter
 
 
05-10-2016 -
15:00 - 21:00
Debatt
 
 
Situationen i Syrien
 
Fredsprocessen i Colombia
 
FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22)
Betänkande:O-000104/2016 Europakommissionen
Betänkande:O-000103/2016 Europeiska unionens råd
 
Interinstitutionellt avtal om öppenhetsregistret
 
Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Betänkande:A8-0237/2016
Föredraganden: Christel Schaldemose
ENVI
 
 
 
06-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning
Betänkande:A8-0262/2016
Föredraganden: Heidi Hautala
JURI
 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
 
 
06-10-2016 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
 
Färdigbehandlade texter
 
 
06-10-2016 -
15:00 - 17:00
Debatt
 
 
Hållbara finanser
 
Hur situationen i Calais påverkar transportsektorn
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen