Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)
 
Solar panels  

The EU's renewable energy target - 20% of total consumption by 2020 - has already been hit by many EU member states. But others lag behind and must do more, MEPs urge in a resolution, voted on Thursday, on the EU Commission's “renewables progress report." To achieve the EU's energy efficiency target - a 20% gain by 2020 – member states need to implement EU legislation faster, and in full, says a second resolution, also voted on Thursday. (Read more: MEPs call for more ambitious and consumer-focused energy targets beyond 2020 )

 

Palestinske presidenten talade om sitt land inför kammaren

Plenarsammanträde Yttre förbindelser23-06-2016 - 13:53
Palestinian President, Mahmoud Abbas, puts his state’s case to MEPs  

"Det är tid för vårt folk att få leva i frihet, utan murar och kontroller". Det var budskapet i den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas tal inför kammaren på torsdagen. Han framförde också sitt folks tacksamhet till Europaparlamentet för att ha erkänt den palestinska staten, samt kritiserade Israel för att ha fullföljt ockupationen av palestinska områden. (Läs mer: Palestinske presidenten talade om sitt land inför kammaren )

 

Internationella skilsmässor: nya regler för att avgöra pars egendomstvister

Plenarsammanträde Medborgerliga rättigheter / Rättsliga och inrikes frågor23-06-2016 - 12:40
Finger art of family during quarre  

Nya regler som slår fast vilket lands domstol som ska få avgöra egendomstvister i samband med dödsfall eller skilsmässor mellan internationella par eller registrerade partnerskap i gränsöverskridande situationer antogs av kammaren på torsdagen. Dessa regler sätter stopp för parallella rättsförfaranden i olika EU-länder, som kan kosta upp till 1, 1 miljarder euro varje år. Reglerna gäller i de 18 länder som har valt att ansluta sig till detta fördjupade samarbete, däribland Sverige. (Läs mer: Internationella skilsmässor: nya regler för att avgöra pars egendomstvister )

 

A proposal to grant Belgium €1,824,041 in EU aid to help find new jobs for 488 workers made redundant by construction machinery manufacturers in Wallonia was approved by MEPs on Thursday. A further 300 young unemployed people should also benefit from the aid, to come from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF). (Read more: MEPs approve EU aid for 488 redundant construction machinery workers in Belgium )

 

Ending EU citizens' bank secrecy in Monaco

Plenary Session Taxation23-06-2016 - 12:18

An EU deal with Monaco, which will make it harder for EU citizens to hide cash from the tax man in bank accounts there, was endorsed by Parliament in a vote on Thursday. Under the deal, the EU and Monaco will automatically exchange information on the bank accounts of each other's residents, starting in 2018 for information collected since 1 January 2017. (Read more: Ending EU citizens' bank secrecy in Monaco )

 

Stop massacres in eastern Congo and bring perpetrators to justice, urge MEPs

Plenary Session External relations23-06-2016 - 12:16

MEPs urge all parties fighting in north-eastern Congo to put an “end to the violence, lay down their arms, release all children from their ranks and promote dialogue” towards a peaceful solution, in a resolution voted on Thursday, after a debate on Wednesday. "There can be no impunity for perpetrators", they add. (Read more: Stop massacres in eastern Congo and bring perpetrators to justice, urge MEPs )

 

Nya långsiktiga fiskeriförvaltingsplanen för Östersjön

Plenarsammanträde Fiske23-06-2016 - 12:15

Den fleråriga EU-planen för förvaltningen av torsk-, strömming-, och skarpsillsbestånden i Östersjön antogs av kammaren på torsdagen. Det är den första regionala fiskeplanen inom ramen för EU:s nya gemensamma fiskeripolitik som också beaktar samspelet mellan arterna. Den syftar även till att säkra ett hållbart fiske och i längden erbjuda yrkesfiskare bättre ekonomiska villkor. (Läs mer: Nya långsiktiga fiskeriförvaltingsplanen för Östersjön )

 

Ledamöterna till undersökningskommittén för "Panamadokumenten" utsedda

Plenarsammanträde Skatter23-06-2016 - 12:09

På torsdagen utsåg parlamentet de 65 ledamöterna som ska ingå i undersökningskommittén för "Panamadokumenten", i vilka det finns uppgifter om omfattande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande. Kommitténs ansvarsområde slogs fast redan den åttonde juni, och dess förkortning blir "PANA". (Läs mer: Ledamöterna till undersökningskommittén för "Panamadokumenten" utsedda )

 

MEPs debate new forms of radicalisation

Plenary Session Justice and home affairs22-06-2016 - 18:56

More must be done to fight new forms of radicalisation, including the rise in radicalisation of “lone wolves” via the internet, and also to address the various forms of hatred and violence directed against different groups in society, argued MEPs in a debate with Council and Commission on Wednesday afternoon. (Read more: MEPs debate new forms of radicalisation )

 

Israels president Reuven Rivlin uppmanar parlamentet att tro på Mellanöstern

Plenarsammanträde Yttre förbindelser22-06-2016 - 17:27
Israeli President, Reuven Rivlin, calls on MEPs to help build trust in the Middle East  

Det valda israeliska ledarskapet stödjer, vilket man gjort sedan tidigare, en tvåstatslösning för två folk. Det sa Israels president Reuven Rivlin när han talade inför kammaren på onsdagen. Men ännu är det inte möjligt att nå fram till en permanent fredslösning mellan israeler och palestinier, la han till. Reuven Rivlin uppmanade också EU att hjälpa till att bygga upp förtroendet mellan de två folken. (Läs mer: Israels president Reuven Rivlin uppmanar parlamentet att tro på Mellanöstern )

 

Plenaröppnandet: tyst minut för Jo Cox och terroroffren i Frankrike och USA

Plenarsammanträde Institutioner22-06-2016 - 17:09
European Parliament holds minute’s silence for Jo Cox and other terrorist attack victims in USA and France.  

Europaparlamentets talman Martin Schulz inledde plenarsessionen i Bryssel med att hålla en tyst minut för den brittiska parlamentsledamoten Jo Cox, som skadades så allvarligt i samband med en brutal attack på gatan i Birstall (Storbritannien) att hon avled samma dag, den 16 juni. Den tysta minuten tillägnades också de som föll offer i samband med skjutningen på nattklubben Pulse i Orlando den 13 juni, samt de franska poliser som knivhöggs till döds i Magnanville i Frankrike, samma dag. (Läs mer: Plenaröppnandet: tyst minut för Jo Cox och terroroffren i Frankrike och USA )

 
 
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
22-06-2016 -
15:00 - 15:30
Högtidligt möte
 
 
Anförande av Reuven Rivlin, Staten Israels president
 
 
22-06-2016 -
15:30 - 23:00
Debatt
 
 
Arbetsplan
 
Massakrer i östra Kongo
 
Att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism
 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd
 
USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran
Betänkande:O-000082/2016 Europakommissionen INTA
 
Gemensam debatt - Förmögenhetsförhållanden för internationella par
Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden
Betänkande:A8-0209/2016 *
Föredraganden: Jean-Marie Cavada
JURI
Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
Betänkande:A8-0208/2016 *
Föredraganden: Jean-Marie Cavada
JURI
 
Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)
Betänkande:A8-0176/2016
Föredraganden: Zdzisław Krasnodębski
CULT
 
Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 
 
 
23-06-2016 -
09:00 - 10:50
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Energi
Lägesrapport om förnybar energi
Betänkande:A8-0196/2016
Föredraganden: Paloma López Bermejo
ITRE
Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet
Betänkande:A8-0199/2016
Föredraganden: Markus Pieper
ITRE
 
 
23-06-2016 -
11:00 - 11:30
Högtidligt möte
 
 
Anförande av Mahmoud Abbas, den palestinska myndighetens president
 
 
23-06-2016 -
11:30 - 13:30
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 
Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal)
Betänkande:A8-0193/2016 ***
Föredraganden: Ramona Nicole Mănescu
AFET
 
Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004)
Betänkande:A8-0194/2016 ***
Föredraganden: Ramona Nicole Mănescu
AFET
 
Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning)
Betänkande:A8-0195/2016 ***
Föredraganden: Ramona Nicole Mănescu
AFET
 
Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Betänkande:A8-0206/2016 *
Föredraganden: Andreas Schwab
ECON
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
Betänkande:A8-0207/2016
Föredraganden: Victor Negrescu
BUDG
 
Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk
Betänkande:A8-0367/2015 ***I
Föredraganden: Gabriel Mato
PECH
 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd
Betänkande:A8-0128/2015 ***I
Föredraganden: Jarosław Wałęsa
PECH
 
Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden
Betänkande:A8-0209/2016 *
Föredraganden: Jean-Marie Cavada
JURI
 
Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
Betänkande:A8-0208/2016 *
Föredraganden: Jean-Marie Cavada
JURI
 
Massakrer i östra Kongo
 
Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)
Betänkande:A8-0176/2016
Föredraganden: Zdzisław Krasnodębski
CULT
 
Lägesrapport om förnybar energi
Betänkande:A8-0196/2016
Föredraganden: Paloma López Bermejo
ITRE
 
Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet
Betänkande:A8-0199/2016
Föredraganden: Markus Pieper
ITRE
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen
 
 
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram
Referens: A8-0193/2016

Datum:
31-05-2016
Ramona Nicole Mănescu
AFET
 
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
Referens: A8-0194/2016

Datum:
31-05-2016
Ramona Nicole Mănescu
AFET