Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)
 

Ledamöter vill skydda barn från skadligt videoinnehåll på nätet

Plenarsammanträde Rättsliga och inrikes frågor25-04-2017 - 17:44
 

Barn spenderar dagligen timmar på nätet, och när de gör det, möter de ofta videoinslag som innehåller såväl våld som hatpropaganda. För parlamentet är bättre skydd av minderåriga en av dess främsta prioriteringar när EU:s regler på området ska uppdateras. På tisdagen, den 25 april, godkände kulturutskottet sin ståndpunkt om den föreslagna förändrade lagstiftningen. Hur mycket tid spenderar egentligen barn på nätet? Och hur kan de skyddas från skadligt innehåll? Svaren hittar du i vår video. (Läs mer: Ledamöter vill skydda barn från skadligt videoinnehåll på nätet )

 

Europeiska kulturarvsåret 2018: därför är det viktigt

Plenarsammanträde Institutioner21-04-2017 - 13:21
 

Vårt kulturarv är vad som ger Europa som helhet och alla dess enskilda länder minnen och identitet. Det är också en viktig del av våra ekonomier, och genom att lyfta fram våra kulturskatter kan vi öka tillväxten och skapa fler jobb. 27 april röstar Europaparlamentet om att göra 2018 till europeiskt kulturarvsår. Läs mer om initiativet, som syftar till att sprida kunskap och stärka europeisk identitet, i vår intervju med föredragande Mircea Diaconu (ALDE, Rumänien). (Läs mer: Europeiska kulturarvsåret 2018: därför är det viktigt )

 
 
Presskonferenser
 
“TEA - Taxi Europe alliance” 12:00  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
“Situation in Hungary” 16:30  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
“An innovative strategy to improve cardiovascular health in Europe” 10:00  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
“2018 - European Year of Cultural Heritage” 13:00  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
26-04-2017 -
15:00 - 00:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Situationen i Ungern
 
Läget i Turkiet, särskilt med avseende på folkomröstningen om en ny grundlag
 
Beslut antaget om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och därmed relaterade initiativ
 
Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020
Betänkande:A8-0374/2016 ***I
Föredraganden: Constanze Krehl
Föredraganden: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
Europaåret för kulturarv
Betänkande:A8-0340/2016 ***I
Föredraganden: Mircea Diaconu
CULT
 
Gemensam debatt - Ansvarsfrihet 2015 (52 betänkanden)
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen
Betänkande:A8-0150/2017
Föredraganden: Joachim Zeller
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter
Betänkande:A8-0160/2017
Föredraganden: Joachim Zeller
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande:A8-0153/2017
Föredraganden: Dennis de Jong
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
Betänkande:A8-0131/2017
Föredraganden: Bart Staes
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande:A8-0136/2017
Föredraganden: Benedek Jávor
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande:A8-0151/2017
Föredraganden: Benedek Jávor
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande:A8-0144/2017
Föredraganden: Bart Staes
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande:A8-0141/2017
Föredraganden: Bart Staes
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande:A8-0122/2017
Föredraganden: Benedek Jávor
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande:A8-0125/2017
Föredraganden: Younous Omarjee
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande:A8-0142/2017
Föredraganden: Benedek Jávor
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande:A8-0140/2017
Föredraganden: Bart Staes
CONT
Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
Betänkande:A8-0149/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Betänkande:A8-0147/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande:A8-0143/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande:A8-0075/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande:A8-0145/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol)
Betänkande:A8-0081/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande:A8-0087/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande:A8-0093/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande:A8-0079/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande:A8-0082/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande:A8-0086/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande:A8-0085/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande:A8-0100/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande:A8-0098/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande:A8-0106/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande:A8-0101/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande:A8-0127/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande:A8-0084/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande:A8-0099/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande:A8-0130/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande:A8-0115/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
Betänkande:A8-0128/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande:A8-0126/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma)
Betänkande:A8-0124/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande:A8-0118/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Betänkande:A8-0105/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande:A8-0116/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande:A8-0111/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande:A8-0129/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol)
Betänkande:A8-0107/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande:A8-0146/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
Betänkande:A8-0137/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande:A8-0148/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande:A8-0103/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande:A8-0094/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel
Betänkande:A8-0113/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)
Betänkande:A8-0109/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande:A8-0083/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:A8-0108/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget
Betänkande:A8-0096/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
 
Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena
Betänkande:A8-0138/2017
Föredraganden: Ulrike Rodust
PECH
 
EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn
Betänkande:A8-0080/2017
Föredraganden: Lola Sánchez Caldentey
DEVE
 
Kortfattad redogörelse för följande betänkande:
Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare?
Betänkande:A8-0119/2017
Föredraganden: Maria Noichl
AGRI
 
Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 
 
 
27-04-2017 -
08:30 - 11:20
Debatt
 
 
Gemensam debatt - EIB:s årsrapporter
Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet
Betänkande:A8-0121/2017
Föredraganden: Georgios Kyrtsos
ECON
Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015
Betänkande:A8-0161/2017
Föredraganden: Nedzhmi Ali
CONT
 
Lägesrapport för den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland
 
 
27-04-2017 -
11:30 - 14:30
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
EU-varumärken
Betänkande:A8-0054/2017 ***I
Föredraganden: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Minamatakonventionen om kvicksilver
Betänkande:A8-0067/2017 ***
Föredraganden: Stefan Eck
ENVI
 
Hybrida missmatchningar med tredjeländer
Betänkande:A8-0134/2017 *
Föredraganden: Olle Ludvigsson
ECON
 
Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol
Betänkande:A8-0164/2017 *
Föredraganden: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll
Betänkande:A8-0166/2017 *
Föredraganden: Indrek Tarand
CONT
 
Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015
Betänkande:A8-0161/2017
Föredraganden: Nedzhmi Ali
CONT
 
Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020
Betänkande:A8-0374/2016 ***I
Föredraganden: Constanze Krehl
Föredraganden: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
Europaåret för kulturarv
Betänkande:A8-0340/2016 ***I
Föredraganden: Mircea Diaconu
CULT
 
Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision
Betänkande:A8-0291/2016 ***I
Föredraganden: Theodor Dumitru Stolojan
ECON
 
Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster
Betänkande:A8-0008/2017 ***I
Föredraganden: Philippe Lamberts
ECON
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen
Betänkande:A8-0150/2017
Föredraganden: Joachim Zeller
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter
Betänkande:A8-0160/2017
Föredraganden: Joachim Zeller
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande:A8-0125/2017
Föredraganden: Younous Omarjee
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande:A8-0153/2017
Föredraganden: Dennis de Jong
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
Betänkande:A8-0131/2017
Föredraganden: Bart Staes
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande:A8-0136/2017
Föredraganden: Benedek Jávor
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande:A8-0151/2017
Föredraganden: Benedek Jávor
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande:A8-0144/2017
Föredraganden: Bart Staes
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande:A8-0141/2017
Föredraganden: Bart Staes
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande:A8-0122/2017
Föredraganden: Benedek Jávor
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande:A8-0142/2017
Föredraganden: Benedek Jávor
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande:A8-0140/2017
Föredraganden: Bart Staes
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
Betänkande:A8-0149/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Betänkande:A8-0147/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande:A8-0143/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande:A8-0075/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande:A8-0145/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol)
Betänkande:A8-0081/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande:A8-0087/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande:A8-0093/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande:A8-0079/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande:A8-0082/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande:A8-0086/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande:A8-0085/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande:A8-0100/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande:A8-0098/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande:A8-0106/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande:A8-0101/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande:A8-0127/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande:A8-0084/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande:A8-0099/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande:A8-0130/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande:A8-0115/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
Betänkande:A8-0128/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma)
Betänkande:A8-0124/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande:A8-0118/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Betänkande:A8-0105/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande:A8-0116/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande:A8-0126/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande:A8-0111/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande:A8-0129/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol)
Betänkande:A8-0107/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande:A8-0146/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
Betänkande:A8-0137/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande:A8-0148/2017
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande:A8-0103/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande:A8-0094/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel
Betänkande:A8-0113/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)
Betänkande:A8-0109/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande:A8-0083/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:A8-0108/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
 
Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget
Betänkande:A8-0096/2017
Föredraganden: Miroslav Poche
CONT
 
Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena
Betänkande:A8-0138/2017
Föredraganden: Ulrike Rodust
PECH
 
EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn
Betänkande:A8-0080/2017
Föredraganden: Lola Sánchez Caldentey
DEVE
 
Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare?
Betänkande:A8-0119/2017
Föredraganden: Maria Noichl
AGRI
 
Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet
Betänkande:A8-0121/2017
Föredraganden: Georgios Kyrtsos
ECON
 
Genomförandet av gruvavfallsdirektivet
Betänkande:A8-0071/2017
Föredraganden: György Hölvényi
ENVI
 
Situationen i Venezuela
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen