Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)
 

Färre gränser på nätet: Ett steg närmare den digitala inre marknaden

Plenarsammanträde Fri rörlighet för tjänster26-05-2016 - 18:33
©AP Images/ European Union-EP  

Vi tillbringar mer och mer tid på internet. Men trots att internet inte har några fysiska gränser, kvarstår många utmaningar. En av dessa är så kallad geo-blockering, vilket innebär att vi ofta hindras från att handla produkter eller tjänster på nätet när säljaren är befinner sig i ett annat land. Under onsdagen debatterade ledamöterna EU-kommissionens nya förslag som bland annat syftar till att tackla omotiverad geo-blockering, och till att föra oss ett steg närmare en digital inre marknad. (Läs mer: Färre gränser på nätet: Ett steg närmare den digitala inre marknaden )

 

Stärk konsumenternas makt på energimarknaden

Plenarsammanträde Energi26-05-2016 - 12:35
©AP Images/ European Union-EP  

För att öka konsumenternas makt på energimarknaden borde man satsa mer på gemensamma köpavtal, hushållsnära kraftproduktion, som solceller på hustak i städer, och bättre verktyg för att jämföra priser. Det tycker parlamentet som på torsdagen antog en resolution om att stärka energikonsumenternas ställning. Det bör också bli lättare att byta energileverantör eller eltaxa. (Läs mer: Stärk konsumenternas makt på energimarknaden )

 

MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism

Plenary Session External/international trade / Economic and monetary affairs26-05-2016 - 12:03
©AP Images/ European Union-EP  

The EU Commission should set up a taskforce to monitor virtual currencies, like Bitcoin, to prevent their being used to launder money or finance terrorism, said Parliament in a non-binding resolution voted on Thursday. (Read more: MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism )

 

Dataöverföringar mellan EU och USA: "förbättringar av Privacy Shield behövs"

Plenarsammanträde Rättsliga och inrikes frågor / Yttre förbindelser26-05-2016 - 11:57

EU-kommissionen borde fortsätta förhandlingarna med USA för att avhjälpa bristerna inom det föreslagna avtalet om transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften (mer känt som "Privacy Shield-avtalet") mellan EU och USA. Det slår ledamöterna fast i en resolution som kammaren antog på torsdagen. (Läs mer: Dataöverföringar mellan EU och USA: "förbättringar av Privacy Shield behövs" )

 

Parliament approved aid on Thursday worth €6,468,000 for 557 redundant workers from the “Larissa” supermarket in Greece and €5,146,800 for 2,132 former drivers for the road haulage and delivery firm MoryGlobal SAS in France. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid will still need to be approved by the Council of Ministers on 6 June. (Read more: MEPs approve €11.6m in job-search aid for redundant workers in France and Greece )

 

"Nya förslagen för den digitala inre marknaden är ett steg i rätt riktning"

Plenarsammanträde Fri rörlighet för varor / Fri rörlighet för tjänster / Informationssamhället25-05-2016 - 18:05

EU-kommissionens nya förslag om att konsumenter och företag smidigare ska kunna köpa och sälja produkter och tjänster via nätet över hela EU välkomnades av kammaren under onsdagens debatt. I samtalen med ledamöterna deltog även EU:s kommissionär för den digitala inre marknaden Andrus Ansip. Parlamentet lagstiftar på lika villkor som ministerrådet när det gäller dessa förslag. (Läs mer: "Nya förslagen för den digitala inre marknaden är ett steg i rätt riktning" )

 

Krisande mjölkpriser: debatt om räddningsåtgärder för mjölkbönder

Plenarsammanträde Jordbruk25-05-2016 - 18:00

I takt med att mjölkpriserna faller inom EU, och att de heller inte visar några tecken på snar återhämtning, så ska ledamöterna under en debatt på torsdag fråga ut EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan om åtgärder för att minska trycket på mjölkbönderna och stabilisera deras inkomster. Bakomliggande faktorer till krisen anges bland annat vara ett ryskt importförbud från EU, en minskad global efterfrågan och att mjölkkvoterna avskaffats. (Läs mer: Krisande mjölkpriser: debatt om räddningsåtgärder för mjölkbönder )

 

Virtuella valutor: "Tekniken utvecklas snabbt, och vi måste hänga med"

Plenarsammanträde Handel med tredje land / Ekonomiska och monetära frågor25-05-2016 - 17:43
Föredragande Weiszacker  

Under de senaste åren har virtuella valutor, så som Bitcoin, utvecklats i snabb takt. De har inte skapats av banker utan förekommer i den digitala världen där de kan förlita sig på offentliga och delade databaser för att kontrollera saldon och transaktioner. Enligt ett betänkande som ledamöterna debatterar och röstar om den 25 och 26 maj, bör EU inrätta en arbetsgrupp för att hänga med i utvecklingen. Läs mer i intervjun med föredragande Jakob von Weizsäcker (S&D, Tyskland). (Läs mer: Virtuella valutor: "Tekniken utvecklas snabbt, och vi måste hänga med" )

 

Plenaröppnandet: Martin Schulz hyllade Marco Pannella

Plenarsammanträde Institutioner25-05-2016 - 16:34
European Parliament President, Martin Schulz, is pictured next to Dutch King, Willem Alexander, during the opening of May 2016 plenary session in Brussels  

Under öppningen av plenarsessionen i Bryssel hyllade Europaparlamentets talman Martin Schulz Marco Pannella, som avled den 19 maj. Marco Pannella var en italiensk europaparlamentariker som arbetade nära Martin Schulz under många år. Han profilerade sig som en försvarare av mänskliga rättigheter, pacifism och mångfald, samt var en stark motståndare av dödstraff, en förespråkare av fångars- och HBTQ-personers rättigheter och arbetade tidigt för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. (Läs mer: Plenaröppnandet: Martin Schulz hyllade Marco Pannella )

 

Är EU-medborgares privatuppgifter säkra i USA?

Plenarsammanträde Rättsliga och inrikes frågor / Yttre förbindelser24-05-2016 - 18:29
Internet Multimedia Server  

Efter Edward Snowdens avslöjanden om USA:s och andra underrättelsetjänsters massövervakning av elektronisk kommunikation, har allt för lite har gjorts för att skydda EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Det fastslog ledamöterna efter att EU-domstolen ogiltigförklarade "Safe Harbour", EU och USA:s avtal om transatlantiska dataöverföringar, i oktober 2015. Den 25 maj debatterar ledamöterna om det nya systemet, "Privacy Shield", ger tillräckligt skydd för européers privatuppgifter i USA. (Läs mer: Är EU-medborgares privatuppgifter säkra i USA? )

 
 
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
25-05-2016 -
15:00 - 00:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen
 
Högtidligt möte - anförande av Hans Majestät Kung Willem-Alexander av Nederländerna
 
Arbetsplan
 
Det antagna beslutet om paketet för den digitala inre marknaden
 
Förberedelse av G7-toppmötet
 
Transatlantiska dataflöden
 
Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015
 
Införande av gränsöverskridande e-identifieringsverktyg och onlinetjänster
 
Gemensam debatt - Att sätta medborgarna i centrum för energiunionen och tackla energifattigdomen
En ny giv för energikonsumenterna
Betänkande:A8-0161/2016
Föredraganden: Theresa Griffin
ITRE
Bekämpning av energifattigdom som ett led i energiunionen
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Ett könsperspektiv på fattigdom
Betänkande:A8-0153/2016
Föredraganden: Maria Arena
FEMM
Icke-tariffära hinder på den inre marknaden
Betänkande:A8-0160/2016
Föredraganden: Daniel Dalton
IMCO
Virtuella valutor
Betänkande:A8-0168/2016
Föredraganden: Jakob von Weizsäcker
ECON
 
Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 
 
 
26-05-2016 -
08:30 - 11:20
Debatt
 
 
Åtgärder för att hantera krisen i mejerisektorn
Betänkande:O-000069/2016 Europakommissionen AGRI
Betänkande:O-000068/2016 Europeiska unionens råd AGRI
 
Strategin för den inre marknaden
Betänkande:A8-0171/2016
Föredraganden: Lara Comi
IMCO
 
 
26-05-2016 -
11:30 - 13:30
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Virtuella valutor
Betänkande:A8-0168/2016
Föredraganden: Jakob von Weizsäcker
ECON
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
Betänkande:A8-0182/2016
Föredraganden: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)
Betänkande:A8-0181/2016
Föredraganden: Liadh Ní Riada
BUDG
 
Begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet
Betänkande:A8-0180/2016
Föredraganden: Evelyn Regner
JURI
 
Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige
Betänkande:A8-0170/2016 *
Föredraganden: Ska Keller
LIBE
 
Transatlantiska dataflöden
 
En ny giv för energikonsumenterna
Betänkande:A8-0161/2016
Föredraganden: Theresa Griffin
ITRE
 
Ett könsperspektiv på fattigdom
Betänkande:A8-0153/2016
Föredraganden: Maria Arena
FEMM
 
Icke-tariffära hinder på den inre marknaden
Betänkande:A8-0160/2016
Föredraganden: Daniel Dalton
IMCO
 
Strategin för den inre marknaden
Betänkande:A8-0171/2016
Föredraganden: Lara Comi
IMCO
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen
 
BETÄNKANDE om virtuella valutor
Referens: A8-0168/2016

Datum:
03-05-2016
Jakob von Weizsäcker
ECON
 
BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Sverige i enlighet med artikel 9 i rådets beslut (EU) 2015/1523 och artikel 9 i rådets beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland
Referens: A8-0170/2016

Datum:
03-05-2016
Ska Keller
LIBE