Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)
 

Europaparlamentet redo att välja ny talman

Plenarsammanträde Institutioner / Parlamentets arbetsordning16-01-2017 - 19:12
Bildcollage  

Europaparlamentet röstar på tisdagen den 17 januari om att välja sin nya talman för att ersätta Martin Schulz, som avgår efter 5 år på posten. Inför den första omröstningen på tisdagsmorgonen finns sju officiella kandidater. Men nomineringar kan tillkomma eller dras tillbaka inför varje röstningsomgång om talmannen inte är vald i första omgången. Följ kandidaternas presentationer och omröstningarna live på vår webbplats och i sociala medier från och med tisdag morgon. (Läs mer: Europaparlamentet redo att välja ny talman )

 

Plenaröppnandet - tyst minut för Mário Soares

Plenarsammanträde Institutioner16-01-2017 - 18:38

I samband med öppnandet av årets första plenarsammanträde i Strasbourg manade parlamentets talman Martin Schulz till en tyst minut för den tidigare portugisiske statsmannen Mário Soares, som avled den sjunde januari i år. Mário Soares spelade en viktig roll i Portugals övergång från diktatur till demokrati, samt i landets anslutning till den Europeiska gemenskapen. Martin Schulz underströk att “det är vår skyldighet att hedra och försvara Mário Soares politiska arv”. (Läs mer: Plenaröppnandet - tyst minut för Mário Soares )

 
 
Presskonferenser
 
Greens/EFA Briefing 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
ALDE Briefing 10:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
EPP Briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
GUE/NGL Briefing 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
"EU's Civil Protection Mechanism: A European Court of Auditors special report" 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“Outcome of the European Parliament President's elections” 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
16-01-2017 -
18:00 - 19:00
Tillkännagivanden
 
 
Tillkännagivande av kandidaterna i talmansvalet
 
 
 
De tider som anges för de olika valomgångarna i talmansvalet är endast vägledande
17-01-2017 -
09:00 - 12:00
Val
 
 
Kandidaterna till posten som talman ger en kort presentation av sig själva
 
Val av parlamentets talman
 
 
17-01-2017 -
13:00 - 15:00
Val
 
 
Val av parlamentets talman
 
 
17-01-2017 -
17:00 - 19:00
Val
 
 
Val av parlamentets talman
 
 
17-01-2017 -
20:00 - 23:00
Val
 
 
Val av parlamentets talman
 
 
 
De tider som anges för de olika omröstningarna vid valen av vice talmän och kvestorer är endast vägledande.
18-01-2017 -
09:00 - 11:00
Val
 
 
Val av parlamentets vice talmän
 
 
18-01-2017 -
11:00 - 13:00
OMRÖSTNING och PRIORITERAD DEBATT
 
 
Arbetsplan
 
OMRÖSTNING
De ständiga utskottens sammansättning
 
PRIORITERAD DEBATT
Det maltesiska rådsordförandeskapets handlingsprogram
 
 
18-01-2017 -
13:30 - 14:30
Val
 
 
Val av parlamentets vice talmän
 
 
18-01-2017 -
15:00 - 16:30
Debatt
 
 
Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15 december 2016
 
 
18-01-2017 -
16:30 - 17:00
Val
 
 
Val av parlamentets vice talmän
 
ELLER
 
Val av parlamentets kvestorer
 
 
18-01-2017 -
18:00 - 18:30
Val
 
 
Val av parlamentets kvestorer
 
 
18-01-2017 -
19:00 - 19:30
Val
 
 
Utnämningar till utskotten
 
Val av parlamentets kvestorer
 
 
18-01-2017 -
20:00 - 20:30
Val
 
 
Val av parlamentets kvestorer
 
 
18-01-2017 -
20:30 - 23:00
Debatt
 
 
Läget i förhandlingarna om skatt på finansiella transaktioner
 
EU:s informationsutbyte i brottsbekämpande syfte och ersättning av instrument från tiden före Lissabonfördraget
 
Kortfattad redogörelse för följande betänkande:
Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna
Betänkande:A8-0384/2016
Föredraganden: Inés Ayala Sender
TRAN
 
 
 
19-01-2017 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
En europeisk pelare för sociala rättigheter
Betänkande:A8-0391/2016
Föredraganden: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Katastrofbistånd till flyktingar och migranter som utsätts för svåra väderförhållanden i europeiska läger
 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör
Centralafrikanska republiken
Situationen i Burundi
 
 
19-01-2017 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
 
Stabiliserings- och associeringsavtalet EU-Kosovo: förfaranden för genomförandet
Betänkande:A8-0361/2016 ***I
Föredraganden: Adam Szejnfeld
INTA
 
Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import
Betänkande:A8-0311/2016 ***I
Föredraganden: Hannu Takkula
INTA
 
Ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet
Betänkande:A8-0363/2016 ***
Föredraganden: Elmar Brok
AFET
 
Utnämningar till utskotten
 
Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister
 
Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna
Betänkande:A8-0384/2016
Föredraganden: Inés Ayala Sender
TRAN
 
En europeisk pelare för sociala rättigheter
Betänkande:A8-0391/2016
Föredraganden: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex
 
Färdigbehandlade texter
 
 
19-01-2017 -
15:00 - 16:00
Debatt
 
 
Uppbyggnaden av en europeisk dataekonomi
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen
 
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import
Referens: A8-0311/2016

Datum:
20-10-2016
Hannu Takkula
INTA