Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sessionsinfo

17-10-2013 - 17:58
Aung San Suu Kyi tar emot Sacharovpriset efter 23 års väntan

Oppositionsledaren Aung San Suu Kyi från Myanmar/Burma kommer på tisdag klockan tolv slutligen att få ta emot Sacharovpriset, som hon vann 1990. Efter ceremonin blir det en presskonferens, kl 12:35. Aung San Suu Kyi släpptes från sin husarrest för tre år sedan.


Europaparlamentet utsåg Aung San Suu Kyi till 1990 års Sacharovpristagare för hennes kamp för demokrati och rättsamhället i Myanmar/Burma. Då var hon i husarrest och släpptes inte fri förrän i november 2010. I fyllnadsvalen till parlamentet i april 2012 vann hennes parti 43 av 45 möjliga mandat. Aung San Suu Kyi leder just nu landets parlamentariska opposition.


Prisutdelning: Tisdag 22 oktober kl 12.00

Presskonferens: Tisdag 22 oktober kl 12.35

Twitter: #SanSuuKyi, #humanrights, #sakharov

 
 
   
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
21-10-2013 -
17:00 - 23:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Klimatförändringskonferensen
Betänkande:O-000096/2013 Europakommissionen ENVI
 
Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler
Betänkande:A7-0308/2013 ***I
Föredraganden: Niccolò Rinaldi
INTA
 
EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet
Betänkande:O-000092/2013 Europakommissionen INTA
 
Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer
Betänkande:A7-0167/2013 ***I
Föredraganden: Franck Proust
INTA
 
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Betänkande:A7-0426/2013
Föredraganden: Edite Estrela
FEMM
Mänskliga rättigheter i Sahelregionen
Betänkande:A7-0325/2013
Föredraganden: Charles Tannock
AFET
Lokala myndigheter och det civila samhället
Betänkande:A7-0296/2013
Föredraganden: Corina Crețu
DEVE
En ny syn på utbildning
Betänkande:A7-0314/2013
Föredraganden: Katarína Neveďalová
CULT
EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning
Betänkande:A7-0318/2013
Föredraganden: Monica Macovei
CONT
 
 
 
22-10-2013 -
08:30 - 11:20
Debatt
 
 
Omröstning om följande begäranden om påskyndat förfarande (artikel 142 i arbetsordningen):
Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0399/2013 ***I
Föredraganden: Matthias Groote
ENVI
Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0425/2013 ***I
Föredraganden: João Ferreira
PECH
Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0414/2013 *
Föredraganden: Pervenche Berès
EMPL
 
Gemensam debatt - Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
Betänkande:A7-0327/2013 ***I
Föredraganden: Peter Liese
ENVI
Medicintekniska produkter
Betänkande:A7-0324/2013 ***I
Föredraganden: Dagmar Roth-Behrendt
ENVI
 
Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast
Betänkande:A7-0387/2013
Föredraganden: Monika Hohlmeier
Föredraganden: Anne E. Jensen
BUDE
 
 
22-10-2013 -
11:30 - 12:00
OMRÖSTNING
 
 
Tullkvoter för export av vin från Kosovo
Betänkande:A7-0293/2013 ***I
Föredraganden: Iuliu Winkler
INTA
 
Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan
Betänkande:A7-0334/2013 ***II
Föredraganden: Vital Moreira
INTA
 
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
Betänkande:A7-0327/2013 ***I
Föredraganden: Peter Liese
ENVI
 
Medicintekniska produkter
Betänkande:A7-0324/2013 ***I
Föredraganden: Dagmar Roth-Behrendt
ENVI
 
Återvinning av fartyg
Betänkande:A7-0132/2013 ***I
Föredraganden: Carl Schlyter
ENVI
 
Europeisk befolkningsstatistik
Betänkande:A7-0050/2013 ***I
Föredraganden: Csaba Sógor
EMPL
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Betänkande:A7-0426/2013
Föredraganden: Edite Estrela
FEMM
 
Mänskliga rättigheter i Sahelregionen
Betänkande:A7-0325/2013
Föredraganden: Charles Tannock
AFET
 
Lokala myndigheter och det civila samhället
Betänkande:A7-0296/2013
Föredraganden: Corina Crețu
DEVE
 
En ny syn på utbildning
Betänkande:A7-0314/2013
Föredraganden: Katarína Neveďalová
CULT
 
EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning
Betänkande:A7-0318/2013
Föredraganden: Monica Macovei
CONT
 
Patientsäkerhet
Betänkande:A7-0320/2013
Föredraganden: Oreste Rossi
ENVI
 
Vilseledande marknadsföringsmetoder
Betänkande:A7-0311/2013
Föredraganden: Dennis de Jong
IMCO
 
 
22-10-2013 -
12:00 - 12:30
Utdelning av Sacharovpriset
 
 
Utdelning av Sacharovpriset till 1990 års pristagare, Aung San Suu Kyi
 
 
22-10-2013 -
12:30 - 14:00
Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar
 
 
 
22-10-2013 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
Betänkande:A7-0307/2013
Föredraganden: Salvatore Iacolino
CRIM
 
Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018
 
Den kroatiska ledamoten av revisionsrätten
Betänkande:O-000100/2013 Europeiska unionens råd CONT
 
EU-medborgarnas rörlighet och medlemsstaternas välfärdssystem
 
Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter
 
Europeiska havs- och fiskerifonden
Betänkande:A7-0282/2013 ***I
Föredraganden: Alain Cadec
PECH
 
Kunskap i havsfrågor 2020
Betänkande:A7-0295/2013
Föredraganden: Maria do Céu Patrão Neves
PECH
 
 
 
23-10-2013 -
08:30 - 11:50
PRIORITERADE DEBATTER
 
 
Förberedelse inför Europeiska rådets möte (24–25 oktober 2013)
 
Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken - Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken
Betänkande:A7-0322/2013
Föredraganden: Elisa Ferreira
ECON
 
 
23-10-2013 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret – alla avsnitt
 
Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast
Betänkande:A7-0387/2013
Föredraganden: Monika Hohlmeier
Föredraganden: Anne E. Jensen
BUDE
 
Kunskap i havsfrågor 2020
Betänkande:A7-0295/2013
Föredraganden: Maria do Céu Patrão Neves
PECH
 
Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler
Betänkande:A7-0308/2013 ***I
Föredraganden: Niccolò Rinaldi
INTA
 
Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer
Betänkande:A7-0167/2013 ***I
Föredraganden: Franck Proust
INTA
 
Europeiska havs- och fiskerifonden
Betänkande:A7-0282/2013 ***I
Föredraganden: Alain Cadec
PECH
 
Narkotikaprekursorer
Betänkande:A7-0153/2013 ***I
Föredraganden: Anna Hedh
LIBE
 
Klimatförändringskonferensen
Betänkande:O-000096/2013 Europakommissionen ENVI
 
Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
Betänkande:A7-0307/2013
Föredraganden: Salvatore Iacolino
CRIM
 
Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018
 
Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter
 
Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken - Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken
Betänkande:A7-0322/2013
Föredraganden: Elisa Ferreira
ECON
 
Migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa
 
Tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning
 
 
23-10-2013 -
15:00 - 21:00
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget)
Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Betänkande:A7-0330/2013
Föredraganden: Elmar Brok
AFET
 
Situationen i Maldiverna
 
Gripandet av Greenpeace-aktivister i Ryssland
 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning
Betänkande:A7-0303/2013 *
Föredraganden: Thomas Ulmer
ENVI
 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020
Betänkande:A7-0166/2013 ***I
Föredraganden: Gaston Franco
ENVI
 
 
 
24-10-2013 -
08:30 - 11:50
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Elektronisk kommunikation
Elektronisk kommunikation - Elektronisk kommunikation
Betänkande:A7-0313/2013
Föredraganden: Catherine Trautmann
ITRE
Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden
Betänkande:O-000109/2013 Europakommissionen
 
Framtiden för EU:s vinsektor
Betänkande:O-000097/2013 Europakommissionen AGRI
 
Strategi för Karpatregionen
 
Ändringsbudget nr 6/2013 - Ändringsbudget nr 6/2013
Betänkande:A7-0347/2013
Föredraganden: Giovanni La Via
BUDG
 
 
24-10-2013 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020
Betänkande:A7-0166/2013 ***I
Föredraganden: Gaston Franco
ENVI
 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning
Betänkande:A7-0303/2013 *
Föredraganden: Thomas Ulmer
ENVI
 
Ändringsbudget nr 6/2013 - Ändringsbudget nr 6/2013
Betänkande:A7-0347/2013
Föredraganden: Giovanni La Via
BUDG
 
Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Betänkande:A7-0330/2013
Föredraganden: Elmar Brok
AFET
 
Elektronisk kommunikation - Elektronisk kommunikation
Betänkande:A7-0313/2013
Föredraganden: Catherine Trautmann
ITRE
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen
 
BETÄNKANDE om en ny syn på utbildning
Referens: A7-0314/2013

Datum:
01-10-2013
Katarína Neveďalová
CULT
 
 
BETÄNKANDE om vilseledande reklam
Referens: A7-0311/2013

Datum:
30-09-2013
Dennis de Jong
IMCO
 
BETÄNKANDE om en ny syn på utbildning
Referens: A7-0314/2013

Datum:
01-10-2013
Katarína Neveďalová
CULT