Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sessionsinfo

05-12-2013 - 14:04
Strängare regler för djuphavsfiske

På tisdag röstar parlamentet om ett förbud för bottentrålning i särskilt sårbara områden djupt nere i haven. Ledamöterna vill att lagen ska ses över efter fyra år så att man, om det behövs, kan förbjuda bottentrålning i alla områden.


Originalförslaget gick ut på att fasa ut bottentrålning överallt efter bara två år, men majoriteten i fiskeriutskottet ville att kommissionen först skulle utreda vilka ekonomiska och ekologiska effekter ett sådant totalförbud skulle innebära. Grupper av ledamöter vill dock att man återskapar de strängare kraven som fanns i ursprungsförslaget. Ett problem med den här sortens fiske är att fiskbestånden djupt nere i haven är väldigt sårbara och att det är väldigt svårt att vetenskapligt bedöma deras tillstånd.


Debatt: måndag 9 december

Omröstning: tisdag 10 december

Förfarande: medbeslutande

Twitter: #deepsea

 
 
   
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
09-12-2013 -
17:00 - 23:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Gemensam debatt - Den gemensamma fiskeripolitiken
Den gemensamma fiskeripolitiken
Betänkande:A7-0409/2013 ***II
Föredraganden: Ulrike Rodust
PECH
Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter
Betänkande:A7-0413/2013 ***II
Föredraganden: Struan Stevenson
PECH
 
Gemensam debatt - Fiske i Nordostatlanten
Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten
Betänkande:A7-0395/2013 ***I
Föredraganden: Kriton Arsenis
PECH
Betänkande:O-000113/2013 Europakommissionen PECH
 
Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning
Betänkande:A7-0417/2013 ***
Föredraganden: Carmen Fraga Estévez
PECH
 
Gemensam debatt - Strategier för integrering av romer
Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer
Betänkande:A7-0349/2013
Föredraganden: Lívia Járóka
FEMM
Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer
Betänkande:O-000117/2013 Europakommissionen LIBE
 
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada
Betänkande:A7-0407/2013
Föredraganden: Elisabeth Jeggle
AFET
Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan
Betänkande:A7-0380/2013
Föredraganden: Véronique De Keyser
DEVE
Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker
Betänkande:A7-0343/2013
Föredraganden: Kay Swinburne
ECON
EU:s rymdindustripolitik
Betänkande:A7-0338/2013
Föredraganden: Angelika Niebler
ITRE
Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa
Betänkande:A7-0391/2013
Föredraganden: Franck Proust
ITRE
 
 
 
10-12-2013 -
08:30 - 11:20
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Rättsliga frågor
Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020
Betänkande:A7-0396/2013 ***I
Föredraganden: Philip Claeys
Föredraganden: Luigi Berlinguer
JURI LIBE
Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020
Betänkande:A7-0397/2013 ***I
Föredraganden: Kinga Göncz
LIBE
 
Civilskyddsmekanismen
Betänkande:A7-0003/2013 ***I
Föredraganden: Elisabetta Gardini
ENVI
 
 
10-12-2013 -
11:30 - 12:00
OMRÖSTNING
 
 
Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020
Betänkande:A7-0396/2013 ***I
Föredraganden: Philip Claeys
Föredraganden: Luigi Berlinguer
JURI LIBE
 
Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020
Betänkande:A7-0397/2013 ***I
Föredraganden: Kinga Göncz
LIBE
 
Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien
Betänkande:A7-0422/2013 ***I
Föredraganden: Iuliu Winkler
INTA
 
Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning
Betänkande:A7-0417/2013 ***
Föredraganden: Carmen Fraga Estévez
PECH
 
ILO:s konvention om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet
Betänkande:A7-0400/2013 ***
Föredraganden: Jutta Steinruck
EMPL
 
Olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition
Betänkande:A7-0359/2013 ***
Föredraganden: Véronique Mathieu Houillon
LIBE
 
Avtal mellan EU och Kina om ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till EU
Betänkande:A7-0332/2013 ***
Föredraganden: Helmut Scholz
INTA
 
Import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen
Betänkande:A7-0427/2013 ***
Föredraganden: Vital Moreira
INTA
 
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Elfenbenskusten: protokoll om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning
Betänkande:A7-0416/2013 ***
Föredraganden: Jean Louis Cottigny
PECH
 
Import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014–2020
Betänkande:A7-0415/2013 *
Föredraganden: Gabriel Mato
PECH
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/001 FI/Nokia från Finland
Betänkande:A7-0411/2013
Föredraganden: Juan Andrés Naranjo Escobar
BUDG
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland
Betänkande:A7-0408/2013
Föredraganden: Nadezhda Neynsky
BUDG
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2012/011 DL/Vestas - Danmark
Betänkande:A7-0410/2013
Föredraganden: Jan Kozłowski
BUDG
 
Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada
Betänkande:A7-0407/2013
Föredraganden: Elisabeth Jeggle
AFET
 
Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker
Betänkande:A7-0343/2013
Föredraganden: Kay Swinburne
ECON
 
EU:s rymdindustripolitik
Betänkande:A7-0338/2013
Föredraganden: Angelika Niebler
ITRE
 
Molnbaserade datortjänster
Betänkande:A7-0353/2013
Föredraganden: Pilar del Castillo Vera
ITRE
 
Bedömningsrapporten avseende Berec
Betänkande:A7-0378/2013
Föredraganden: Salvador Sedó i Alabart
ITRE
 
Den gemensamma fiskeripolitiken
Betänkande:A7-0409/2013 ***II
Föredraganden: Ulrike Rodust
PECH
 
Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter
Betänkande:A7-0413/2013 ***II
Föredraganden: Struan Stevenson
PECH
 
Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten
Betänkande:A7-0395/2013 ***I
Föredraganden: Kriton Arsenis
PECH
 
Civilskyddsmekanismen
Betänkande:A7-0003/2013 ***I
Föredraganden: Elisabetta Gardini
ENVI
 
Bostadslåneavtal
Betänkande:A7-0202/2012 ***I
Föredraganden: Antolín Sánchez Presedo
ECON
 
Import av ris från Bangladesh
Betänkande:A7-0304/2013 ***I
Föredraganden: Paul Murphy
INTA
 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser
Betänkande:A7-0046/2013 ***I
Föredraganden: Matthias Groote
ENVI
 
Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer
Betänkande:A7-0349/2013
Föredraganden: Lívia Járóka
FEMM
 
Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan
Betänkande:A7-0380/2013
Föredraganden: Véronique De Keyser
DEVE
 
Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa
Betänkande:A7-0391/2013
Föredraganden: Franck Proust
ITRE
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Betänkande:A7-0426/2013
Föredraganden: Edite Estrela
FEMM
 
Volontär- och frivilligarbete i Europa
Betänkande:A7-0348/2013
Föredraganden: Marco Scurria
CULT
 
Fastställande av kriterier för när returpapper upphör att vara avfall enligt artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall
 
 
10-12-2013 -
12:00 - 12:30
Högtidligt möte
 
 
Anförande av Malis president, Ibrahim Boubacar Keïta
 
 
10-12-2013 -
12:30 - 14:00
Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar
 
 
 
10-12-2013 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina
 
Gemensam debatt - Externa instrument
Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder
Betänkande:A7-0447/2013 ***I
Föredraganden: Elmar Brok
AFET
Stabilitetsinstrumentet
Betänkande:A7-0451/2013 ***I
Föredraganden: Reinhard Bütikofer
AFET
Europeiska grannskapsinstrumentet
Betänkande:A7-0449/2013 ***I
Föredraganden: Eduard Kukan
AFET
Instrumentet för stöd inför anslutningen
Betänkande:A7-0445/2013 ***I
Föredraganden: Libor Rouček
AFET
Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer
Betänkande:A7-0446/2013 ***I
Föredraganden: Antonio López-Istúriz White
AFET
Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen
Betänkande:A7-0448/2013 ***I
Föredraganden: Alexander Graf Lambsdorff
AFET
Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
Betänkande:A7-0450/2013 ***I
Föredraganden: Thijs Berman
DEVE
 
2013 års framstegsrapport om Albanien
 
Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området
Betänkande:A7-0418/2013
Föredraganden: Eduard Kukan
AFET
 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020
Betänkande:A7-0005/2013 ***I
Föredraganden: Marian Harkin
EMPL
 
ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Betänkande:A7-0394/2013 ***
Föredraganden: Inês Cristina Zuber
EMPL
 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet
Betänkande:A7-0376/2013 *
Föredraganden: George Sabin Cutaș
ECON
 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
Betänkande:A7-0357/2013
Föredraganden: Ramon Tremosa i Balcells
ECON
 
 
 
11-12-2013 -
08:30 - 11:45
PRIORITERAD DEBATT
 
 
Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013)
 
 
11-12-2013 -
11:45 - 12:15
(Utdelning av LUX-priset)
 
 
 
11-12-2013 -
12:20 - 14:20
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020")
Betänkande:A7-0423/2013 ***I
Föredraganden: Anthea McIntyre
LIBE
 
Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017
Betänkande:A7-0401/2013 ***I
Föredraganden: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Betänkande:A7-0394/2013 ***
Föredraganden: Inês Cristina Zuber
EMPL
 
Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram
Betänkande:A7-0406/2013 ***
Föredraganden: Tomasz Piotr Poręba
AFET
 
Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning
Betänkande:A7-0404/2013 *
Föredraganden: Sławomir Nitras
ECON
 
Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod
Betänkande:A7-0431/2013 *
Föredraganden: Danuta Maria Hübner
REGI
 
Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd
Betänkande:A7-0393/2013
Föredraganden: Gay Mitchell
DEVE
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket)
Betänkande:A7-0438/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna)
Betänkande:A7-0433/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg)
Betänkande:A7-0439/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland)
Betänkande:A7-0436/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike)
Betänkande:A7-0437/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Betänkande:A7-0452/2013 *
Föredraganden: Sharon Bowles
ECON
 
Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder
Betänkande:A7-0447/2013 ***I
Föredraganden: Elmar Brok
AFET
 
Stabilitetsinstrumentet
Betänkande:A7-0451/2013 ***I
Föredraganden: Reinhard Bütikofer
AFET
 
Europeiska grannskapsinstrumentet
Betänkande:A7-0449/2013 ***I
Föredraganden: Eduard Kukan
AFET
 
Instrumentet för stöd inför anslutningen
Betänkande:A7-0445/2013 ***I
Föredraganden: Libor Rouček
AFET
 
Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer
Betänkande:A7-0446/2013 ***I
Föredraganden: Antonio López-Istúriz White
AFET
 
Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen
Betänkande:A7-0448/2013 ***I
Föredraganden: Alexander Graf Lambsdorff
AFET
 
Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
Betänkande:A7-0450/2013 ***I
Föredraganden: Thijs Berman
DEVE
 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020
Betänkande:A7-0005/2013 ***I
Föredraganden: Marian Harkin
EMPL
 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet
Betänkande:A7-0376/2013 *
Föredraganden: George Sabin Cutaș
ECON
 
System för registrering av transportörer av radioaktivt material
Betänkande:A7-0385/2013 *
Föredraganden: Béla Kovács
ITRE
 
Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området
Betänkande:A7-0418/2013
Föredraganden: Eduard Kukan
AFET
 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
Betänkande:A7-0357/2013
Föredraganden: Ramon Tremosa i Balcells
ECON
 
Mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden
Betänkande:A7-0383/2013
Föredraganden: Herbert Dorfmann
AGRI
 
Resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna
Betänkande:A7-0375/2013
Föredraganden: Gay Mitchell
DEVE
 
Kvinnor med funktionsnedsättning
Betänkande:A7-0329/2013
Föredraganden: Angelika Werthmann
FEMM
 
En europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer
Betänkande:A7-0374/2013
Föredraganden: Dennis de Jong
IMCO
 
 
11-12-2013 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen
Betänkande:A7-0372/2013
Föredraganden: Roberto Gualtieri
Föredraganden: Rafał Trzaskowski
AFCO
 
Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna
Betänkande:A7-0336/2013
Föredraganden: Alain Lamassoure
AFCO
 
Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsdomstol: infordran av intresseanmälningar
 
Gemensam debatt - Den gemensamma handelspolitiken
Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder
Betänkande:A7-0421/2013 ***II
Föredraganden: Godelieve Quisthoudt-Rowohl
INTA
Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder
Betänkande:A7-0419/2013 ***II
Föredraganden: Jörg Leichtfried
INTA
 
Betalkonton
Betänkande:A7-0398/2013 ***I
Föredraganden: Jürgen Klute
ECON
 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden
Betänkande:A7-0379/2013 ***I
Föredraganden: Gesine Meissner
TRAN
 
Allmänna tullförmåner (GSP+)
Betänkande:O-000133/2013 Europakommissionen INTA
 
Politiken för grön infrastruktur
Betänkande:O-000094/2013 Europakommissionen ENVI
 
 
 
12-12-2013 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
Europeiska centralbankens årsrapport för 2012
Betänkande:A7-0382/2013
Föredraganden: Gianni Pittella
ECON
 
Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU
 
Kortfattad redogörelse för följande betänkande:
Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik
Betänkande:A7-0333/2013
Föredraganden: Karin Kadenbach
ENVI
 
 
12-12-2013 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen
Betänkande:A7-0252/2013 ***I
Föredraganden: Alexandra Thein
JURI
 
Ändring av vissa direktiv vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte
Betänkande:A7-0405/2013 *
Föredraganden: David Casa
ECON
 
Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0414/2013 *
Föredraganden: Pervenche Berès
EMPL
 
Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik
Betänkande:A7-0333/2013
Föredraganden: Karin Kadenbach
ENVI
 
Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder
Betänkande:A7-0421/2013 ***II
Föredraganden: Godelieve Quisthoudt-Rowohl
INTA
 
Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder
Betänkande:A7-0419/2013 ***II
Föredraganden: Jörg Leichtfried
INTA
 
Betalkonton
Betänkande:A7-0398/2013 ***I
Föredraganden: Jürgen Klute
ECON
 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden
Betänkande:A7-0379/2013 ***I
Föredraganden: Gesine Meissner
TRAN
 
Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0399/2013 ***I
Föredraganden: Matthias Groote
ENVI
 
Europeiska havs- och fiskerifonden
Betänkande:A7-0282/2013 ***I
Föredraganden: Alain Cadec
PECH
 
Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033
Betänkande:A7-0226/2013 ***I
Föredraganden: Marco Scurria
CULT
 
Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0425/2013 ***I
Föredraganden: João Ferreira
PECH
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet
 
Kommissionen delegerade förordning (EU) nr .../... av den 28 augusti 2013 om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet
 
Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer
Betänkande:O-000117/2013 Europakommissionen LIBE
 
Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina
 
2013 års framstegsrapport om Albanien
 
Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013)
 
Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen
Betänkande:A7-0372/2013
Föredraganden: Roberto Gualtieri
Föredraganden: Rafał Trzaskowski
AFCO
 
Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna
Betänkande:A7-0336/2013
Föredraganden: Alain Lamassoure
AFCO
 
Politiken för grön infrastruktur
Betänkande:O-000094/2013 Europakommissionen ENVI
 
Europeiska centralbankens årsrapport för 2012
Betänkande:A7-0382/2013
Föredraganden: Gianni Pittella
ECON
 
Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU
 
 
12-12-2013 -
15:00 - 16:00
Debatt
 
 
Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)
 
 
12-12-2013 -
16:00 - 17:00
Omröstning (efter avslutad debatt)
 
 
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)