Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sessionsinfo

05-12-2013 - 14:04
Förnyelse av fiskeavtal mellan EU och Marocko

Fiskare från 11 EU-länder får återigen fiska i marockanska vatten om Europaparlamentet röstar ja till ett föreslaget fiskeavtal mellan EU och Marocko. Det nya avtalet skulle gälla under fyra år och innebär att EU betalar 30 miljoner euro årligen, däribland 14 miljoner per år i stöd till utveckling av den marockanska fiskesektorn.


Europaparlamentet röstade nej till ett tidigare avtalsförslag i december 2011. Då ansåg visserligen vissa ledamöter att avtalet inte var nog lönsamt, men huvudfrågan för parlamentet var att man inte ansåg att avtalet tog nog stor hänsyn till befolkningen i Västsahara.


Även om det nya avtalsförslaget, framförhandlat av EU-kommissionen, minskar kostnaderna och ger mer möjligheter till fiske, anser ledamöter från flera politiska grupper att inga förbättringar har skett för Västsahara.


Debatt: måndag 9 december

Omröstning: tisdag 10 december

Förfarande: godkännandeförfarande

Twitter: #Morocco#Fisheries


 
 
   
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
09-12-2013 -
17:00 - 23:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Gemensam debatt - Den gemensamma fiskeripolitiken
Den gemensamma fiskeripolitiken
Betänkande:A7-0409/2013 ***II
Föredraganden: Ulrike Rodust
PECH
Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter
Betänkande:A7-0413/2013 ***II
Föredraganden: Struan Stevenson
PECH
 
Gemensam debatt - Fiske i Nordostatlanten
Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten
Betänkande:A7-0395/2013 ***I
Föredraganden: Kriton Arsenis
PECH
Betänkande:O-000113/2013 Europakommissionen PECH
 
Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning
Betänkande:A7-0417/2013 ***
Föredraganden: Carmen Fraga Estévez
PECH
 
Gemensam debatt - Strategier för integrering av romer
Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer
Betänkande:A7-0349/2013
Föredraganden: Lívia Járóka
FEMM
Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer
Betänkande:O-000117/2013 Europakommissionen LIBE
 
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada
Betänkande:A7-0407/2013
Föredraganden: Elisabeth Jeggle
AFET
Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan
Betänkande:A7-0380/2013
Föredraganden: Véronique De Keyser
DEVE
Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker
Betänkande:A7-0343/2013
Föredraganden: Kay Swinburne
ECON
EU:s rymdindustripolitik
Betänkande:A7-0338/2013
Föredraganden: Angelika Niebler
ITRE
Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa
Betänkande:A7-0391/2013
Föredraganden: Franck Proust
ITRE
 
 
 
10-12-2013 -
08:30 - 11:20
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Rättsliga frågor
Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020
Betänkande:A7-0396/2013 ***I
Föredraganden: Philip Claeys
Föredraganden: Luigi Berlinguer
JURI LIBE
Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020
Betänkande:A7-0397/2013 ***I
Föredraganden: Kinga Göncz
LIBE
 
Civilskyddsmekanismen
Betänkande:A7-0003/2013 ***I
Föredraganden: Elisabetta Gardini
ENVI
 
 
10-12-2013 -
11:30 - 12:00
OMRÖSTNING
 
 
Programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020
Betänkande:A7-0396/2013 ***I
Föredraganden: Philip Claeys
Föredraganden: Luigi Berlinguer
JURI LIBE
 
Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020
Betänkande:A7-0397/2013 ***I
Föredraganden: Kinga Göncz
LIBE
 
Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien
Betänkande:A7-0422/2013 ***I
Föredraganden: Iuliu Winkler
INTA
 
Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning
Betänkande:A7-0417/2013 ***
Föredraganden: Carmen Fraga Estévez
PECH
 
ILO:s konvention om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet
Betänkande:A7-0400/2013 ***
Föredraganden: Jutta Steinruck
EMPL
 
Olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition
Betänkande:A7-0359/2013 ***
Föredraganden: Véronique Mathieu Houillon
LIBE
 
Avtal mellan EU och Kina om ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till EU
Betänkande:A7-0332/2013 ***
Föredraganden: Helmut Scholz
INTA
 
Import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen
Betänkande:A7-0427/2013 ***
Föredraganden: Vital Moreira
INTA
 
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Elfenbenskusten: protokoll om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning
Betänkande:A7-0416/2013 ***
Föredraganden: Jean Louis Cottigny
PECH
 
Import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014–2020
Betänkande:A7-0415/2013 *
Föredraganden: Gabriel Mato
PECH
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/001 FI/Nokia från Finland
Betänkande:A7-0411/2013
Föredraganden: Juan Andrés Naranjo Escobar
BUDG
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland
Betänkande:A7-0408/2013
Föredraganden: Nadezhda Neynsky
BUDG
 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2012/011 DL/Vestas - Danmark
Betänkande:A7-0410/2013
Föredraganden: Jan Kozłowski
BUDG
 
Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada
Betänkande:A7-0407/2013
Föredraganden: Elisabeth Jeggle
AFET
 
Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker
Betänkande:A7-0343/2013
Föredraganden: Kay Swinburne
ECON
 
EU:s rymdindustripolitik
Betänkande:A7-0338/2013
Föredraganden: Angelika Niebler
ITRE
 
Molnbaserade datortjänster
Betänkande:A7-0353/2013
Föredraganden: Pilar del Castillo Vera
ITRE
 
Bedömningsrapporten avseende Berec
Betänkande:A7-0378/2013
Föredraganden: Salvador Sedó i Alabart
ITRE
 
Den gemensamma fiskeripolitiken
Betänkande:A7-0409/2013 ***II
Föredraganden: Ulrike Rodust
PECH
 
Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter
Betänkande:A7-0413/2013 ***II
Föredraganden: Struan Stevenson
PECH
 
Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten
Betänkande:A7-0395/2013 ***I
Föredraganden: Kriton Arsenis
PECH
 
Civilskyddsmekanismen
Betänkande:A7-0003/2013 ***I
Föredraganden: Elisabetta Gardini
ENVI
 
Bostadslåneavtal
Betänkande:A7-0202/2012 ***I
Föredraganden: Antolín Sánchez Presedo
ECON
 
Import av ris från Bangladesh
Betänkande:A7-0304/2013 ***I
Föredraganden: Paul Murphy
INTA
 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser
Betänkande:A7-0046/2013 ***I
Föredraganden: Matthias Groote
ENVI
 
Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer
Betänkande:A7-0349/2013
Föredraganden: Lívia Járóka
FEMM
 
Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan
Betänkande:A7-0380/2013
Föredraganden: Véronique De Keyser
DEVE
 
Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa
Betänkande:A7-0391/2013
Föredraganden: Franck Proust
ITRE
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Betänkande:A7-0426/2013
Föredraganden: Edite Estrela
FEMM
 
Volontär- och frivilligarbete i Europa
Betänkande:A7-0348/2013
Föredraganden: Marco Scurria
CULT
 
Fastställande av kriterier för när returpapper upphör att vara avfall enligt artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall
 
 
10-12-2013 -
12:00 - 12:30
Högtidligt möte
 
 
Anförande av Malis president, Ibrahim Boubacar Keïta
 
 
10-12-2013 -
12:30 - 14:00
Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar
 
 
 
10-12-2013 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina
 
Gemensam debatt - Externa instrument
Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder
Betänkande:A7-0447/2013 ***I
Föredraganden: Elmar Brok
AFET
Stabilitetsinstrumentet
Betänkande:A7-0451/2013 ***I
Föredraganden: Reinhard Bütikofer
AFET
Europeiska grannskapsinstrumentet
Betänkande:A7-0449/2013 ***I
Föredraganden: Eduard Kukan
AFET
Instrumentet för stöd inför anslutningen
Betänkande:A7-0445/2013 ***I
Föredraganden: Libor Rouček
AFET
Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer
Betänkande:A7-0446/2013 ***I
Föredraganden: Antonio López-Istúriz White
AFET
Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen
Betänkande:A7-0448/2013 ***I
Föredraganden: Alexander Graf Lambsdorff
AFET
Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
Betänkande:A7-0450/2013 ***I
Föredraganden: Thijs Berman
DEVE
 
2013 års framstegsrapport om Albanien
 
Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området
Betänkande:A7-0418/2013
Föredraganden: Eduard Kukan
AFET
 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020
Betänkande:A7-0005/2013 ***I
Föredraganden: Marian Harkin
EMPL
 
ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Betänkande:A7-0394/2013 ***
Föredraganden: Inês Cristina Zuber
EMPL
 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet
Betänkande:A7-0376/2013 *
Föredraganden: George Sabin Cutaș
ECON
 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
Betänkande:A7-0357/2013
Föredraganden: Ramon Tremosa i Balcells
ECON
 
 
 
11-12-2013 -
08:30 - 11:45
PRIORITERAD DEBATT
 
 
Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013)
 
 
11-12-2013 -
11:45 - 12:15
(Utdelning av LUX-priset)
 
 
 
11-12-2013 -
12:20 - 14:20
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020")
Betänkande:A7-0423/2013 ***I
Föredraganden: Anthea McIntyre
LIBE
 
Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017
Betänkande:A7-0401/2013 ***I
Föredraganden: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Betänkande:A7-0394/2013 ***
Föredraganden: Inês Cristina Zuber
EMPL
 
Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram
Betänkande:A7-0406/2013 ***
Föredraganden: Tomasz Piotr Poręba
AFET
 
Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning
Betänkande:A7-0404/2013 *
Föredraganden: Sławomir Nitras
ECON
 
Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod
Betänkande:A7-0431/2013 *
Föredraganden: Danuta Maria Hübner
REGI
 
Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd
Betänkande:A7-0393/2013
Föredraganden: Gay Mitchell
DEVE
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket)
Betänkande:A7-0438/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna)
Betänkande:A7-0433/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg)
Betänkande:A7-0439/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland)
Betänkande:A7-0436/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike)
Betänkande:A7-0437/2013 *
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Betänkande:A7-0452/2013 *
Föredraganden: Sharon Bowles
ECON
 
Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder
Betänkande:A7-0447/2013 ***I
Föredraganden: Elmar Brok
AFET
 
Stabilitetsinstrumentet
Betänkande:A7-0451/2013 ***I
Föredraganden: Reinhard Bütikofer
AFET
 
Europeiska grannskapsinstrumentet
Betänkande:A7-0449/2013 ***I
Föredraganden: Eduard Kukan
AFET
 
Instrumentet för stöd inför anslutningen
Betänkande:A7-0445/2013 ***I
Föredraganden: Libor Rouček
AFET
 
Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer
Betänkande:A7-0446/2013 ***I
Föredraganden: Antonio López-Istúriz White
AFET
 
Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen
Betänkande:A7-0448/2013 ***I
Föredraganden: Alexander Graf Lambsdorff
AFET
 
Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
Betänkande:A7-0450/2013 ***I
Föredraganden: Thijs Berman
DEVE
 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020
Betänkande:A7-0005/2013 ***I
Föredraganden: Marian Harkin
EMPL
 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet
Betänkande:A7-0376/2013 *
Föredraganden: George Sabin Cutaș
ECON
 
System för registrering av transportörer av radioaktivt material
Betänkande:A7-0385/2013 *
Föredraganden: Béla Kovács
ITRE
 
Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området
Betänkande:A7-0418/2013
Föredraganden: Eduard Kukan
AFET
 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
Betänkande:A7-0357/2013
Föredraganden: Ramon Tremosa i Balcells
ECON
 
Mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden
Betänkande:A7-0383/2013
Föredraganden: Herbert Dorfmann
AGRI
 
Resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna
Betänkande:A7-0375/2013
Föredraganden: Gay Mitchell
DEVE
 
Kvinnor med funktionsnedsättning
Betänkande:A7-0329/2013
Föredraganden: Angelika Werthmann
FEMM
 
En europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer
Betänkande:A7-0374/2013
Föredraganden: Dennis de Jong
IMCO
 
 
11-12-2013 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen
Betänkande:A7-0372/2013
Föredraganden: Roberto Gualtieri
Föredraganden: Rafał Trzaskowski
AFCO
 
Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna
Betänkande:A7-0336/2013
Föredraganden: Alain Lamassoure
AFCO
 
Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsdomstol: infordran av intresseanmälningar
 
Gemensam debatt - Den gemensamma handelspolitiken
Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder
Betänkande:A7-0421/2013 ***II
Föredraganden: Godelieve Quisthoudt-Rowohl
INTA
Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder
Betänkande:A7-0419/2013 ***II
Föredraganden: Jörg Leichtfried
INTA
 
Betalkonton
Betänkande:A7-0398/2013 ***I
Föredraganden: Jürgen Klute
ECON
 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden
Betänkande:A7-0379/2013 ***I
Föredraganden: Gesine Meissner
TRAN
 
Allmänna tullförmåner (GSP+)
Betänkande:O-000133/2013 Europakommissionen INTA
 
Politiken för grön infrastruktur
Betänkande:O-000094/2013 Europakommissionen ENVI
 
 
 
12-12-2013 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
Europeiska centralbankens årsrapport för 2012
Betänkande:A7-0382/2013
Föredraganden: Gianni Pittella
ECON
 
Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU
 
Kortfattad redogörelse för följande betänkande:
Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik
Betänkande:A7-0333/2013
Föredraganden: Karin Kadenbach
ENVI
 
 
12-12-2013 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen
Betänkande:A7-0252/2013 ***I
Föredraganden: Alexandra Thein
JURI
 
Ändring av vissa direktiv vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte
Betänkande:A7-0405/2013 *
Föredraganden: David Casa
ECON
 
Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0414/2013 *
Föredraganden: Pervenche Berès
EMPL
 
Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik
Betänkande:A7-0333/2013
Föredraganden: Karin Kadenbach
ENVI
 
Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder
Betänkande:A7-0421/2013 ***II
Föredraganden: Godelieve Quisthoudt-Rowohl
INTA
 
Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder
Betänkande:A7-0419/2013 ***II
Föredraganden: Jörg Leichtfried
INTA
 
Betalkonton
Betänkande:A7-0398/2013 ***I
Föredraganden: Jürgen Klute
ECON
 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden
Betänkande:A7-0379/2013 ***I
Föredraganden: Gesine Meissner
TRAN
 
Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0399/2013 ***I
Föredraganden: Matthias Groote
ENVI
 
Europeiska havs- och fiskerifonden
Betänkande:A7-0282/2013 ***I
Föredraganden: Alain Cadec
PECH
 
Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033
Betänkande:A7-0226/2013 ***I
Föredraganden: Marco Scurria
CULT
 
Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0425/2013 ***I
Föredraganden: João Ferreira
PECH
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet
 
Kommissionen delegerade förordning (EU) nr .../... av den 28 augusti 2013 om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet
 
Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer
Betänkande:O-000117/2013 Europakommissionen LIBE
 
Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina
 
2013 års framstegsrapport om Albanien
 
Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013)
 
Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen
Betänkande:A7-0372/2013
Föredraganden: Roberto Gualtieri
Föredraganden: Rafał Trzaskowski
AFCO
 
Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna
Betänkande:A7-0336/2013
Föredraganden: Alain Lamassoure
AFCO
 
Politiken för grön infrastruktur
Betänkande:O-000094/2013 Europakommissionen ENVI
 
Europeiska centralbankens årsrapport för 2012
Betänkande:A7-0382/2013
Föredraganden: Gianni Pittella
ECON
 
Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU
 
 
12-12-2013 -
15:00 - 16:00
Debatt
 
 
Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)
 
 
12-12-2013 -
16:00 - 17:00
Omröstning (efter avslutad debatt)
 
 
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)