Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sessionsinfo

09-03-2017 - 17:01
Avfall: mer återvinning och mindre deponering

På onsdag röstar parlamentet om nya regler som syftar till att höja andelen avfall som återvinns till 70 procent fram till år 2030, jämfört med dagens 44 procent. Ledamöterna vill också att planerna på det kommande ”avfallspaketet” ska begränsa andelen avfall som deponeras, vilket har stor miljöpåverkan, till 5 procent, samt minska livsmedelsslöseriet med 50 procent fram till 2030.


År 2030 bör minst 70 viktprocent för kommunalt avfall (från hushåll och småföretag)  återvinnas eller återanvändas (till exempel genom att kontrolleras, rengöras och repareras) enligt ledamöterna. EU-kommissionen har föreslagit 65 procent.


För förpackningsmaterial som papper och kartong, plast, glas, metall och trä, föreslår ledamöterna ett återvinningsmål på 80 procent fram till 2030, med mellanliggande mål fram till 2025.


Debatt:  tisdag, 14 mars

Omröstning: onsdag, 15 mars

Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, första läsningen

Presskonferens: onsdag tbc!

Twitter: #waste #recycling #landfilling #circulareconomy

 
 
   
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
13-03-2017 -
17:00 - 23:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Kvicksilver
Betänkande:A8-0313/2016 ***I
Föredraganden: Stefan Eck
ENVI
 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning
Betänkande:A8-0158/2015 ***I
Föredraganden: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Gemensam debatt - Jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015
Betänkande:A8-0046/2017
Föredraganden: Ernest Urtasun
FEMM
Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster
Betänkande:A8-0043/2017
Föredraganden: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
FEMM
EU-medel till jämställdhet
Betänkande:A8-0033/2017
Föredraganden: Clare Moody
FEMM
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna
Betänkande:A8-0044/2017
Föredraganden: Ana Gomes
LIBE
Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning
Betänkande:A8-0011/2017
Föredraganden: Stefan Eck
AGRI
Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur
Betänkande:A8-0014/2017
Föredraganden: Julie Girling
AGRI
 
Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 
 
 
14-03-2017 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
Kontroll av förvärv och innehav av vapen
Betänkande:A8-0251/2016 ***I
Föredraganden: Vicky Ford
IMCO
 
Gemensam debatt - Cirkulär ekonomi
Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter
Betänkande:A8-0013/2017 ***I
Föredraganden: Simona Bonafè
ENVI
Deponering av avfall
Betänkande:A8-0031/2017 ***I
Föredraganden: Simona Bonafè
ENVI
Avfall
Betänkande:A8-0034/2017 ***I
Föredraganden: Simona Bonafè
ENVI
Förpackningar och förpackningsavfall
Betänkande:A8-0029/2017 ***I
Föredraganden: Simona Bonafè
ENVI
 
 
14-03-2017 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur
Betänkande:A8-0014/2017
Föredraganden: Julie Girling
AGRI
 
Kvicksilver
Betänkande:A8-0313/2016 ***I
Föredraganden: Stefan Eck
ENVI
 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning
Betänkande:A8-0158/2015 ***I
Föredraganden: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Kontroll av förvärv och innehav av vapen
Betänkande:A8-0251/2016 ***I
Föredraganden: Vicky Ford
IMCO
 
Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter
Betänkande:A8-0013/2017 ***I
Föredraganden: Simona Bonafè
ENVI
 
Avfall
Betänkande:A8-0034/2017 ***I
Föredraganden: Simona Bonafè
ENVI
 
Deponering av avfall
Betänkande:A8-0031/2017 ***I
Föredraganden: Simona Bonafè
ENVI
 
Förpackningar och förpackningsavfall
Betänkande:A8-0029/2017 ***I
Föredraganden: Simona Bonafè
ENVI
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015
Betänkande:A8-0046/2017
Föredraganden: Ernest Urtasun
FEMM
 
Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster
Betänkande:A8-0043/2017
Föredraganden: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
FEMM
 
EU-medel till jämställdhet
Betänkande:A8-0033/2017
Föredraganden: Clare Moody
FEMM
 
Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna
Betänkande:A8-0044/2017
Föredraganden: Ana Gomes
LIBE
 
Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning
Betänkande:A8-0011/2017
Föredraganden: Stefan Eck
AGRI
 
 
14-03-2017 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Munkavleregeln
 
EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017
 
Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel
Betänkande:A8-0022/2017 ***II
Föredraganden: Karin Kadenbach
ENVI
 
Uppföljning av TAXE-rekommendationerna och uppdatering av reformen av uppförandekodgruppen för företagsbeskattning
 
Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III
Betänkande:A8-0060/2017
Föredraganden: Siegfried Mureşan
BUDG
 
Allvarlig undernäring och hotande hungersnöd i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen
 
Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen
Betänkande:A8-0327/2016 ***I
Föredraganden: Patrizia Toia
ITRE
 
 
 
15-03-2017 -
09:00 - 11:50
PRIORITERAD DEBATT
 
 
Slutsatserna från Europeiska rådets möte (9–10 mars), inklusive Romdeklarationen
 
 
15-03-2017 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Avtal mellan EU och Brasilien: ändring av medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband med landets anslutning till EU
Betänkande:A8-0052/2017 ***
Föredraganden: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
INTA
 
Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark
Betänkande:A8-0051/2017 *
Föredraganden: Maria Grapini
LIBE
 
Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland
Betänkande:A8-0053/2017 *
Föredraganden: Claude Moraes
LIBE
 
Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel
Betänkande:A8-0022/2017 ***II
Föredraganden: Karin Kadenbach
ENVI
 
Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen
Betänkande:A8-0327/2016 ***I
Föredraganden: Patrizia Toia
ITRE
 
Hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden
 
Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter
Betänkande:O-000152/2016 Europakommissionen
 
Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III
Betänkande:A8-0060/2017
Föredraganden: Siegfried Mureşan
BUDG
 
 
15-03-2017 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel
 
Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden
Betänkande:A8-0141/2015 ***I
Föredraganden: Iuliu Winkler
INTA
 
Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
Betänkande:O-000007/2017 Europakommissionen AFCO
 
Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder
Betänkande:A8-0042/2017
Föredraganden: Michael Gahler
Föredraganden: Esteban González Pons
AFCO AFET
 
En integrerad EU-politik för Arktis
Betänkande:A8-0032/2017
Föredraganden: Urmas Paet
Föredraganden: Sirpa Pietikäinen
ENVI AFET
 
Rapport för 2016 om Montenegro
Betänkande:A8-0050/2017
Föredraganden: Charles Tannock
AFET
 
E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar
Betänkande:A8-0041/2017
Föredraganden: Ramón Jáuregui Atondo
AFCO
 
 
 
16-03-2017 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn
Betänkande:A8-0150/2016 ***I
Föredraganden: Marco Affronte
PECH
 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire
Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim
Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima
 
 
16-03-2017 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
 
EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017
 
Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden
Betänkande:A8-0141/2015 ***I
Föredraganden: Iuliu Winkler
INTA
 
Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn
Betänkande:A8-0150/2016 ***I
Föredraganden: Marco Affronte
PECH
 
Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder
Betänkande:A8-0042/2017
Föredraganden: Michael Gahler
Föredraganden: Esteban González Pons
AFCO AFET
 
En integrerad EU-politik för Arktis
Betänkande:A8-0032/2017
Föredraganden: Urmas Paet
Föredraganden: Sirpa Pietikäinen
ENVI AFET
 
Rapport för 2016 om Montenegro
Betänkande:A8-0050/2017
Föredraganden: Charles Tannock
AFET
 
E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar
Betänkande:A8-0041/2017
Föredraganden: Ramón Jáuregui Atondo
AFCO
 
 
16-03-2017 -
15:00 - 16:00
Debatt
 
 
Större interpellationer
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen
 
 
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)
Referens: A8-0022/2017

Datum:
03-02-2017
Karin Kadenbach
ENVI
 
 
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)
Referens: A8-0022/2017

Datum:
03-02-2017
Karin Kadenbach
ENVI
 
BETÄNKANDE över en integrerad EU-politik för Arktis
Referens: A8-0032/2017

Datum:
08-02-2017
Urmas Paet
Sirpa Pietikäinen
ENVI AFET
 
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen
Referens: A8-0052/2017

Datum:
03-03-2017
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
INTA
 
 
BETÄNKANDE över en integrerad EU-politik för Arktis
Referens: A8-0032/2017

Datum:
08-02-2017
Urmas Paet
Sirpa Pietikäinen
ENVI AFET