Pressrum 

BUDG 
 

After making every effort to reach a compromise on an adequate EU budget for 2019 during long hours on Friday, Parliament and Council have suspended the talks without agreement.

 

”Brexit handlar främst om människor. Det handlar om medborgares rättigheter, att bevara freden på Nordirland och att värna de jobb som påverkas av Storbritanniens EU-utträde”.

Plenarsammanträde 
ITRE 
 

På onsdagen godkände kammaren nya regler som inför ett pristak för alla samtal inom EU, banar väg för supersnabba 5G-nät och skapar ett nytt varningssystem för nödsituationer.

       
 

Pressackreditering 

Journalister, fotografer och audiovisuella medier måste ansöka om pressackreditering och/eller ett särskilt upptagningstillstånd för att få arbeta inom Europaparlamentet.

Vanliga frågor 

Hur arbetar parlamentets ledamöter, vad får de betalt och vilka utgifter har de? Svaren på dessa och andra vanliga frågor om parlamentets arbete och löpande kostnader finns bland våra Vanliga frågor.

Kontakta oss 

Europaparlamentets presstjänst består av en grupp pressekreterare som arbetar med att bistå journalister och informera dem om vad som händer och beslutas i utskotten och vid plenarsammanträdena.