Pressrum 

AGRI 
BUDG 
CULT 
DEVE 
EMPL 
FEMM 
IMCO 
INTA 
JURI 
LIBE 
REGI 
TRAN 
 

The priorities of the Austrian Presidency of the EU Council of Ministers are being outlined to parliamentary committees by ministers, in a series of meetings.

       
 

Pressackreditering 

Journalister, fotografer och audiovisuella medier måste ansöka om pressackreditering och/eller ett särskilt upptagningstillstånd för att få arbeta inom Europaparlamentet.

Vanliga frågor 

Hur arbetar parlamentets ledamöter, vad får de betalt och vilka utgifter har de? Svaren på dessa och andra vanliga frågor om parlamentets arbete och löpande kostnader finns bland våra Vanliga frågor.

Kontakta oss 

Europaparlamentets presstjänst består av en grupp pressekreterare som arbetar med att bistå journalister och informera dem om vad som händer och beslutas i utskotten och vid plenarsammanträdena.