Pressrum 

Filter 

 

The Conference of Presidents held a meeting on 28 May ahead of the informal dinner of the EU heads of State and Government, scheduled today, and it committed to the following:

 

This booklet contains fact sheets with information on electoral rules, poll opening and closing times and candidates for the 2019 European election in EU member states.

 

Denna briefing är en påminnelse om all relevant information, tider och mer om de tjänster som finns tillgängliga för medier under EU-valdagarna och valnatten i Europaparlamentet den 26 maj.

 

Denna briefing innehåller all relevant information, tider och mer om de tjänster som finns tillgängliga för medier under EU-valdagarna och valnatten i Europaparlamentet i Bryssel den 26 maj.

       
 

Pressackreditering 

Journalister, fotografer och audiovisuella medier måste ansöka om pressackreditering och/eller ett särskilt upptagningstillstånd för att få arbeta inom Europaparlamentet.

Vanliga frågor 

Hur arbetar parlamentets ledamöter, vad får de betalt och vilka utgifter har de? Svaren på dessa och andra vanliga frågor om parlamentets arbete och löpande kostnader finns bland våra Vanliga frågor.

Kontakta oss 

Europaparlamentets presstjänst består av en grupp pressekreterare som arbetar med att bistå journalister och informera dem om vad som händer och beslutas i utskotten och vid plenarsammanträdena.