Dela den här sidan: 

Personer som begår sexuella övergrepp mot barn eller tittar på barnpornografiska bilder på webben kommer att bestraffas hårt i EU, enligt nya regler som godkändes av parlamentet på torsdagen. Det nya direktivet kräver också att EU-länderna ska radera webbsidor med barnpornografiskt material, eller om det skulle visa sig omöjligt, tillåta medlemsländerna att blockera åtkomsten till dem.

Studier visar att mellan 10 och 20 procent av Europas minderåriga befolkning riskerar att utsättas för sexuella övergrepp under sin barndom.


Direktivet, som parlamentet och inrikesministrarna redan har kommit överens om, innebär EU-omfattande krav på förebyggande åtgärder, åtal av gärningsmän och skydd av offer. Medlemsländerna har två år på sig att införa de nya reglerna i sin nationella lagstiftning.


– Det nya direktivet för att bekämpa sexuella övergrepp och utnyttjande av barn och barnpornografi är ett innovativt rättsligt instrument och ett steg framåt för att skydda våra barn. Texten kommer att finnas tillgänglig för behöriga myndigheter och frivilligorganisationer, så att det finns en nolltolerans för alla brott mot barn, sa föredragande Roberta Angelilli (EPP, IT), som styrt lagstiftningsförslaget genom parlamentet.


Tuffa tider väntar barnsexförbrytare


I texten fastställs minimigränser för maximalt straff för cirka 20 brott - mycket mer än vad som vanligtvis anges i EU:s lagstiftning. Ledamöterna har kämpat för hårdare straff i hela EU, särskilt i fall av övergrepp av personer i förtroendeställning, eller med makt eller inflytande över barnet (t.ex. familjemedlemmar, vårdnadshavare eller lärare) eller i fall av övergrepp mot särskilt utsatta barn (t.ex. barn med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller som är påverkade av droger eller alkohol).


Att tvinga ett barn till sexuella handlingar eller prostitution skulle till exempel bestraffas med minst tio års fängelse. Barnpornografiproducenter skulle dömas till minst tre års fängelse och personer som tittar på barnpornografi på nätet till minst ett år.


Gromning på nätet


Gromning online (att närma sig barn på nätet med avsikt att utnyttja dem sexuellt) kommer också att bli brottsligt i hela EU, liksom barnsexturism, om brottet begåtts i ett medlemslands territorium eller av en EU-medborgare i utlandet.


Barnpornografiska webbsidor måste raderas...


Medlemsländerna måste säkerställa snabb borttagning av webbsidor som innehåller eller sprider barnpornografi inom landet. De måste även göra sitt yttersta för att få tredje land (USA med flera) att radera sidorna, om serverns ägare finns utanför EU.


... men blockering av webbsidor kan fortfarande behövas


Att radera källan till det barnpornografiska innehållet är ofta inte möjligt (t.ex. för att landet där servrarna finns inte vill samarbeta eller för att borttagandet skulle ta för lång tid). I dessa fall ska medlemsländerna blockera tillgången till sidan, enligt direktivet som parlamentet och ministerrådet enats om. Åtgärderna för att blockera dessa webbsidor måste göras genom offentliga processer och ge tillräckligt skydd.


Antalet barnpornografiska webbplatser växer och beräkningar visar att 200 barnpornografiska bilder sätts i omlopp varje dag. Allt yngre barn porträtteras pornografiskt och bilderna blir allt mer avancerade och våldsamma.


Förbud mot att arbeta med barn
 
Eftersom cirka 20 procent av sexbrottslingarna fortsätter att begå brott efter fällande dom, föreskriver direktivet att dömda gärningsmän "tillfälligt eller permanent bör hindras från utövande av yrkesverksamhet som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn".

Vid rekrytering skulle arbetsgivare ha rätt att begära information om fällande domar för sexualbrott mot barn. Medlemsländerna skulle också ha rätt att vidta andra åtgärder, så som att lista dömda personer i "sexförbrytarregister". 


Nästa steg


Direktivet väntas antas formellt av ministerrådet innan årsskiftet. Medlemsländerna kommer då att ha två år på sig att införa de nya reglerna i sin nationella lagstiftning. 


Lagstiftningsresolutionen antogs i parlamentet med 541 röster för, 2 emot och 31 nedlagda röster.