Dela den här sidan: 

Acta-avtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång blev på onsdagen avvisat av Europaparlamentet och kan därigenom inte bli lag inom EU. Rätten att säga nej till ett internationellt handelsavtal infördes med Lissabonfördraget och det är första gången parlamentet använde sig av denna rätt. 478 ledamöter röstade mot Acta-avtalet, 39 för och 165 lade ner sina röster.


– Jag är väldigt nöjd över att parlamentet följde min rekommendation och röstade nej till Acta-avtalet, sa den brittiske socialdemokraten David Martin efter omröstningen. Hans främsta invändningar mot avtalet var att det var för vagt och därmed riskerade att feltolkas och därigenom riskera de medborgerliga rättigheterna. Han betonade dock att man nu behöver hitta ett nytt sätt att skydda de immateriella rättigheterna "EU:s ekonomis råvaror".

En minoritet av ledamöterna, främst från grupperna EPP och ECR lade ner sina röster. Moderaten Christofer Fjellner var en av dem som försvarat avtalet mest. Under gårdagens debatt pläderade han för att åtminstone skjuta upp omröstningen tills dess att EU-domstolen uttalat sig om avtalet:

– Vi behöver internationellt samarbete för att försvara immaterialrätten, för att stoppa förfalskade läkemedel, bildelar, stoppa intrång i europeiska patent och piratkopiering av europeiska produkter - för att värna europeisk konkurrenskraft. Och Acta är en bra grund för det arbetet. Men det vore oansvarigt att rösta om Acta imorgon, att ta ställning innan vi har alla kort på bordet, innan EU-domstolen har sagt sitt om avtalet. Det är inte ett seriöst och ansvarsfullt sätt att hantera den här frågan. Alla de som motsätter sig att vänta på domstolen, dem skulle jag vilja fråga: varför? Vad är ni så rädda att domstolen ska säga?

Strax före omröstningen bad han kammaren att skjuta upp sin omröstning. Sedan en majoritet av ledamöterna var emot en uppskjutning svarade en grupp ledamöter genom att lägga ner sina röster i stället.

Under sin behandling av Acta-avtalet upplevde Europaparlamentets ledamöter ett stort lobbytryck från tusentals EU-medborgare som genom gatudemonstrationer, epost och telefonsamtal till ledamöternas kontor uppmanade till att avtalet skulle förkastas. Parlamentet fick också en namnlista med 2,8 miljoner namn från hela världen, som uppmanade till ett nej.

Acta-avtalet förhandlades fram mellan EU, USA, Australien, Kanada, Japan, Sydkorea, Mexiko, Marocko, Nya Zeeland, Singapore och Schweiz och togs fram för att stärka skyddet av immateriella rättigheter, bekämpa piratkopiering och motverka import av förfalskade varor. Onsdagens omröstning innebär att varken EU eller något enskilt EU-land kan ansluta sig till avtalet.