Dela den här sidan: 

Donation av vävnader och celler ska vara frivillig, obetald och - i de flesta fall - anonym, säger en icke bindande resolution som parlamentet antog på tisdagen. Även om sjukvård huvudsakligen är ett nationellt ansvarsområde tycker ledamöterna att EU-länderna bör samarbeta bättre om donationer. Ledamöterna betonar också de medicinska fördelarna med användning av stamceller från navelsträngsblod.

I resolutionen, som tagits fram av Marina Yannakoudakis (ECR, UK), uppmanar ledamöterna alla EU-länder att förbjuda ekonomiska incitament för donationer. De vill också att länderna ska fastställa tydligt under vilka omständigheter ekonomisk ersättning kan tillåtas. Det kan exempelvis röra sig om ersättning för resekostnader eller för förlorad inkomst. Bara ett fåtal EU-länder har i dagsläget riktlinjer för kompensation eller ekonomiska incitament.


Resolutionen betonar vikten av bilaterala avtal som bidrar till att lösa problemen med en allmän brist på vävnader och celler eller bidrar till att hitta en passande donator om det saknas en sådan i patientens hemland. Samtidigt säger ledamöterna att fler patienter skulle kunna hjälpas om EU-länderna blev bättre på att utnyttja Eurocet, det europeiska registret för organ, vävnader och celler.


Ledamöterna är bekymrade över den svarta marknad för spermier och ägg som håller på att uppstå och uppmanar EU-länderna att ta itu med de risker som detta medför både etiskt och för folkhälsan.


Navelsträngsblod och stamceller

Betänkandet betonar också att användning av stamceller är av vikt för den medicinska forskningen. Ledamöterna uppmanar därför såväl privata som offentliga banker för navelsträngsblod/stamceller att samarbeta bättre. De uppmanar också EU-länderna att se till att dessa banker arbetar på ett öppet och säkert sätt.


Resolutionen antogs med 551 ja-röster mot 15 nej-röster och 81 nedlagda röster.