Dela den här sidan: 

©BELGA/AFP/Y.Kourtoglou 

Kandidaterna till jobbet som EU-kommissionens ordförande bör personligen presentera sina politiska program i alla EU-länder och delta i ett antal offentliga debatter. Det skriver ledamöterna i en resolution de antog på torsdagen. De europeiska politiska partierna bör vidare stå med på röstsedlarna vid sidan av namnen på de nationella och de europeiska partierna bör namnge sina kandidater i god tid inför Europavalet för att man ska hinna ha valkampanjer med Europa i centrum,


Rekommendationerna till EU-länderna och de politiska partierna för att förbättra organisationen inför nästa Europaval finns listade i en resolution utarbetad under ledning av den brittiske liberalen Andrew Duff. Den antogs med 507 ja-röster mot 120 nej-röster och 18 nedlagda röster..


Offentliga debatter mellan kandidaterna till ordförandeposten


De politiska partierna bör utse sina kandidater till ordförandeskapet för kommissionen i tillräckligt god tid före valet, så att de kan genomföra en omfattande, Europatäckande kampanj som inriktas på europeiska frågor som grundas på deras eget program och på det program som förespråkas av den kandidat de föreslår till ordförandeposten, skriver ledamöterna.


Kandidaterna bör personligen presentera sina politiska program i alla EU:s medlemsländer, skriver ledamöterna. De uppmanar också de europeiska politiska partierna att anordna ett antal offentliga debatter mellan dem som kandiderar till posten som kommissionens ordförande och uppmuntrar medlemsstaterna att tillåta radio- och tv-sändningar med politiska budskap från de europeiska politiska partierna.


Parlamentets ledamöter förväntar sig att "den kandidat som lanserats av det europeiska politiska parti som får flest mandat i parlamentet ska komma först i fråga för befattningen som kommissionens ordförande, med tanke på hans eller hennes möjligheter att säkra stöd från den absoluta majoritet som krävs i parlamentet".


Skriv ut de europeiska partierna på röstsedlarna


Ledamöterna uppmanar också EU-länderna och de politiska partierna att även ta med namnen på de europeiska politiska partierna, och dessas loggor, på röstsedlarna. I dagsläget görs inte det i något EU-land.

De nationella politiska partierna bör informera allmänheten före och under valkampanjen om vilket europeiskt politiskt parti de tillhör och vilken kandidat för befattningen som kommissionens ordförande de stödjer.


Kandidater till Europaparlamentet


De politiska partierna ska se till att namnen på dem som kandiderar till Europaparlamentet offentliggörs minst sex veckor före valet. Ledamöterna uppmanar de politiska partierna att verka för att antalet kvinnor på kandidatlistorna blir fler och, om möjligt, försöka skapa listor som garanterar lika många kvinnor som män.Mer information om Europavalet

För mer information om hur valet går till (datum, hur många ledamöter som väljs från varje land och så vidare) se länkarna till höger.Debatt: onsdag 3 juli

Omröstning: torsdag 4 juli

Förfarande: icke-bindande resolution