Dela den här sidan: 

Informationskampanjen EE2014: GÖR NÅGOT.GÖR DET BÄTTRE.GÖR SKILLNAD, framför parlamentet 

Den officiella upptakten till Europavalet 2014 börjar den 10 september då parlamentet inleder sin informationskampanj. Kampanjen kommer att pågå även efter själva valet och avslutas med att det nyvalda parlamentet väljer nästa ordförande för EU-kommissionen.


– Det enda sättet att legitimera och påverka EU:s beslutsprocess är genom Europaparlamentet, sa den grekiska socialdemokraten Anni Podimata, en av parlamentets två vice talmän med ansvar för kommunikation.

– Det finns en allmän uppfattning att EU:s politik i dagens ekonomiska kris saknar den legitimitet som borde finnas. Nu har folket, som väljare, en särskild möjlighet att avgöra parlamentets politiska majoritet, som i sin tur avgör vilka nya lagar som arbetas fram, vilken politik som klassas som dålig och därför måste ändras och vilken debatt som förs under de fem år som följer valet.


– Europaparlamentet är de EU-medborgarnas parlament – vi är folkets röst i EU:s beslutsprocess, betonade österrikaren Othmar Karas (EPP-gruppen), den andre vice talmannen med ansvar för kommunikation. – Men den här gången är det annorlunda. Kampanjen pågår fram till Europavalet 22-25 maj 2014 och längre än så, ända tills dess att parlamentet väljer nästa ordförande för EU-kommissionen och godkänner kommissionens politiska dagordning.


De flesta lagar har nuförtiden sitt ursprung på EU-nivå, vilket gör Europaparlamentet minst lika inflytelserikt som vilket nationellt parlament som helst. Väljarna behöver därför veta vilka beslut som fattas i "Bryssel" (eller "Strasbourg") och hur de kan påverka dessa beslut.


Kampanjen förs i fyra faser. Fas ett startar nu, med presentation av mottot GÖR NÅGOT.GÖR DET BÄTTRE.GÖR SKILLNAD. Denna fas syftar till att förklara Europaparlamentets nya roll och vilka konsekvenser den har för EU:s befolkning.


Fas två, från oktober 2013 till februari 2014 fokuserar på fem nyckelområdet - ekonomin, sysselsättningen, livskvaliteten, pengarna och EU:s roll i världen - i en serie interaktiva evenemang i olika europeiska städer.


Fas tre, själva valkampanjen, börjar i februari. Den kommer att rikta in sig på valdagarna, 22-25 maj. Dessa datum läggs till loggan när valet börjar närma sig.


Efter valet inleds slutfasen, som handlar om att det nyvalda parlamentet ska välja en ny ordförande för EU-kommissionen och installera den nya kommissionen.

Loggan med mottot GÖR NÅGOT.GÖR DET BÄTTRE.GÖR SKILLNAD. betonar att EU:s befolkning kan utöva sin makt, genom valurnan, att avgöra hur Europa ska se ut i framtiden.