Dela den här sidan: 

Den 13 september fick Åse Blombäck och Staffan Nilsson från Hela Sverige ska Leva motta EU:s medborgarpris. 

Europaparlamentet valde i år att belöna organisationen Hela Sverige ska Leva (HSSL) för sitt engagemang för en levande landsbygd med parlamentets Europeiska medborgarpris.


På plats i Europahuset i Stockholm den 13 september för att motta priset var organisationens två ordförande Åse Blombäck och Staffan Nilsson. De uttryckte sin tacksamhet för priset och såg utmärkelsen som ett viktigt erkännande av organisationens arbete och en morot för att arbeta vidare.


"Det finns mycket entreprenörskap och kreativitet på den svenska landsbygden. Utmaningen är att koppla ihop de idéerna med sätt att finansiera utvecklingen, exempelvis via unionens strukturfonder", sa Åse Blombäck.


Staffan Nilsson betonade att organisationen står för öppenhet och internationellt engagemang och att det samtidigt finns ett starkt engagemang i integrationsfrågor.


Riksorganisationen HSSL är bland de 43 vinnarna från 21 länder som vunnit medborgarpriset 2013.


Europaparlamentarikern Kent Johansson (C) överräckte priset, han var också med i nomineringen av organisationen. Han berömde HSSL för deras arbete med att marknadsföra den svenska landsbygden.


"Organisationen har i snart 25 år varit en samlande kraft för lokala grupper och eldsjälar runt om i landet. Rörelsen samlar över i dag över 100 000 människor som arbetar ideellt och praktiskt för lokal utveckling. Deras arbete utgör ett viktigt samhällsarbete som fördjupar och stärker demokratin", sa Kent Johansson.


Rörelsen har väckt inspiration i andra länder, sa Kent Johansson, och den europeiska landsbygdsrörelsen står nu redo att skapa en Landsbygdsriksdag för hela Europa.