Dela den här sidan: 

Nya regler för flyg-och tjänstgöringstider för piloter ska öka flygsäkerheten i EU. 

Nya maxgränser för flygtjänsttid för piloter och kabinpersonal kan antas av EU-kommissionen i och med att Europaparlamentet röstade ner ett förslag om att lägga in sitt veto mot reglerna.

– Faktum är att varenda nationell säkerhetsmyndighet stödde de här åtgärderna, sa den brittiske socialdemokraten Brian Simpson, ordförande för transportutskottet som en kommentar till den brist på förtroende för förslaget som många ledamöter gav uttryck för i debatten före omröstningen.


218 röstade för ett veto medan 387 var emot och 66 lade ner sina röster.. En absolut majoritet hade behövts för att lägga in veto mot förslaget.


Parlamentets omröstning visar att det inte motsätter sig kommissionens förslag på åtgärder för att begränsa flygtiden. Syftet med förslaget var att öka säkerheten och se till att personalen på ett flygplan är pigga nog att klara av sitt jobb i luften.


Kommissionens förslag går ut på att ändra gränsen från nattjänstgöring från 11,45 timmar till 11 timmar, begränsa tiden för kombinerad beredskap med flygtjänst till 16 timmar, begränsa den totala flygtiden till tusen timmar över en tolvmånadersperiod samt öka veckovilan med tolv timmar två gånger i månaden, för att förhindra att tröttheten hopar sig efter långa flygningar eller splittrade scheman.


Enligt det så kallade komitologiförfarandet för genomförandeåtgärder kan parlamentet rösta nej till förslag på åtgärder men inte ändra det.