Dela den här sidan: 

Det kommer att bli lättare att få sina yrkeskvalifikationer erkända för läkare, sjuksköterskor, arkitekter och andra yrkesgrupper som flyttar till ett annan EU-land ©Belga/Pressassociation/A.Matthews 

Ett elektroniskt certifikat med yrkeskvalifikationer ska göra det enklare för läkare, apotekare, arkitekter och andra yrkespersoner att flytta till och arbeta i andra EU-länder skapas i och med en ny lag parlamentet antog på onsdagen. Samtidigt införs ett varningssystem så att de som stängs av från sitt yrke i ett land också blir avstängda i andra länder.

– Det här kommer att förbättra vardagslivet för många européer, sa den franska socialdemokraten Bernadette Vergnaud, som lett parlamentets förhandlingar om yrkeskvalifikationer.


Kvalifikationer ska erkännas enklare och snabbare


De reviderade reglerna gör det möjligt för personer som vill få sina yrkeskvalifikationer snabbare erkända i ett annat EU-land att skaffa sig ett "europeiskt yrkeskort". Detta elektroniska certifikat ska i regel utfärdas av hemlandet om man bara ska arbeta utomlands under en kortare period och av värdlandet om syftet är att flytta dit.


Systemet ska baseras på existerande system för utbyte av elektronisk information mellan olika EU-länders förvaltningar. Detta väntas spara tid och förenkla godkännandeprocessen i och med att personerna kan be sina hemländer granska kvalifikationerna i stället för att ansöka om det i värdlandet, vilket är fallet idag. Om myndigheterna inte svarar på en ansökan om att få en kvalifikation erkänd inom vissa tidsgränser som fastställs i direktivet kommer kvalifikationen att räknas som erkänd.


Varningssystem


Direktivet syftar också till att hindra vårdpersonal, som läkare, sjuksköterskor eller veterinärer, och barnomsorgspersonal som helt eller delvis har avstängts från sitt yrke på grund av brott eller disciplinåtgärder från att flytta till ett annat land och i stället börja arbeta där. Alla EU-länder ska informeras om sådana domar eller disciplinåtgärder inom tre dagar, säger texten.


Offentlig EU-databas för reglerade yrken


I EU finns det omkring 800 reglerade yrken, dvs. yrken för vilka det krävs en speciell kvalifikation eller examen för att kunna utöva. Enligt nu gällande regler erkänns sju av dessa automatiskt: läkare, tandläkare, apotekare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer och arkitekter.


För att göra systemet med reglerade yrken mer transparent kräver det nya direktivet att EU-kommissionen upprättar en offentlig databas med dessa yrken. Databasen ska byggas på uppgifter som EU-länderna skickar in och länderna kan också bli skyldiga att försvara varför det verkligen behövs regleringar av vissa yrken, så att det inte i själva verket rör sig om diskrimineringar. Florister och taxichaufförer är exempel på yrken som inte regleras i alla EU-länder.


Direktivet antogs med 396 ja-röster mot 37 nej-röster och 31 nedlagda röster och måste formellt antas av EU-ländernas ministerråd innan det kan träda i kraft.