Dela den här sidan: 

På onsdagen röstade parlamentet bort de minskningar i EU:s budget för tillväxt och sysselsättning som EU-ländernas ministerråd förslagit. Samma sak gäller för rådets krav på mindre pengar till EU:s utrikespolitik, däribland humanitärt bistånd i Mellanöstern och syriska flyktingar och gränsbevakningsbyrån Frontex.

Parlamentets ståndpunkt antogs med 480 ja-röster mot 119 nej-röster och 86 nedlagda röster.


Parlamentet föreslår en budget på totalt 142,6 miljarder euro i åtaganden och 136,1 miljarder euro i betalningar*. Dessa summor är 8,1 respektive 4,3 miljarder lägre än 2013 år budget. EU-ländernas ministerråd hade föreslagit att man ska minska EU-kommissionens ursprungliga budgetförslag med 240 miljoner euro för betalningar och 1,06 miljarder euro för betalningar till 141,8 miljarder euro respektive 134,8 miljarder euro.


Rör inte områden som behövs för ekonomisk återhämtning

Budget som rör politik som syftar till att få igång ekonomin igen, som den digitala agendan, forskning, företagande och jobbskapande åtgärder bör inte skäras ner, tycker ledamöterna. De följde därför budgetutskottets rekommendation och röstade inte bara bort rådets föreslagna nedskärningar på 629 miljoner euro utan röstade dessutom för att öka budgeten med 34 miljoner ytterligare.


Flyktingar

När det gäller stöd till Mellanöstern och flyktingar röstade ledamöterna för att budgeten bör vara 50 miljoner euro mer än de 250 miljoner euro som kommissionen föreslagit (och som rådet vill minska). De röstade också för mer humanitärt stöd, särskilt med tanke på situationen i Syrien.


Den danska liberalen Anne Jensen, som leder parlamentets arbete med nästa års budget, betonar att budgeten för flyktingar i Mellanöster måste återspegla de verkliga behoven:


– EU måste leva upp till sina löften och skyldigeter. Jag är säker på att alla förstår allvaret i situationen och behovet av humanitär hjälp i området.


Jumbopaket kvar att förhandla

Budgetutskottets ordförande, Alain Lamassoure (EPP, FR) sa att det just nu finns en stor del budgetfrågor kvar att förhandla:


– Framför oss har vi förhandlingar om ett jumbopaket, med ändringsbudgetar för 2013, 2014 års budget och budgetramen för 2014-2020. Parlamentet tar sitt ansvar den här veckan genom att snabbehandla ändringsbudget nummer 6 som behövs för att kommissionen ska kunna betala EU:s räkningar under månaden som kommer. Vi alla, rådet, kommissionen och parlamentet, måste nu ta vårt ansvar i de svåra förhandlingar vi har framför oss. En sak ska vi ha klar för oss: parlamentet kommer inte att tillåta att underskott flyttas över till nästa år.


Vad händer nu?

Efter omröstningen i kammaren har EU-ländernas ministerråd och parlamentet 21 dagar på sig att enas om nästa års budget, i vad som kallas förlikning. Om förlikningen leder till en överenskommelse antas denna under parlamentets novembersammanträde.


Samtidigt väntar parlamentet på att ministerrådet ska anta ändringsbudget nummer åtta för 2013 års budget (3,9 miljarder euro). Dessa pengar behövs för att kunna betala utestående räkningar under året och är ett krav för att parlamentet ska ge klartecken till EU:s budgetram för åren 2014-2020. Parlamentet och ministerrådet måste också enas om ytterligare en ändringsbudget för ekonomiskt stöd till Tyskland, Österrike och Tjeckien efter årets översvämningar samt till Rumänien efter årets torka.


Exakt vilka summor parlamentet och ministerrådet vill ha för olika budgetområden ses i tabellen nedan.


* EU:s budget har traditionellt två nivåer för alla poster, en för åtaganden och en för betalningar. Åtagandena reglerar hur mycket EU kan åta sig att spendera (exempelvis genom att göra beställningar, inleda upphandlingar eller anställa personal) medan betalningarna är vilka konkreta överförningar som görs under året. Betalningarna är en direkt följd av åtagandena för samma eller tidigare år.


Debatt: Tisdag 22 oktober 2013

Omröstning: Onsdag 23 oktober 2013

Beslutsförfarande: Budget

Twitter: #MFF #EUBudget