Dela den här sidan: 

"En tredjedel av EU: s budget för 2014-2020 kommer att investeras i att främja regional utveckling, med ett starkt fokus på sysselsättning, energieffektivitet, innovation och forskning." © Europeiska unionen 

De viktigaste reglerna och lagarna för EU:s sammanhållningspolitik för åren 2014-2020 antogs av Europaparlamentet på onsdagen. I en överenskommelse med rådet, efter ett drygt års tuffa förhandlingar, fick ledamöterna igenom tillräcklig och rättvis finansiering för investeringar i utvecklingsprojekt i EU:s regioner. De minskade också byråkratin för att ansöka om detta stöd, vilket är extra viktigt i denna tid av ekonomisk kris.

– EU-länderna och regionerna kommer att kunna jobba mer med programmens effekt och oroa sig mindre för administrativa teknikaliteter, sa den polska kristdemokraten Danuta Hübner, ordförande i regionutskottet och parlamentets huvudförhandlare.


– De fem fonderna som omfattas av de gemensamma bestämmelserna är grunden för investeringar ur EU:s budget. Sammanhållningsfonderna kommer att ändras från att ha varit kompensations- eller överföringsbaserade till att rikta in sig på ett investeringsinstrument som bygger på kunskap, hållbarhet och jobb, sa nederländaren Lambert van Nistelrooij (EPP-gruppen), en av de ansvariga för de gemensamma reglerna.


– Det kommer att finnas en bättre partnerskapsprincip, som ökar städers och kommuners deltagande i hela den politiska processen, sa den tyska socialdemokraten Constanze Krehl, också hon ansvarig för de gemensamma reglerna.


Gemensamma regler, mindre byråkrati, rättvisare villkor

En ny "gemensam strategisk ram" ska ge en samlad kontaktpunkt för rådgivning kring de fem viktigaste utvecklingsfonderna, för att hålla ihop politiken bättre och förenkla arbetet med fonderna. Dessutom kommer de nya reglerna samla investeringarna i ett litet antal teman kopplade till målen inom "Europa 2020" (EU:s övergripande tillväxtstrategi ).


Ledamöterna såg dessutom till att åtgärder som kopplar EU-bidrag till om landet i fråga har ordning på sin budget kommer att tillämpas mer rättvist. Dessa åtgärder kan leda till indragna medel vid en nationell makroekonomisk obalans eller alltför stora budgetunderskott.


Parlamentet kan framöver kontrollera alla beslut som rör indragna medel i en "strukturerad dialog" med EU-kommissionen. Dessutom kommer eventuella indragningar av EU-stöd ta hänsyn till de sociala och ekonomiska förhållandena i det berörda landet.


Europeiska socialfonden - ett EU-verktyg för att förbättra anställbarheten

– Europeiska socialfonden är EU:s verktyg för anställningsbarhet. Den hjälper personer, särskilt ungdomar, att börja arbeta, återgå till arbete, och stanna kvar i arbete, sade fransyskan Elisabeth Morin-Chartier (EPP-gruppen) som lett parlamentets arbete med Europeiska socialfonden, ESF.


Ledamöterna ökade åtgärderna för att bekämpa fattigdom genom integration på arbetsmarknaden genom att avsätta minst 20 procent av ESF:s resurser i varje medlemsstat för detta ändamål. Europeiska socialfonden kommer också att stödja åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet - minst 3 miljarder euro i ESF är öronmärkta för ungdomssysselsättningsinitiativet. ESF garanteras minst 23,1 procent av den totala budgeten för sammanhållningspolitiken.