Dela den här sidan: 

EU:s gemensamma fiskeripolitik ska få stopp på utkast av oönskad fångst. ©Belga/Pixsell/H.Jelavic 

Reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, inklusive åtgärder för att stoppa överfisket och förbjuda utkast av oönskad fångst, antogs slutligen i en plenaromröstning på tisdagen. Märkningsreglerna har också setts över för att se till att allmänheten får bättre information. De nya lagarna ska leda till ett mer hållbart fiske och träder i kraft vid början av år 2014.

– Reformen tar itu med det största problemet med den gemensamma fiskeripolitiken - fortsatt överfiske. EU:s ministerråd kommer nu att tvingas arbeta på ett hållbart sätt när det förhandlar fram fiskekvoter, sa den tyska socialdemokraten Ulrike Rodust, som lett parlamentets arbete med reformen.


Fiskeföretagen måste respektera principen om maximalt hållbart uttag, det vill säga de får bara fånga så mycket att beståndet kan återhämta sig till nästa år. Syftet är att återskapa och behålla fiskbestånden på nivåer så att man kan fiska varje år.


Förbud mot utkast


Utkast - när fångst kastas överbord, oftast för att den är av en oönskad storlek eller art - uppgår till nästan en fjärdedel av fångsterna i EU. De flesta fiskar som kastas överbord dör.

För att få slut på detta slöseri, som i dagsläget inte är förbjudet, blir fiskebåtarna tvungna att landa åtminstone 95 procent av alla fångst enligt en tidplan med fastställda datum för olika fisken och som införs stegvis från år 2015.


Europaparlamentet arbetade för att detta procenttal skulle bli så högt som möjligt, i brist på ett totalt förbud.


Landad fångst som exempelvis är för liten ska omfattas av vissa restriktioner, som att den inte får säljas som mat till människor.


En omfattande reform


Reformen ändrar flera fiskeripolitiska regler. Bland annat kommer hållbarhetsprincipen även att gälla för EU-flaggade fartyg som fiskar i utomeuropeiska vatten, så att EU-fiskare bara kan fiska överskott från andra länders territorialvatten. Länder som har alltför stora fiskeflottor kan också straffas genom att de får sänkta EU-bidrag inom fiskeområdet.


Nya regler om märkning ska också se till att konsumenterna får bättre information om fisken de köper, bland annat genom att etiketterna ska berätta mer om fångstområdet och vilka redskap som användes.


Vad händer nu?


Innan lagarna kan publiceras i EU:s officiella tidning måste EU-ländernas ministerråd formellt bekräfta dagens omröstning.