Dela den här sidan: 

Ledamöterna vill att EU visar ambitioner för att samla in och återvinna plastavfall så att det inte läcker ut i naturen. ©BELGA/EASYFOTOSTOCK/T.OLSON 

De allra farligaste plasterna och vissa plastpåsar borde förbjudas år 2020, som en del av en EU-strategi för att minska mängden plastavfall i miljön, säger Europaparlamentet i en resolution det antog på tisdagen. EU bör också införa bindande mål för återvinning av plastavfall, skriver ledamöterna.

I resolutionen betonar ledamöterna att plastavfall skadar miljön både på grund av att EU:s avfallslagar inte följs och på grund av att det saknas särskilda EU-lagar för just plastavfall, trots dess särskilda egenskaper. Resolutionen är parlamentets reaktion på en grönbok som EU-kommissionen publicerade förra året och antogs med handuppräckning.


– Parlamentet har visat att hur man ska ta itu med det enorma problemet med den förgörande inverkan plastavfall har på miljön och folkhälsan. Vi sa idag att vi vill bryta dåliga vanor och ta ansvar för våra varor, från produktion till den slutliga avfallshanteringen. Genom att använda dessa varor på ett bra sätt och återanvända dem så mycket som möjligt kan vi sluta cirkeln och få igång en "cirkelekonomi". Detta kommer också bidra till att städa upp i våra hav och på land, skapa mer jobb, sa den italienske socialdemokraten Vittorio Prodi, som lett parlamentets arbete med resolutionen.


Ledamöterna föreslår att bindande mål för insamling och sortering av upp till 80 procent av plastavfallet ska skrivas in i EU:s lagar. Kriterierna för återvinning av plast och för insamling och sortering bör vidare likriktas inom EU så att man kan se till att det finns rättvis konkurrens på området. De kräver också att dagens EU-direktiv om avfall från förpackningar bör ses över.


Återvinning och kompostering av högsta vikt


Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att senast 2014 lägga fram förslag om att avveckla deponering av materialåtervinningsbart eller återvinningsbart avfall senast 2020 och ta fram åtgärder som avskräcker från förbränning av återvinningsbara, komposterbara och biologiskt nedbrytbara plaster. Vidare bör att plastavfall endast användas för energiutvinning när alla andra möjligheter är uttömda, skriver ledamöterna.


Ledamöterna anser att de farligaste plasterna bör fasas ut från marknaden medan användningen av engångsplastkassar ska fasas ut där så är möjligt. De efterfrågar också krafttag mot illegal export och dumpning av plastavfall.


Återvinning en ännu inte utforskad potential


Ledamöterna betonar att den ekonomiska potentialen för återvinning av plast fortfarande till stora delar är outforskad. Enbart 25 procent av det totala plastavfallet utvinns i dagsläget. Att fullt ut genomföra EU:s avfallslagar skulle kunna spara 72 miljarder euro om året, öka den årliga omsättningen inom EU:s sektor för avfallshantering och materialåtervinning med 42 miljarder euro och skapa över 400 000 arbetstillfällen fram till 2020, skriver de.