Dela den här sidan: 

De värsta fallen av marknadspåverkan, som exempelvis manipulering av liborräntan, ska i hela EU kunna leda till minst fyra års fängelse enligt en lag som parlamentet antog på tisdagen. Målet är att få tillbaka förtroendet för finansmarknaderna och öka skyddet för investerarna. Sista steget är formellt godkännande i EU-ländernas ministerråd.

– Dagens omröstning är ett stort steg som ger domstolar i hela EU möjligheten att få stopp på marknadsmissbruk. Det här är den första lagen som inför stränga europeiska straff för marknadsmissbruk, med minst fyra års fängelse för de grövsta brotten som insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Liborskandalen är kanske inte den sista, anklagelser om otillbörlig marknadspåverkan dyker nu upp inom marknaderna för olja, gas och valutor, sa den brittiska socialdemokraten Arlene McCarthy, som lett ekonomiutskottets arbete med lagen.


Lagen antogs med 618 ja-röster mot 20 nej-röster och 43 nedlagda röster.


– Brottslingar som blir rika på att fiffla med marknaderna och göra insiderhandel ska inte komma undan med bara administrativa påföljder. Jag är stolt över att mitt förslag om minst fyra års fängelse för dessa brott kom med i sluttexten. När vi ser till att rättvisa skipas bidrar vi till att få tillbaka allmänhetens förtroende för finansmarknaderna. Vi har gjort det möjligt för myndigheterna att beivra dessa brott på ett effektivare sätt, både genom att erbjuda utbildning och resurser för sin personal och genom att göra det möjligt att förlänga behörigheten när det är nödvändigt att ta itu med gränsöverskridande brottslighet, sa den nederländska socialdemokraten Emine Bozkurt.


Straff


Lagen innebär strängare straff, inklusive fängelse, för allvarliga fall av marknadsmissbruk som olagligt röjande av insiderinformation, insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan liksom anstiftan, medhjälp och försök till dessa brott.


För att se till att dessa straff används i hela EU måste alla EU-länder se till att domstolarna kan döma till minst fyra års fängelse för de grövsta fallen av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan och minst två år för olagligt röjande av insiderinformation.


Lagöverträdelser


Enligt de nya reglerna ska definitionerna för vad som är en lagöverträdelse och hur sådana ska bestraffas harmoniseras.


Otillbörlig marknadspåverkan som kan leda till fyra års fängelse ska bland annat gälla för att utföra en transaktion eller utfärda en handelsorder så att man ger falska eller vilseledande signaler i fråga om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument eller tillhandahållande av oriktiga eller vilseledande ingångsvärden som är avsedd att manipulera beräkningen av ett referensvärde, som London Interbank Offered Rate (LIBOR) or Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).


Till insiderhandel som kan straffas med fyra års fängelse räknas fall då insiderinformation används för att köpa eller sälja finansiella instrument eller för att ställa in eller ändra en handelsorder.


Enskilda EU-länder kan välja att behålla eller införa strängare straff för marknadsmissbruk än de som står i de nya reglerna.


Vad händer nu?


När lagen officiellt antagits av EU-ländernas ministerråd har EU-länderna 24 månader på sig att se till att de börjar gälla.


#criminalsanctions