Dela den här sidan: 

Med licenser för mer än ett EU-land blir det enklare för leverantörerna att erbjuda musiktjänster i hela EU. ©BELGA/EASYPHOTOSTOCK/L.DOLGACHOV 

På tisdagen antog parlamentet nya upphovsrättsregler för musik. Reglerna ska göra det lättare att få licenser för att streama musik i fler än ett EU-land. De ska både göra det enklare att utveckla nya europeiska musiktjänster och se till att artisternas rättigheter skyddas bättre och att de får betalt snabbare. Parlamentet och EU-ländernas ministerråd hade redan tidigare enats provisoriskt om reglernas utformning.

 – Det här direktivet kommer att försvara europeiska musikers intressen och göra det möjligt för slutanvändarna att få tillgång till upphovsrättsskyddat material i hela Europa, sa franska Marielle Gallo (EPP-gruppen), som lett parlamentets arbete med lagen. – Direktivet visar tydligt att upphovsrätt enkelt kan anpassas till internet. Upphovsrätt har en viktig roll att spela i den digitala ekonomin.


Gränsöverskridande licenser för europeiska musiktjänster på nätet


Enligt de nya reglerna ska europeiska leverantörer av musiktjänster på nätet kunna få licenser från organisationer för kollektiv förvaltning som representerar artisternas rättigheter över landsgränserna. Med hjälp av licenser för mer än ett EU-land blir det lättare för leverantörerna att erbjuda musiktjänster i hela EU.


Bevara kulturell mångfald


För att se till att upphovsmännen i alla EU-länder har tillgång till licenser för mer än ett land och för att bevara den kulturella mångfalden, ska de organisationer för kollektiv förvaltning som inte själva utfärdar licenser för flera länder kunna begära att en annan organisation representerar deras utbud. Under vissa omständigheter ska dessa organisationer till och med vara skyldiga att göra det.


Tack vare parlamentet måste organisationerna för kollektiv förvaltning förvalta musik de representerar på samma villkor som sitt eget musikutbud.


Snabb och skälig ersättning för artisterna


Alla organisationer för kollektiv förvaltning ska se till att artisterna i god tid får skälig ersättning för utnyttjandet av deras rättigheter. I allmänhet ska pengarna betalas ut så fort som möjligt och inte senare än nio månader efter slutet av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna samlades in.


Upphovsmännen ska också ha inflytande över hur deras rättigheter förvaltas och vara fria att själva välja organisation för kollektiv förvaltning. För att se till att upphovsmännens rättigheter förvaltas korrekt, ska organisationerna för kollektiv förvaltning leva upp till vissa krav på insyn och inrapportering liksom vissa minimiregler för styrelseformer och för insamling och användning av intäkterna.


Vad händer nu?


Direktivet antogs med 640 ja-röster mot 18 nej-röster och 22 nedlagda röster och måste nu formellt antas av EU-ländernas ministerråd. Efter det har EU-länderna 24 månader på sig att skriva in reglerna i nationell lagstiftning.