Dela den här sidan: 

Ett förslag från EU-kommissionen som skulle göra det möjligt att märka fläskkött som uppfött i ett EU-land även om grisen bara varit där i fyra månader röstades på torsdagen ner av Europaparlamentet. Ledamöterna anser att reglerna för ursprungsmärkning av färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä bör följa samma stränga krav som märkning av nötkött, för att inte vilseleda konsumenterna.

Enligt det föreslagna systemet skulle märkningen bara uppge uppfödningsort och slaktort. Grisar skulle anses vara uppfödda i ett visst land om de bott där i minst fyra månader och för fåglar skulle det räcka med en månad. EU-kommissionen föreslog inte att man skulle uppge födelseort, trots att parlamentet flera gånger har efterfrågat det.


– Konsumenter vill se hela bilden av köttets leveranskedja. Det är därför jag kräver att man märker ut födelseort, uppfödningsort och slaktort. Många vill veta om djuren har kommit från ställen med hög djurskyddsstandard och hur långt djuren har transporterats, av etiska eller miljö-skäl, sa den brittiska socialdemokraten Glenis Willmott, som lett parlamentets arbete med frågan.


Hennes resolution antogs med 368 ja-röster mot 207 nej-röster och 20 nedlagda röster.


– Vi har redan sådana regler för nötkött och jag kan inte förstå varför vi inte skulle ha samma regler för grisar, får, kycklingar och andra slaktdjur, tillade hon.


Ledamöterna betonar att köttets ursprung är av högsta intresse för konsumenterna. Den senaste tidens matskandaler, som då man sålde hästkött som nötkött, har visat att konsumenterna både vill ha och behöver strängare regler för spårbarhet och konsumentinformation, säger de.


Ledamöterna uppmanar därför kommissionen att dra tillbaka förordningen och ta fram en ny version där man tar med födelseort, uppfödningsort och slaktort, på samma sätt som med dagens regler för märkning av nötkött.

De uppmanar också kommissionen att ta bort alla föreslagna undantag för malet kött och putsbitar.


Bakgrund


Ursprungsmärkning blev obligatoriskt efter krisen med "galna ko-sjukan" (BSE). EU-regler för märkning av nötkött har funnits sedan januari 2002. Europaparlamentet har flera gånger krävt att systemet även ska gälla för andra sorters kött.