Dela den här sidan: 

E-cigaretter ska regleras antingen som läkemedel eller som tobaksvaror. ©BELGA/MAXPPP/ILLUSTRA/D.Bedrunes 

Tobakspaketen ska täckas till 65 procent av varningsbilder och e-cigaretter regleras. Det blir två effekter när EU:s nya tobaksdirektiv, som parlamentet antog på onsdagen, träder i kraft. När det gäller e-cigaretter ska de regleras som läkemedel om de påstås kunna hjälpa rökare att sluta röka och annars som tobaksvaror. Snuset fortsätter att vara tillåtet i Sverige och det ska vara svenska myndigheter, inte EU, som avgör vad det får innehålla.

– Det här är kulmen av flera års hårt arbete under intensiv lobbying från tobaksindustrin. De nya åtgärderna är ett stort steg i riktning mot bättre tobakskontroll och kommer att bidra till att nästa generation inte lockas till rökning. Vi vet att det är barn, inte vuxna, som börjar röka: de allra flesta rökare har redan börjat på sin 18-årsdag, sa den brittiska socialdemokraten Linda McAvan, som lett parlamentets arbete med tobakslagen. Lagen antogs med 514 ja-röster mot 66 nej-röster och 58 nedlagda röster.


Varningsbilder ska täcka två tredjedelar av paketen


Medan dagens regler kräver att hälsovarningar, bilder eller texter, täcker 30 procent av tobakspaketens framsidor och 40 procent av baksidorna ska hälsovarningarna med den nya lagen täcka 65 procent av både fram- och baksidan. Varningarna ska innehålla bilder, vilket i dagsläget inte är fallet i de flesta EU-länder.


Paket med färre än 20 cigaretter förbjuds i de länder där de fortfarande är tillåtna, eftersom dessa är billigare och därigenom mer lättåtkomliga för barn.


Två möjligheter för e-cigaretter


Precis som parlamentet ville kommer e-cigaretter att regleras, antingen som läkemedel, om de uppges kunna bidra till att man kan sluta röka, eller som tobaksprodukter. I det senare fallet får nikotinhalten inte överstiga 20 mg/ml.


Återfyllningsbara patroner ska tillåtas. E-cigaretter måste bli barnsäkra och ska förses med hälsovarningar. De ska omfattas av samma stränga reklamregler som tobak.


Tillsatser


Texten förbjuder smaktillsatser som kan göra cigaretter och rulltobak mer attraktivt genom att ge det en ”karakteristisk smak”. Mentol förbjuds från år 2020. Smaktillsatser tillåts dock i tobak för vattenpipor.


Särskilda tillsatser som är extra farliga för hälsan ska förbjudas och tobaksindustrin kan bli skyldig att genomföra extrastudier av ämnen på en särskild lista, som EU-kommissionen ska ta fram, över vilka övriga tillsatser som får finnas i cigaretter och rulltobak. Tillsatser som är nödvändiga för att tillverka tobaksvarorna, socker till exempel, tillåts.


Snus tillåts och regleras i Sverige


När det gäller snus behålls det svenska undantaget, det vill säga det kommer även i fortsättningen att vara tillåtet i Sverige och det är svenska myndigheter, inte EU, som reglerar ingredienserna i snus.

700 000 döda varje år i EU


Tolv år efter det att nuvarande EU-regler om tobak trädde i kraft är rökning fortfarande den vanligaste dödsorsaken som kan förhindras. Omkring 700 000 personer dör till följd av tobak varje år. Åtgärder för att avskräcka från rökning har över tid gjort att andelen rökare minskat från 40 procent år 2002 (EU15) till 28 procent år 2012 (EU27).


Vad händer nu?


Parlamentet och EU-ländernas ministerråd enades provisoriskt om texten redan i december förra året. Nästa steg är att ministerrådet formellt godkänner lagen, vilket väntas ske den 14 mars. EU-länderna har sedan två år på sig att införa reglerna i nationell lagstiftning.