Dela den här sidan: 

©BELGA/AGEFOTOSTOCK/ P. Salaverría 

Konkurrensen om att erbjuda bättre tjänster för tågpassagerare bör bli större med lagförslag framröstade av parlamentet på onsdagen. Nationella myndigheter som idag ger kontrakt för tågtjänster till en ensam operatör skulle bli tvungna att upphandla tjänsterna eller motivera varför de väljer att inte göra det. Nya och/eller små leverantörer skulle få bättre tillgång till järnvägsinfrastrukturen, samtidigt som komplicerade certifieringsprocedurer för att låta tåg använda rälsen skulle förenklas.

Enligt parlamentets omröstning på onsdagen ska en förteckning över kriterier för effektivitet och tjänstekvalitet upprättas för offentliga tjänstekontrakt. Syftet är att förbättra servicekvaliteten i tågsektorn och skapa påtagliga förbättringar för passagerarna. 


Nationella myndigheter kan begära in anbud på offentliga tjänstekontrakt eller tilldela kontrakten direkt till en önskad tågoperatör. Men enligt de föreslagna reglerna bör kontrakten vara tidsbegränsade och myndigheterna vara skyldiga att motivera varför de tilldelar ett kontrakt direkt till en operatör, exempelvis enligt effektivitetskriterier såsom tjänsternas punktlighet, kostnadseffektivitet, frekvens i järnvägstrafiken, och kundnöjdhet, framhåller Europaparlamentet. 


Operatörer för offentliga tjänster som väljs ut av myndigheterna bör uppfylla nationella, regionala och lokala sociala standarder för arbetsvillkor för sin personal. Vid byte av operatör ska dessa villkor överföras till den nya aktören. Texten anger vidare att de också ska uppfylla relevanta kollektivavtal och garantera rimliga anställnings- och arbetsvillkor.   


De föreslagna reglerna syftar även till att skapa möjligheter för nya operatörer att erbjuda tjänster och att ge operatörerna likvärdig tillgång järnvägsinfrastrukturen, även om skyddsklausuler finns för offentliga tjänstekontrakt. Mindre operatörer bör få bättre förutsättningar att konkurrera om offentliga kontrakt genom att storleken på kontrakten begränsas. Storleken begränsas genom att fastställa ett minsta antal kontrakt som måste tilldelas i varje medlemsland baserat på trafikvolym.


Ledamöterna gav också sitt stöd till regler som harmoniserar säkerhetscertifieringen för tågoperatörer och som sparar tid och pengar vid auktoriseringsprocessen för tågvagnar och lok.


Läs vidare i faktabladet via länken nedan/till höger.


Nästa steg


Omröstningen bekräftar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av de sex lagstiftningsakterna som ingår i det fjärde järnvägspaketet. Nu väntar förhandlingar med EU-ländernas ministerråd.