Dela den här sidan: 

En ny frölag bör leda till enklare regler och bidra till mer innovation, för det fungerar inga one-size-fits-all-lösningar, sa ledamöterna i debatten ©BELGAIMAGE/EASYFOTOSTOCK/Zoonar/A.Varlakov 

På tisdagen förkastade parlamentet EU-kommissionens förslag på en lag om "växtförökningsmaterial", även känd som fröförordningen. En viktig orsak var att ledamöterna var oroade över att lagförslaget skulle ge kommissionen för mycket inflytande medan EU-länderna skulle få för lite spelrum när det gäller att anpassa reglerna till sina egna behov. EU-kommissionen har inte velat ta tillbaka förslaget och lägga fram en bättre version.

650 ledamöter röstade för att förkasta lagförslaget medan 15 röstade emot.


– Dagens omröstning visar djupet av parlamentets missnöje med kommissionens förslag. Det lever inte upp till sina påstådda mål om förenklade regler och stöd till innovation. Många ledamöter var oroade för vad direktivet skulle kunna få för effekter, exempelvis att man gör om 12 direktiv till en enda förordning utan möjlighet för medlemsländerna att anpassa den efter sina egna behov, sa jordbruksutskottets ordförande, den italienske socialdemokraten Paolo De Castro.


– Som ledamöter, som lagstiftar tillsammans med rådet, vill vi fullt ut ta vårt ansvar för den här lagen. Av det skälet kan vi inte hasta fram ett beslut om ett förslag som är så viktig för flera odlarorganisationer, företag och privatpersoner. Den stora mängden "delegerade akter" skulle ha gett kommissionen omåttligt stora befogenheter över frågor som är så känsliga att de i stället borde definieras i lagtexten, sa italienaren Sergio Paolo Francesco Silvestris (EPP-gruppen) som leder parlamentets arbete med fröförordningen.


– Därför beklagar vi att EU-kommissionen har vägrat dra tillbaka detta omtvistade förslag och arbeta fram något bättre. Det är tydligt att det nya lagförslaget måste göras om för att bättre respektera de olika situationerna i olika länder och se till att det verkligen förbättrar situationen för producenter, konsumenter och miljön. Vi hoppas att EU-länderna är nog starka att följa parlamentets ståndpunkt och även de förkasta detta otillfredsställande förslag, tillade Paolo De Castro.

Vad händer nu?


Eftersom kommissionen inte vill ta tillbaka sitt förslag efter det att parlamentet förkastade det, avslutade parlamentet sin första läsning genom att förkasta förslaget.


Om EU-ländernas ministerråd stöder parlamentets avslag avslutar det lagstiftningsprocessen. Om rådet i stället ändrar kommissionens originalförslag kan parlamentet välja att antingen förkasta rådets ändringar i en andra läsning - och därmed döda lagförslaget definitivt - eller inleda förhandlingar med rådet hur frö-förordningen bör skrivas.