Dela den här sidan: 

Att använda mobilen för att ringa, skicka sms eller surfa på nätet i ett annat EU-land bör inte kosta mer än att göra det hemma, säger ledamöterna ©BELGAIMAGE/MASTERFILE/K.Finlay 

Internetleverantörer bör inte få diskriminera vissa nättjänster genom att, av ekonomiska eller andra skäl, blockera eller sakta ner internet för dem, säger Europaparlamentets ledamöter som på torsdagen röstade om EU:s nästa lagpaket för telekombranschen. Ledamöterna vill också att roamingavgifter för att använda mobilen i ett annat EU-land avskaffas från och med 15 december 2015. Efter valet väntar förhandlingar med ministerrådet.

– Dagens omröstning är ett enormt steg mot en starkare inre telekommarknad. Parlamentet vill ta bort roamingavgifterna för telefonsamtal, sms och data från och med 15 december 2015. Vi vill också förbättra hur radiospektrum hanteras för att kunna utveckla 4G och 5G i Europa, sa spanjorskan Pilar del Castillo Vera (EPP-gruppen), som leder parlamentets arbete med telekompaketet.


– Vi har röstat in ytterligare skydd för att behålla ett öppet internet så att internetanvändarna kan köra och erbjuda de applikationer och tjänster de vill. Vi har också stärkt nätets roll som drivkraft för ökad konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, sysselsättning, social utveckling och innovation, tillade hon. Hennes betänkande antogs med 534 ja-röster mot 25 nej-röster och 58 nedlagda röster.


Rättvis internettillgång för internettjänster


Parlamentet vill ha tydliga regler som hindrar internetleverantörerna från att gynna vissa tjänster på andras bekostnad. EU:s telekombyrå Berec har bland annat rapporterat att flera internetföretag blockerar eller saktar ner tjänster som "Skype", som används för att ringa över nätet.


Internetleverantörerna ska visserligen få erbjuda specialiserade tjänster av högre kvalitet, som web-TV eller dataintensiva molntjänster (lagring på nätet) för företag. Detta får dock bara ske, säger parlamentet, om de inte försämrar tillgängligheten eller kvaliteten på internetaccesstjänster för andra företag eller tjänster.


Ledamöterna skar ner EU-kommissionens lista över undantagsfall där leverantörerna trots allt skulle kunna få blockera internet eller göra det långsammare. De vill att sådana "trafikstyrningsåtgärder" bara ska tillåtas för att genomföra ett domstolsbeslut, bevara nätsäkerheten eller hindra tillfällig överbelastning av nätet. Om dessa åtgärder används, måste de vara "öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionella" och de får inte bibehållas längre än nödvändigt, säger de.

Ledamöterna betonar att anslutning till internet bör tillhandahållas enligt principen om nätneutralitet, det vill säga att all internettrafik behandlas lika, utan diskriminering, begränsning eller störning, oberoende av sändare, mottagare, typ, innehåll, hårdvara, tjänst eller tillämpning.


Avskaffa roamingavgifter år 2015


Ledamöterna ändrade texten så att roamingavgifter (extraavgifter för att använda en mobiltelefon för samtal, sms eller internet) avskaffas inom EU från och med 15 december 2015. Om roamingtjänster används på ett "oegentligt" sätt, van vissa begränsade avgifter dock tillåtas, tycker de.


Vad händer nu?


Europaparlamentet har med dagens omröstning avslutat sin första läsning av lagförslaget, för att sammanfatta och befästa det arbete man har gjort hittills och överlämna det till det parlamentet som väljs 22-25 maj. Detta innebär att de ledamöter som tillträder efter valet kan bygga vidare på det arbete som gjorts under denna mandatperiod.